Skandia igen

Förmodligen är det lönlöst att bland alla politiska blogginlägg väcka intresse för något annat, men jag försöker ändå.

Som god man eller förvaltare har jag möjligen aningen fler kontakter med banker än vad gemene man har. I och med det upptäcker jag hur bankerna skliljer sig åt i sina rutiner, om än de borde ha att följa samma lagar och förordningar. I går utmärkte sig Skandia på ett sätt som jag här vill berätta om.

Alla uppdrag som god man eller förvaltare inleds med att man för överförmyndaren skall redovisa sin huvudmans ekonomiska situation den dag man fick uppdraget. Från huvudmannens bank/banker begär man då aktuellt kontoinnehav vad gäller såväl kontanta medel som värdepapper. Ett av kontona skall då vara tillgängligt för mig som god man eller förvaltare. Vid förvaltarskap är alla övriga konton ”överförmyndarspärrade” och alltså inte tillgängliga vare sig för mig som förvaltare eller för huvudmannen själv.

Överförmyndaren kräver dokumentation som visar att konton som skall vara spärrade också är det. Hittills har jag inte stött på någon bank som inte gett mig sådan dokumentation utan några som helst problem. Men i går gjorde jag det vid min kontakt med Skandia.

Den banken kräver en skriftlig ansökan från mig för att spärra några som helst av min huvudmans konton. På den punkten var man mycket bestämd och det trots att de faktiskt utan begäran borde ha spärrat åtminstone ett av kontona, att värdepapperskonto med betydande behållning.

Skandias inställning är särskilt märklig, eftersom den tyder på att banken inte känner till eller i vart fall inte bryr sig om Svenska Bankföreningen, som är svenska bankers branchorganisation. Överförmyndaren förmedlar information därifrån till oss gode män/förvaltare som hjälp för oss att sköta bankärenden för annans räkning. Om detta med spärrade konton sägs följande:

”I samband med att en god man/förvaltare utses ska banken så snart banken får kännedom om ett godmanskap eller förvaltarskap föra in spärrar på huvudmannens konton utan särskilt beslut från överförmyndaren.” ( Ur Sv. Bankföreningens folder: Bankärenden för annans räkning)

Skandia tillämpar tydligen sina alldeles egna regler och bryr sig inte om rekommendationerna från sin egen branchorganistion.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.