Mitt olagliga giftermål?

I drygt 14 år har vi nu varit lyckligt gifta. Då och då går tanken till vårt äktenskaps ingående. Hur kunde det ske, när Peggy vid tidpunkten för vistades illegalt i Sverige?

Kort tid efter giftermålet visades det sig nämligen att hennes uppehållstillstånd hade gått ut. Detta uppmärksammades, när jag ringde Migrationsverket i Umeå för att ta reda på vad hon behövde göra för att få sitt uppehållstillstånd förlängt. Ärendet skulle formellt nu överlämnas till gränspolisen (?) i Umeå, och det lät ju inte så farligt. Ditt blev Peggy senare – och då som fru Sjöström – kallad för förhör. Jag återkommer till det.

Hur kom det sig då, att vi missat att tiden för hennes första år med uppehållstillstånd hade löpt ut? Hon fick tillståndet medan hon fortfarande bodde i USA. Det skulle räcka under ett år. Logiskt enligt vår mening var då att räkna ett år från dagen då hon kom till Sverige, d.v.s. började uppehålla sig i Sverige, men se det var fel. Ett år räknat från datumet för uppehållstillståndets utfärdande var i stället att se som startdatum för dess giltighet.

En vänlig ”gränspolis” med kontor på nuvarande Umeå Airport förstod vad som föranlett Peggys olagliga vistelse i Sverige och förklarade att ”brottet” inte skulle få särskilt stora konsekvenser för henne. Det dröjde in lång tid, förrän en brev till henne klargjorde att hennes/vårt misstag skulle kosta drygt 5 000 i böter! Det var onekligen en ganska kännbar konsekvens för henne.

Jag glömmer aldrig hennes kommentar i anledning av bötesbeloppet. Den var ungefär så här:

”Det är OK för mig. Jag har ju redan fått så mycket av detta fina land Sverige, som t.e.x. Svenska för invandrare, mammografi och cellprovstagning nästan gratis samt ”lön” när jag gick Svenska för invandrare. Dags nu att betala igen en del av detta.”

(Hon glömde förstås att nämna att hon också fått en så perfekt make.)

Frågan huruvida mitt giftermål var olagligt eller ej kvarstår. Att det var 100 % rätt ur andra aspekter är en annan sak. Inte då minst med tanke på att vigselförrättaren, min närmaste chef tillika kommunchef i Vännäs, Lennart Olofsson, gav oss en livslång garanti.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.