Väntans tider

Möjligen har jag tagit upp detta förut, men gör det nu igen.

Som gode man  eller förvaltare skall man före sista februari lämna in sin redovisning över ens huvudmans ekonomi för föregående år. Redovisningen är i första hand ämnad visa, att inga oegentligheter förekommit under året. Allt för huvudmannens skull. Helt ok!

Men den kan också ses som en räkning på utfört arbete eller en slags lönerapport. Inget arvode kan tas från huvudmannens konto, förrän redovisningen har godkänts av överförmyndarkontoret och en en beräkning av arvodets storlek är gjord där. Det är också helt ok, men den långa handläggningstiden på överförmyndarkontoret är det inte.

Nu har det gått sex månader, sedan årsredovingen lämnats in till överförmyndarkontoret, eller aderton månader sedan arbetet i januari 2018 utfördes.

De allra flesta av oss förvaltare/gode män har inte tagit sina uppdrag för pengarnas skull, men ändå…

I dag kom ett brev från överförmyndarkontoret, där man bl.a. förklarar att man är försenad med sin granskning av årsrapporterna på grund av hög arbetsbelastning. Man bara konstaterar att så är fallet. Det skulle ha sett bra ut om man också hade beklagat förseningen, vilket man inte gjorde.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.