Lön eller arvode – vännäsfråga?

I morse läste jag om förslaget till arvodeshöjningen till kommunens kommunalråd. Nyss läste jag Hartmans kritik och de kommentarer han fått i Facebook mot VK som inte skiljde på lön och arvode.

Självklart ställde jag mig undrande till kommunalrådets hyfsade kommande höjning av sin ersättning för insatserna som kommunalråd. Jag nöjer mig dock med sanningen i talesättet att ”mycket skall ha mer” och försökte inte ens att förstå vad den kraftiga höjningen grundade sig på. Att ersättningen av VK kallades ”lön” var då för mig av sekundär betydelse även om jag i motsats till många läsare väl känner till skillnaden mellan arvode och lön. ”Lönekronor” är ju som alla inser lika värdefulla som ”arvodeskronor” för den som får dem.

Jag är fullkomligt övertygad om att alla de Vännäsbor, som ställer sig undrande inför VK:s artikel, gör det utifrån beloppet på höjningen och inte alls bryr sig om huruvida höjningen är lön eller arvode. Detta torde även gälla dem som vet skillnaden mellan att vara anställd med lön och att förtroendevald med arvode.

Det gör Centerpartiets och enligt VK har man på ett gruppmöte ändå motsatt sig en höjning. VK-artikeln upplyser avslutningsvis om att oppositionen godkänner förslaget om ”höjda” arvoden till ordförande och vice ordförande i det nybildade fastighetsbolaget. Jag kan upplysa om att det där inte är frågan om en höjning utan i stället om att för första gången fastställa arvodet för dessa.

Varken Hartman eller de många kommentatorerna har något direkt att säga om själva höjningen. Hartman gör det visserligen indirekt genom beskriva vad den förtroendevald INTE har men som den anställde har.

Än en gång – gemene man (och även Centerpartiet) torde främst intressera sig för själva höjningen och inte om den är en lön eller ett arvode.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.