Omvärldstrategens provanställning

Umeå kommuns tredje omvärldsstrateg tillsattes under former som upprörde många. Ärendet är fortfarande lika intressant och inte ännu mera intressant.

Vederbörande fick en sexmånaders provanställning utan att behöva konkurrera med andra sökanden. Förmodligen fanns det ingen sökande alls, eftersom hon sannolikt blev handplockad av välvilliga tjänstemän uppbackade av lika välvilliga politiker.

Såvitt jag förstår, vinner ett kommunalt beslut ”laga kraft” efter tre veckor, men om beslutet överklagas inträffar detta inte förrän den instans dit ärendet överklagats har behandlat ärendet. Beslutet om tillsättandet av omvärldsstragen har alltså ännu inte vunnit laga kraft, d.v.s. kan ses som definitivt, eller blivit ”lagligt”. Som bekant har det överklagats och förvaltningsrätten har ännu inte, sannolikt på grund av en för stor arbetsbelastning, avgjort det.

Detta är något som Umeå kommun säkert är medveten om. Provanställningen upphör den 31 maj. Intressant bli då givetsvis hur kommunen kommer att hantera ärendet.

Oberoende av hur utfallet av överklagan blir, torde risken finnas att ett OK från förvaltningsrätten till kommunens beslut även det kan komma att överklagas. Kommer kommunen, trots att det ursprungliga beslutet fortfarande inte vunnit laga kraft, ändå att ge den provanställde en tillsvidareanställning?

4 kommentarer

 1. Lisa

  Mycket intressant frågeställning till kommunen som de för övrigt aldrig kommer att svara på,
  men kanske fundera över.

  • Karl-Gustav Sjöström (inläggsförfattare)

   Troligen bryr man sig inte heller om den här frågan, eftersom man redan tidigare ju har lagt locket på.

 2. Nisse

  Hej Karl-Gustav! Jag tror inte att ärendet inte behandlats pga att förvaltningsrätten haft alltför stor arbetsbörda, utan kan tänka mig andra förklaringar. Men, i rimlighetens namn, kan hon väl inte erhålla tillsvidareanställning innan rätten har avgjort om hennes anställning över huvud är legal? Och, inom parentes, varför är samtliga politiker i Umeå så tysta i ärendet fortfarande?

  • Karl-Gustav Sjöström (inläggsförfattare)

   Bra, nu tillåter jag mig att göra ett kort blogginlägg för att sprida det du säger i kommentaren.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.