Vännäs gör om och gör rätt.

I dagens VK finns en belysande artikel om Vännäs kommuns ”försök” att ta betalt av oss brånsbor utifrån fel VA-taxa. VK:s artikel blev något som öppnade ögonen på kommunen i en för flera av oss självklar fråga. Enligt artikeln har nu kommunen genom sin gatu- och VA-chef backat från sin märkliga tolkning av hur en taxa antagen av kommunfullmäktige skall användas.

Det finns en del punkter i artikeln som jag vill lyfta fram i detta inlägg. Christer Nygren hävdar inledningsvis i artikeln att det är taxan för året när fakureringen sker som fakturan skall baseras på. ”Så görs det alltid”, säger han. Det förfaringssättet känner han sig trygg med, (åtminstone kände han sig trygg med), ”eftersom Vakin och andra kommuner kör samma princip”.

Men det svaret var VK:s reporter inte nöjd med utan tog kontakt med Vakin och fick då veta att de inte alls kör med den principen. Kommunens försök att skylla ifrån sig på Vakin misslyckades således. Dock avslöjar det en viss bekvämlighet från kommunens sida, som alltså förde med sig att man avstod från att tänka själv utan vände sig till Vakin, vars besked man sedan tydligen missförstod.

Christer Nygren ”erkänner” misstaget och motiverar det med att det ”blev litet snabbt det här”. Under hela brånsprojektet är snabbhet i kommunikationsfrågor m.m. dock inte varit särskilt känneteckande för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Jag hoppas att Christer Nygren ändå är tacksam över den insikt han redan nu har fått om att det inte är 2020 års VA-taxa som gäller, d.v.s. innan felaktiga fakturor hade hunnit skickas ut till oss.

Självklart känns det bra, att kommunen nu förstått vilken taxa som gäller för arbetet och anslutningen under 2018. Vad som däremot inte känns så bra, är den bristande tillit för kommunens faktureringar man får av detta rent allmänt. Det kan väl inte vara så att vi som kommunbor litet extra noggrant måste granska riktigheten i den fakturor som kommunen skickar ut?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.