Vännäs VA-fakturering – igen

Så har så dispyten mellan några av oss Brånsbor och Vännäs kommuns samhällsbyggnadsförvaltning nått ett avslut, om än det faktiskt fortfarande finns en olöst del i den.

Dispyten gäller kommunens fakturering för arbetet med anslutningen av oss Brånsbor till det kommunala VA-nätet. Arbetet blev blev klart på senhösten 2018. När det så efter mer än ett år blev klart för kommunen att fakturera oss, bestämde man sig där för att tillämpa 2020 års VA-taxa. Möjligen berodde det på att 2018 års taxa var så illa skriven, att inte bara vi utan och troligen även kommunen hade svårt att tillämpa den. Påtryckningar från oss och sedan en ifrågasättande VK-artikel, fick så till sist kommunen att ändra sig och använda rätt taxa.

I april i år kom så den faktura som var baserad på 2018 års VA-taxa. Tämligen omgående upptäckte vi då att fakturan var felaktigt beräknad och gjorde kommunen uppmärksam på det. Men allt var rätt, blev då beskedet därifrån.

Men efter en senareläggning av förfallodagen och ett möte med företrädare för byn och samhällsbyggnadskontoret, gav kommunen till sist med sig och medgav att byns tolkning var den riktiga. Man fann det ”lämpligt att tillämpa” byns tolkning men avstod från att medge hur olämpligt kommunens hårdnackade motstånd till att acceptera de fakta som vi hade lagt fram hade varit.

Troligen är man helt omedveten om vad detta kan medföra framgent, när det gäller vår tillit till dem som arbetat med frågan. Att kommunens ovilja att lyssna till oss också har medfört onödigt arbete inte bara för oss utan också för kommunen, måste noteras. För kommunen kvarstår fortfarande en del administrativt arbete med att återbetala pengar till dem som betalade fakturan i god tro.

I dag fick vi alla ett brev från kommunen, i vilket den viktigaste informationen är att kommunen valt att tillämpa den tolkning av taxan som representanterna från Brån presenterade vid mötet den 26 maj med kommunen. Något oklart är det dock fortfarande om kommunen fick helt klart för sig vad vår tolkning innehöll.

Vår faktura minskades i alla fall med 4 128 kronor och det tack vare framgångsrikt arbete från byns sida.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.