Alliansens klarsyn

Nu har alliansen i landstinget tagit upp en fråga som tyder på en klarsyn som är få förunnat. Man har nämligen upptäckt något som för andra länge stått helt klart, nämligen att det ”bollas” med våra äldre sjuka.

Så har det varit så länge jag minns och det är länge eftersom mitt långtidsminne än så länge är hyggligt intakt. Äldre, som till sist hamnar i ett hälsoläge som gör att de svårligen kan förbli där de är ända tills de lämnar detta jordeliv, måste acceptera en eller ett par flyttningar innan den dagen kommer.

Alliansen har nu utifrån sin klarsyn och sin självupplevda smarthet fått för sig att detta är något som den S-märkta landstingsmajoriteten rår för och vill nu ha svar på vad den tänker göra för förhindra bollandet.

Låt oss ta ett exempel med den gamle som i sin bostad drabbas av ett akut insjuknande. Samhället kommer aldrig att kunna erbjuda den kvalificerade sjukvård som skulle behövas i hemmet för att undvika ett första ”bollande” till erforderlig sängplats på NUS. När den gamle har botats från sitt akuta sjukdomstillstånd, kan ingen längre acceptera att hen fortsätter att nyttja den akutplats som hen inte längre behöver. Så kommer då det tredje ”bollandet” till ett korttidsboende i hemkommunen. Efter en relativ kort tid där, aktualiseras flyttning hem till vederbörandes ordinarie bostad, ett fjärde ”bollande” alltså, men kanske det mest efterlängtade för den gamle.

Med en tämligen sannolik utveckling inträffar saker, som kräver nya ”bollanden”, men nu kanske först till ett s.k. särskild boende i kommunen. Men där kan inte den sjukvård som NUS har erbjudas, varför risken för en ny serie av bollande till sist blir oundviklig.

Hur i all sin dar kan alliansen ens i sin vildaste fantasi tänka sig att man politiskt ska kunna sätta stopp för detta i och för sig högst olyckliga bollande? Det finns inga politiska åtgärder som ger oss den stabila hälsa som skulle krävas för att förhindra det. De finns heller inget ekonomisk utrymme som skulle ge den gamle sjuke precis vad som behövs just där hen bor, när hen drabbas. Kompetens, personal och erforderlig utrustning finns på annat håll. Att bollas dit får man alltså lov att acceptera.

Naturligtvis kan man vägra flytta, och invänta döden på plats. Risken är dock stor att den rättigheten inte skulle accepteras.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.