Hagamannen

Jag har liksom så många andra haft och har funderingar kring vad som kommer att gälla för den s.k. Hagamannen, när han släpps ut från fängelset. För mig har det dock varit svårt att ta ställning i frågan gällande det väntade förbudet för honom att besöka Umeå och dess kranskommuner och det av ett enda skäl.

Jag har nämligen ingenstans läst om om skälet till varför han kommer att bli förhindrad att besöka sin hemkommun och andra kommuner i närheten av den. Möjligen har skälet redovisat och jag som inte följ ärendet så noga har kanska bara missat det.

Det finns så vitt jag förstår åtminstone två skäl till förbudet. Båda är på olika sätt lika angelägna enligt mitt sätt att se. Är det möjligen så att båda skälen ligger till grund för förbudet?

Jag inser till fullo, att hans brottsoffer i Umeå skulle drabbas av nytt lidande bara av att möta våldsverkaren ifråga ”ute på stan”. Och naturligtvis skulle det vara önskvärt, om villkoren i samband med frisläppandet kunde förhindra att det skedde. Men vad är det som säger att inte någon av brottsoffren flyttat från Umeå och därmed riskera möta honom på den nya orten. Mindre risk förstås, men ändå…

Ett annat skäl till förbudet skulle också kunna vara att rättsapparaten vill förhindra att en person som avtjänat sitt straff skulle drabbas av ett ännu värre, där han skulle utsättas för våld. Många i Umeå känner naturligtvis en normal och fullt acceptabelt vrede när de tänker på de begångna våldtäkterna och våldtäktsförsöken. Risken att någon eller några inte skulle nöja sig bara med den inneboende känslan av vrede, utan också låta den leda till helt oaccetabelt våld, finns dessvärre.

Att ”välja” någon av dessa båda tänkta skäl till förbudet är inte lätt. Tror man att förbudet enbart grundar sig på hänsynen till brottsoffren, kan man lätt uppfatts som en som inte alls bryr sig om vad som riskerar hända med honom som faktiskt avtjänat sitt straff i fängelset. En som helt enkelt tycker att han gjort sig förtjänt av ett kok stryk eller ännu värre.

Tror man å andra sidan att förbudet tillkommit bara för att skydda våldtäktsmannen, ifrågasätts förmodligen ens förståelse för det hemska som de aktuella kvinnorna utsatts för. Ingen vill bli uppfattad på det viset.

Jag hoppas därför, att förbudet att vistas i Umeå och dess kranskommner grundar sig på båda dessa skäl, nämligen hänsynen både till brottsoffren och utövaren av brotten.

 

En kommentar

  1. lf

    Men hur kan en man som har förgripit sig på ett antal kvinnor vilja återvända till Umeå.
    Om jag vore han (Gud förbjude) så skulle jag flytta till en ort där ingen visste vem jag var.
    Polisen har här ett stort arbete att informera i första hand brottsoffren, var han befinner sig.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.