Länsstyrelsen v. tingsrätten

Även om jag inser att frågor som rör oss förvaltare och gode män i stort sett tycks sakna intresse för allmänheten, fortsätter jag med min aktuella fråga. För mig som saknar juridisk utbildning blir den nämligen alltmer intressant.

Frågan gäller alltså överförmyndarnämndens beslut med krav på mig med 4 000 kronor. Tingsrätten har i sin dom fastslagit, att att nämnden saknar författningsstöd för att fatta ett sådant beslut och undanröjer det därför.

Sedan jag råtts att kontakta förmyndarnämndens tillsynsmyndighet, ringde jag i dag till länsstyrelsen, som för Umeås del är länsstyrelsen i Norrbotten. Jag frågade om det är OK att nämnden fortsätter fatta beslut som är olagliga. Sedan jag närmare hade beskrivit ärendet, fick jag följande svar av tjänstepersonen i fråga:

– Överförmyndarnämnden har fattat ett helt riktigt beslut. Det är du som skall betala den uppkomna kostnaden.

Därmed är alltså tingsrättens dom ”överprövad” av länsstyrelsen och då funnits vara felaktig!! Och jag som trodde (och fortfarande tror), att det bara är hovrätten som kan förklara ett tingsrättsbeslut som felaktigt!

När/om jag nu till sist skulle få den aktuella räkningen, kommer jag naturligtvis att bestrida den med hänvisning till tingsrättens dom.

Risken är stor att jag kommer att få anledning att återkomma till detta ärende igen.

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.