Ansvarsfrågan

Fler och fler börjar nu att fundera över vem eller vilka det är som är ansvariga för den rätteligen ifrågasatta medicinhanteringen inom Umeå kommuns olika verksamheter.

Av dagens VK-artikel framgår det med all önskvärd tydlighet att missförhållandena varit kända för såväl MAS, olika chefer och ett antal politiker sedan lång tid tillbaka. Men det har inte räckt eftersom allt har kunnat fortsätta.

MASarna har tvivelsutan ett ansvar dels för att hanteringen kunnat uppstå men också för att den fått fortgå. Att ett tungt ansvar vilar på dem, torde ingen kunna ifrågasätta. De är rent av de som hade makt att stoppa det hela. Besvärande är det förstås att en tidigare kollega till dem sägs ha gett klartecken till hanteringen.

Ansvaret hos chefer på olika nivåer är förstås lika odiskutabelt. Just deras vida ”ansvar” brukar ju f.ö. vara ett av argumenten till deras jämförelsevis höga löner. Här har de kunna ge order och skriva nya rutiner, men att sedan följa upp frågan för att förvissa sig om att en förändring skett, har sannolikt inte deras tid räckt till för.

På någon nivå i kommunen anses det ”yttersta ansvaret” för vad som kommunen arbetar med ligga. Oklart torde det dock vara om det rent av ligger hos kommunfullmäktige eller ”bara” hos aktuell politisk nämnd. Oklart åtminstone för mig.

Men hur kan man i detta ärende utkräva ett politiskt ansvar? Även om frågan formellt tagits upp i ett sammanträde och man i skarpa och tydliga ordalag beslutat att hanteringen inte skulle få fortsätta, så skulle åtgärder för att stoppa den falla på ansvariga chefer och MAS. Men de kände ju redan till missförhållandet men hade brustit i sin förmåga att stoppa det hela! Ett politiskt beslut i ryggen hade knappast varit till någon nytta alls.

Mot denna bakgrund vill jag därför hävda att hur stort och hur odiskutabelt det politiska ansvaret för all kommunal verksamhet än är, så måste de politiska besluten och intentionerna verkställas av kommunens tjänstepersoner.

Frestande nära är det att under ett valår tro, att det finns krafter som vill ”skylla” det aktuella missförhållandet på den politiska majoriteten i kommunen. Jag hoppas dock att det finns väljare som inser hur litet man ändå hade kunnat göra åt saken från politiskt håll trots sitt ansvar för verksamheten.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.