Rekryteringsproblem i Vännäs

Vad skall man dra för slutsatser av kommunens problem med att rekrytera och behålla personal på chefsnivå? Det är en fråga inte bara för kommunledningen utan också för oss kommunbor.

Jag börjar tämligen långt bakåt i tiden… Då rekryterade man en äldreomsorgschef, som efter kort tid inte visade sig passa för jobbet. Hans efterträdare var heller inte en särskilt lyckad rekrytering och hans anställningstid blev också kort.

En rektor för Hammarskolan anställdes men visade sig ha sådana problem att han inte ens fick tillträda sin tjänst.

Ganska nyligen rekryterades och anställdes en socialchef. Även hon slutade sitt jobb efter kort tid. ”Fick sluta” är nog ett korrekt uttryck för vad som hände.

Och så kommer så nu den sista ”misslyckade” rekryteringen, d.v.s. rekryteringen av kommunchef. Hon slutar inom drygt en vecka.

En berättigad fråga för alla att ställa sig, då främst för den politiska ledningen, är förstås vad allt detta beror på. Saknar man förmåga att rekrytera rätt personal, i det sistnämnda fallet anlitade man en inkompetent rekryteringsbyrå? Är anställningsintervjuerna verkligen så värdelösa att de sedan leder till felaktiga anställningar?

Eller är det så att man under rekryteringsfasen nog hittar och anställer kompetent personal, men att man sedan inte ger dem det förtroende att sköta sitt jobb, som de borde få i och med att de anställdes? 

Som vanligt i sådana här sammanhang får vi som betalar dessa höga chefers löner under den tid anställningen löpt och en tid efter att den upphört, ytterst knapphändig information om vad som hänt och som fått cheferna att sluta – alternativt blivit tvungna att göra det.

Varför kan ingen närmare förklara på vad sätt skiljaktigheter råder mellan ”politiken” och kommunchefen vad gäller ledarskapet?

6 kommentarer

 1. Henric Jakobsson

  Du har intressanta och viktiga funderingar. Personalutskottet borde nog också rannsaka sig själva. Och även i rekryteringsfrågor är nog inte utomstående/privata alternativ alltid en garanti för ett bättre utfall.
  Inom idrotten finns det anställningskontrakt där man binder upp spelare/ledare ett visst antal månader/år. Båda parter har sedan möjlighet till omförhandling och förlängning. Men också en möjlighet för att säga upp avtalet under en viss period om inte någon av parterna är nöjda.
  Provanställningar används numera flitigt – kanske borde de riktas inte bara mot oerfarna ungdomar…..

 2. Ante

  Största skiljaktligheten är att där inte funnits något ledarskap alls. Åsa har ingen förmåga att fatta för kommunen och organisationen nödvändiga beslut eller att stimulera/motivera medarbetare. När merparten av tjänstemännen/kvinnorna även ganska långt ner i hierarkin slutligen inser att allt bara är snack och ”yta” utan att någonting någonsinn händer… ja då blir det till slut så här. Ett näringsliv i frustration över bristande kommunikation gör inte saken bättre. Fråga någon vad hon verkligen åstadkommit!

  • Karl-Gustav Sjöström (inläggsförfattare)

   Observera att mitt blogginlägg ju handlade om kommunens svårigheter att rekrytera höga chefer, som de sedan också kan behålla. Hur vederbörande skött sitt arbete, saknar jag av naturliga skäl helt möjlighet att bedöma. Enbart hennes moderna sätt att använda sig av sociala media, säger naturligtvis litet eller knappast någonting om det.

 3. Karl-Gustav Sjöström (inläggsförfattare)

  Jag undrar om det inte även i detta fall var en provanställning som blev en tillsvidareanställning, som sedan efter 2½ upphörde.

 4. Monica Wahlström

  Fast så väldig snurr på chefer är det kanske ändå inte? Tänk ekonomichef, bitr ekonomichef (VOF), personalchef, förra gymnasiechefen som är/snart pensioneras i kommunen. Länge har vi haft samhällsbyggnadschef. IT-chef har väl hållit på ett tag. ”ny” socialchef går väl raskt mot fem år (cirka?)

  Sen kanske dagens förvaltningschefer inte så ofta kommer sitta i 30 år på samma jobb. Den tiden är nog över.

  Fast, 2,5 år är för kort, särskilt som den allra högsta chefen, så det är synd! Men tror inte Vännäs utmärker sig som en kommun där höga chefer byts stup i kvarten?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.