Jonas Jonssons politikersvar

I går kunde vi i VK läsa stadsdirektören Jonas Jonsson svar på frågor i anledning av samhällsbyggnadskontorets tvivelaktiga slöseri med skattepengar. Politiker sägs ofta vara otydliga i sina svar när det gäller kontroversiella frågor. Jonas Jonssons svar påminner i detta avseende om politikersvar.

Även om jag läser hans svar flera gånger, har jag svårt att förstå vad han egentligen vill ha sagt. Utöver rena självklarheter som ”det skall vara lätt att göra rätt” och ”…vi skall verka för att vi skall använda skattepengar på bästa sätt”, finns också ett märkligt konstaterande. Han som högsta chef i kommunen tolkar gällande regelverk annorlunda än chefen för samhällsbyggnadskontoret gör. Hon anser att hon handlat fel enligt detta reglemente. Han på andra sidan kan inte finna någon avvikelse i samhällsbyggnadskontorets hanterande av sina medel utifrån vad reglementet säger!

Någon av dem bör uppenbarligen snarast få regelverket genomgånget och uttolkat för sig. VEM av dem som behöver den genomgången är dock tillsvidare oklart. Gällande regelverk måste helt klart vara synnerligen oklart formulerat!

VK frågar Jonas Jonsson, om han tycker att det var väl använda pengar i de fall som VK berättat om. Den frågan svarar han inte på utan hänvisar bara till att det inte finns några avvikelser mot gällande regelverk. Han är tydligen utan eget tyckande i den här frågan som upprört så många. Eller kan det i stället vara så att han helt enkelt inte förstod denna enkla fråga? I så fall är det givetvis för mycket begärt att förvänta sig att han riktigt förstår vad som stadgas i regelverket.

Så en oklarhet i hans svar. Han nämner en delegation som styr vad tjänstepersoner kan och inte kan göra. Vad är det för delegation? Vilka personer ingår i den? Menar han möjligen en politiskt beslutad delegationsordning, d.v.s. en förteckning över beslut som tjänstepersonerna får fatta i politikernas ställe?

En kommentar

  1. Ingegerd

    Det är väl ganska uppenbart att det är (ovalda) tjänstemän som styr Umeå kommun. Att säga upp hyresavtalet för Djursjukhuset som låg intill stadshuset och sen riva det och i stället använda marken till parkeringsplatser för höga tjänstemän var ett typexempel på denna maktutövning!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.