Tillåt vinster i välfärden!

När en viss potentat blir gammal, lär han bli religiös. Av rubriken till det här inlägget kanske någon tror att detta också gäller mig.

Vinster i privata företag som förknippas med vår välfärd har blommat upp igen efter Uppdrag gransknings avslöjanden kring Hälsans fritidshem. Det har förstås även fått mig att börjat fundera över detta med privata initiativ inom vård, barnomsorg och skola.

Min uppfattning är fortfarande att sådana initiativ inte skall få förekomma utom i mycket speciella sammanhang som t.ex. föräldrakollektiv helt utan vinstintressen.

Nu har jag börjat tänka i andra banor och finner då att jag visst kan acceptera privata initiativ i sammahanget. Men då skall de vara till 100 % privat finansierade. Vem som helst måste få starta t.ex. ett privat äldreboende och då själv svara för såväl lokalkostnader, personalkostnader och andra driftskostnader.

Utöver eget kapital får man då försöka få verksamheten att inte bara gå runt utan också generera vinst till den eller de kapitalstarka finansiärerna. Om detta skall vara möjligt, finns massor av knep som t.ex. minimera personalstyrkan, minska på kostaden för mat genom att t.ex. servera vatten och bröd då och då.

Den enda inkomst man får, och som alltså skall räcka till allt och bli över till vinst, måste då komma från kraftigt tilltagna vårdavgifter och alltså INTE från de pengar som vi betalt i skatt till kommunen!

I ett sådant privat äldreboende måste självklart vinst tillåtas. Om den vinsten används till återinvesteringar i företaget eller går direkt i ägarnas fickor angår ingen.

De som möjligen bör ses som en oacceptabel konsekvens av ett sådant, som f.ö. aldrig någonsin kommer att bli verklighet, är att vårdavgiftens storlek bara skulle göra det möjligt för de allra rikaste att bo där. En slags svåracceptabel och orättvisa skulle uppstå. Men än sen då? Så är det ju redan nu i vårt samhälle mellan vanligt folk och de allra rikaste.

Privatiseringsföreträdarnas huvudargument (?) att valfrihet måste finnas tillgodoses också i viss mån, eftersom de allra rikaste ju inte behöver sänka till den standard som kommunala äldreboenden erbjuder. Nu kan de ju välja något passar som dem bättre och med sin förmögenhet genom jättehöga vårdavgifter bidra till det privata företagets vinster.

11 kommentarer

  • Karl-Gustav Sjöström (inläggsförfattare)

   Tack! Det förvånar mig dock, att jag aldrig ser någon som tar upp frågan med det synsättet. En verksamhet borde väl aldrig kunna ses som privat, när huvuddelen av dess inkomster är bidrag i form av samhällets skattepengar?

 1. Pär Andersson

  Du tänker helt logiskt. Att jag inte lyckats formulera något i ärendet beror nog främst på att trots logiken i resonemanget – om vad som är privat kontra samhällsfinansierat – framstår det som en utopi. Det är dock inte enbart ”företagare” inom äldrevården som ohejdat tillskansar sig skattepengar. Skolor, vårdcentraler och sjukhus fungerar även de som dränage på statskassan. Indirekt ligger även en stor del av den famösa tjänstesektorn i samma pipeline, för att inte tala om de städ-, hemvårds- och byggbolag som indirekt via ROT och RUT finansierar sitt ”företagande”.

  • Karl-Gustav Sjöström (inläggsförfattare)

   Monica: Jag har aldrig i något av mina inlägg påstått att privat vård eller omsorg alltid är sämre än kommunal och ej heller påstått motsatsen. Däremot hävdar jag att just bara risken, att den privata vården eller omsorgen då och då blir sämre, är en direkt följd av det vinstintresse som där alltid finns. ”Vem vill driva ett privat företag utan vinst” är ju något som privatiseringsföreträdarna brukar försvar vinsten med.

   En bristfällig vård/omsorg i en kommunal anläggning är inte försvarbar, men de pengar man därigenom kanske ”sparar” blir i alla kvar i den kommunala verksamheten och hamnar alltså inte några privata fickor.

 2. Mr Cool

  Debatten om privata vårdalternativ snedvrids av de få aktörer som inte levererar som de ska men detta är inget nytt och har över tiden även förekommit i den offentliga vården. Huvudfrågan är varför de offentliga alternativen aldrig levererar någon vinst (överskott)? Jo, det är därför att den offentliga vården ofta präglas av ineffektivitet och resursslöseri. Skulle den offentliga vården vara optimal skulle privata alternativ vare sig existera eller uppstå. Men det viktigaste av allt, innan en privat aktör kan etablera sig så erfordras en UPPHANDLING där personer i offentlig tjänst sedan sitter vid förhandlingsbordet och ÁVTAL utformas som stipulerar VAD som skall levereras. I detta avtal skall det upprättas kvalitetsmål som är mätbara och kännbara VITEN skall utbetalas om inte leveransen är fullvärdig. Det är fullt möjligt att i detta avtal även reglera hur vinstnivåer utöver en viss procent skall användas även om jag är medveten om att siffror i ett bokslut kan styras till egen fördel. Men huvudproblemet är att de offentliga förhandlarna oftast saknar den kompetens som erfordras vid utformandet av avtal. Jag har i ett tidigare liv varit leverantör till offentliga sektorn och många gånger har det handlat om att ”göra slut på anslagen” så de inte minskar kommande budgetår. Konkret har det handlat om att värdelös material införskaffats för att göra slut på pengarna. Det är en situation som ALDRIG uppstår i ett privat alternativ. Slutligen kan man anta att lönenivåerna för de anställda är bättre i privat regi och det är väl bra.

  • Karl-Gustav Sjöström (inläggsförfattare)

   Men hur ”privat” är det, när det behövs skattepengar för att det hela skall gå runt och dessutom generera vinst till de som driver de inte särskilt ”privata” företagen? Det var ju det som mitt inlägg handlade om.

   • Mr Cool

    Ber om överseende om jag missuppfattat ditt inlägg och sköt bredvid målet. Men man kan fundera varför i princip aldrig en liknande diskussion uppstår runt privata tandläkare vars grundbult också är statliga subventioner d.v.s. skattepengar? Jag påstår också att de privata alternativen oftast är att föredra rent kvalitetsmässigt även om undantag säkert finnes.

    • Karl-Gustav Sjöström (inläggsförfattare)

     Ursäkten godtas, men säger du om mitt konstaterande att en verksamhet som är helt beroende av skattepengar väl inte kan ses som särskilt privat?

     • Mr Cool

      Din vinkling har en klar logik om man vill dela upp verksamheter i svart eller vitt. Men då borde enligt denna logik även skatteavdragen tas bort för exempelvis privata pensionsförsäkringar. Som skattebetalare investerar jag enligt mitt förmenande över tiden i en försäkring som skall ge värdig omvårdnad och täcka basala behov vid exempelvis äldrevård. Vill jag utöver det ha något extra fint boende med champagnefrukost skall jag själv finansiera det med egna sparade medel. Mot den bakgrunden så borde även ett privat alternativ i rättvisans namn åtnjuta en grundnivå av min inbetalda ”försäkring” och eftersom offentliga alternativ inte skall gå med vinst så torde beloppet för bägge alternativen vara densamma eftersom bägge alternativen som basnivå skall leverera en likvärdig produkt och allt utöver detta betalas ju i det privata alternativet av vårdtagaren. Den grundnivån borde och skall inte ge utrymme för några vinster och mot den bakgrunden så erhåller privata alternativ idag alldeles för mycket pengar eftersom det ibland tydligen finns utrymme för stora vinster trots att man i många fall levererar likvärdig kvalitet som offentliga alternativ. Om vårdbolaget sen gör astronomiska vinster på extraservicen som betalas privat spelar inte mig någon roll.

      Men min käpphäst är fortfarande avtalet mellan kund (kommunen) och leverantören där man med en klausul kan kräva att leverantören har sitt säte i Sverige eller annat EU-land samt att svensk lag skall gälla vid tvist. Vidare kan man som kund kräva att närsomhelst få göra revision så inte leverantören tömmer bolaget på pengar via en leverantörsfaktura från en bulvan i Kongo. Tydliga kvalitetsmål som är mätbara skall upprättas och viten fastställas. Vid undermålig leverans så skall avtalet omgående kunna sägas upp. Jag skulle då nog själv som vinstgirig leverantör tänka mig mycket noga för innan jag gjorde någon överenskommelse om privat vård.

     • Mr Cool

      Avslutningsvis så anser jag att det är ren förskingring av skattepengar att med för höga bidrag generera oskäliga vinster i privata vårdalternativ men det grundar sig i att bidragen helt enkelt är för stora och dimensionerade efter en offentlig måttstock där man bara kunde kräva mer pengar då verksamheten inte gick ihop. Jag är för privata alternativ men som det fungerar nu så är det åt he…..
      Som skattebetalare kräver jag att våra insatta medel förvaltas med förstånd och återhållsamhet. Vi delar inte alltid uppfattning och det är för mig ok att tycka olika men dina inlägg rörande denna problematik präglas av logik och sunt förnuft.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.