Överförmyndarnämndens ”dåliga granskning”?

Signaturen ”Uppgiven” skriver i dag en insändare i VK och är kritisk till överförmyndarnämndens granskning av förvaltares och gode mäns årsredovisningar. Rubriken är felaktig, eller i vart fall mycket dålig, och stämmer illa med insändarens innehåll.

När jag läser insändaren, påminns jag direkt om att även jag häromåret blivit felaktigt granskad av nämnden. Dessförinnan är dock mitt intryck att jag blivit noggrant granskad och ibland fått påpekanden om smärre fel som jag gjort. Påpekanden som jag utan vidare kunnat acceptera och snarast rättat till. Ingen, vare sig min huvudman eller jag själv, har någon enda gång blivit ”lidande” på grund de smärre felen i redovisningen.

Men så härom året blev jag felaktigt granskad av den nitiska överförmyndarnämnden, förstås inte av nämnden men av en av dess handläggare. Man hade då upptäckt att jag hade använt 4 000 kronor av min huvudmans medel på felaktigt sätt.

Jag protesterade genom att överklaga beslutet till Tingsrätten. Där fick jag rätt, men det beslutet överklagades sedan av överförmyndarnämnden till Hovrätten. Hovrättens dom gick överförmyndarnämnden emot och kan inte överklagas vidare. Resultatet av överförmyndarnämndens granskning av min årsredovisning var alltså helt felaktigt och jag kunde använda de undanlagda 4 000 kronorna till något roligare.

Jag inser att jag har berättat detta förut, men jag tycker att det tål att berättas igen.

Det mest anmärkningsvärda i hela ärendet är dock det besked jag fick hos överförmyndarnämndens tillsynsmyndighet, Länsstyrelsen i Norrbottens Län. Direkt efter det att Tingsrätten gett mig rätt, fick jag ett tvärsäkert besked från länsstyrelsen innebärande att tingsrätten hade dömt helt fel!!

Mot den bakgrunden är det kanske inte så konstigt att överförmyndarnämnden med stöd av sin egen jurist valde att överklaga till hovrätten.

Till sist vill jag påpeka att uppgiften i insändaren om att ersättningen för förtroendeuppdraget (god man eller förvaltare?) är så mycket som 16 500 kronor måste vara fel. Jag har aldrig fått med än ca hälften av det beloppet. Utan flera timmar med s.k. extra ordinärt arbete kan man inte komma upp till det beloppet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.