Åke Lindgren – ”katastrof för hela Sverige”

Åke Lindgren, ordförande i överförmyndarnämnden, säger i VK den 14 februari att hela godmanskapet står på spel i hovrätten. ”En katastrof för hela Sverige” skulle det bli, om hovrätten inte undanröjer tingsrättens beslut att befria mig från att betala 4 000 till min huvudman.

”På Umeåregionens nya överförmyndarchef Åsa Pålsson Stråe låter det som om hela godmanskapet står på spel. Enligt henne ’faller hela kontentan med uppdraget’ om gode män ska få arvode för ett uppdrag de lejer ut och låter brukaren betala.”, läser man vidare i VK:S artikel.

Enligt vad som gäller är det gode männens uppgift att ”inkomma” med årsräkningar d.v.s. att skicka in dem till överförmyndarkontoret. Detta har man illvilligt (som jag uppfattat det) tolkat som om gode mannen också skall göra årsräkningen och det även när hen går bet.

Nu har alltså hovrätten i och med sin dom vänt upp och ner på överförmyndarkontorets felaktiga syn på frågan.

Nu återstår att se, eller framför allt få höra av Åke Lindgren, hur de befarade katastrofen kommer att visa sig. På samma sätt vore det väl på sin plats att Åsa Pålsson Stråe, talar om för oss i vad mån vi nu som gode män kommer att påverkas av att ”hela kontentan med våra uppdrag nu har fallit”.

Folk har frågat mig, om överförmyndarkontoret har kontaktat mig efter den ”friande” domen i hovrätten. Har man t.ex. tagit tillbaks åläggandet att betala de 4 000 kronorna, undrar man. Borde man ändå inte göra det, trots att domen i hovrätten undanröjt överförmyndarnämndens beslut, undrar man också.

Än har ingen hört av sig från överförmyndarkontoret. Myndigheter gör nog inte det i liknande situationer. Det hindrar inte mig från att tycka att man borde göra det. Direkt till mig eller via ett debattinlägg i VK som skrivit om ärendet vid två tillfällen.

Jag förväntar mig också att nämnden efter hovrättens beslut snarast förser oss gode män med tydliga instruktioner, om vad som egentligen gäller för vårt ansvar när det gäller att ”inkomma” med årsberättelser.

Till sist en liten påminnelse till nämnden – glöm inte att kräva tillbaka de 4 000 kronorna av umebornas skattepengar, som felaktigt utbetalades till min huvudman!

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.