lex Maria då?

Är det fler än jag som undrar nu över uteblivna anmälningar av olika slag i medicineringsskandalen?

Betydligt oskyldigare händelser brukar leda till att ansvariga gör en s.k. lexmariaanmälan. Och det då inte för att sätta dit någon som betett sig felaktigt i verksamheten utan främst för att få händelsen utredd i syfte att sedan kunna undvika att den händer igen.

Här har VK klart visat att vissa saker som man funnit har varit farliga för de boende. I detta har man haft stöd av en rikskänd professor. Något för lex Maria kan man tycka.

VK har också klart slagit fast olagligheten i vad som skett. Att återanvända engångsmateriel skulle generellt sett vara olagligt. I det konstaterandet hängde t.o.m. diskandet och återanvändandet av medicinkoppar av plast. Möjligen var det ett misstag att också förklara den hanteringen som lagstridig.

Skäl tycks utan tvekan finnas för en anmälan enligt lex Maria och den kanske kommer.

Att kommunen inte heller har polisanmält saken, måste väl tyda på att man fortfarande inte anser att något olagligt har förekommit i sammanhanget. Eller så har man bara inte hunnit med den delen.

Att en tidigare MAS uppmanat personalen till att olagligen använda avlidnas läkemedel till andra, är väl värd en polisutredning bara det?

Inte undra på att de båda vid presskonferensen närvarande MASarna, lämnade presskonferensen innan den var avslutat. De kunde naturligtvis varken kommentera eller försvara en f.d. kollegas bidrag till den olagliga medicinhanteringen. De måste dessutom ha insett att deras auktoritet som medicinsk ansvariga sjuksköterskor i och med kollegans agerande gett skäl att ifrågasätta den.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.