Visselblåsares öde i Umeå kommun

Två visselblåsande socialsekreterares öde i Umeå kommun och deras egen beskrivning av det i en skrivelse till partiernas gruppledare samt till ett antal chefer har till sist även nått mig. Skrivelsen har efter ett antal överstrykningar gjorts till en allmän och offentlig handling.

Skrivelsen samt en mängd ytterligare information har på andra vägar också nått mig. Även om skeendet personligen inte alls berör mig, kan jag inte låta bli att engagera mig frågan. Ärendet avser i botten ett enskilt ärende, men av vad som framkommer av de båda socialsekreterarnas skrivelse, finns det all anledning befara att även andra ärenden där hjälp söks hos individ- och familjenämnden inte blir korrekt behandlade.

Skrivelsen från 1921-11-16 är på hela 15 sidor och innehåller många högst anmärkningsvärda punkter. Jag väljer här att återge några:

I ett möte med de båda visselblåsarna, Andreas Lundgren och socialdirektör Carolina Lundqvist utlovas att inga repressalier skulle ske. Ändå blev de båda socialsekreterarna efter mötet trakasserade, negativt särbehandlade, avstängda från ärendet och till slut utköpta, allt under Camilla Thunells ansvar.

Ansvariga chefers inställning var att kritiken från IVO inte var befogad och att IVO-rapporten inte har någon större betydelse.

Ingen från Umeås socialtjänst hade besökt det familjehem som nämndens ordförande (Andreas Lundgren) beslutade skulle anlitas. Efter beslutet besökte de båda socialsekreterarna familjehemmet och fann det vara under all kritik.

Den utredning som de därefter gjorde för nämndens kännedom ändrades av enhetschef Sofia Rönnholm, utan utredarnas tillåtelse och som därför inte ville skriva under den.

Ett avslutande stycke i de båda visselblåsarnas skrivelse väljer jag att återge ordagrant. De frågor som ställs där kräver svar från kommunens högsta politiska ledning men också från socialtjänstens tjänstemannaledning:

”Det är skrämmande att en så stor arbetsgivare som Umeå Kommun är villig att gå så långt att man startar två arbetsrättsliga processer mot medarbetare som uppmärksammar oegentligheter genom att visselblåsa. Är det så ni som politiker och socialdirektör vill att man hanterar dessa frågor? Är det så ni vill att eran myndighet ska fungera? Socialtjänsten är ju ett ansikte utåt för kommunen och representerar även er. Ni borde starkt ifrågasätta om förtroendet verkligen finns nämnda ansvariga chefer inom myndigheten.”

Den IVO-anmälan, som av för mig okänd anledning, överfördes från Umeå till IVO i Stockholm, visar sig inte finnas och handläggas där.

16 kommentarer

 1. Bamsepojken

  ÄNTLIGEN-ÄNTLIGEN har VI som drabbats under alla dessa år fått en röst som beskriver verkligheten och sanningen hur ILLA ställt det är inom vår fina UMEÅ KOMMUN där politiker och makthavare håller varandra om ryggen och VI drabbade blir brickor i ett spel som är helt åt HVTE !!!!!
  VART HAR BBIC (Barnens bästa i centrum) HAMNAT?? Finns överhuvud taget INTE i förövarnas sinnen! Nu känns det K-G som att Vi över 200 drabbade kan-vågar träda fram och vittna om denna FRUKTANSVÄRDA SKANDAL!!!!
  Hör gärna av dig så får du tillgång till ALLT mtrl som jag har om det FRUKTANSVÄRDA-HEMSKA som drabbade vårt Familjehem 2016 med samma gärningsmän vid rodret!! STORT TACK FÖR DIN INSATS

 2. Maine

  Blir inte förvånad. Som tidigare drabbad av Umeå Socialtjänst så förvånar det inte att de mörkar och sopar under mattan! Tar inte IVOs kritik på allvar och vill bara att allt faller i glömska.Men vi som haft med socialtjänsten att göra förstår hur dåligt den fungerar!

 3. Britta

  Det är en stark Pappa som drivit sitt enskilda fall fram i ljuset och det är många, faktiskt de flesta som inte når ut med sina berättelser eftersom de stoppas som enskilt fall. Det finns många fler fall som även de är kända av Andreas Lundgren.

 4. Dag Isgör

  Hej.
  Till att börja med, tack för ditt engagemang i detta. Mycket viktigt!

  Jag representerar en förening med drygt 17000 medlemmar som är engagerade i att socialtjänsten höjer sin kvalitet och agerar korrekt i bemötandet med sina hjälpsökanden och i enlighet med gällande lagar och regler. Det finns ju läroböcker, ex Professor Bo Edvardsson Har skrivit boken ”Kritisk utredningsmetodik’

  ”https://www.bokus.com/bok/9789147051717/kritisk-utredningsmetodik/

  Det är bara att följa dessa.

  Jag har under drygt 2 och 1/2 år varit engagerad i att stötta en drabbad förälder.

  Vi har gång på gång, så väl i samtal som i brev försökt få socialtjänstens utredare att göra sitt jobb korrekt.

  De två som var inkopplade i ärendet och agerade i enlighet med lagar, regler och god utredningsmetodik, plockades bort, tystades och har omskrivet av i pressen.

  De nya utredarna fick intialt inte ens träffa den drabbade pappan! De skrev alltså ”rena lögner, hörsägensrapporter” om en person de aldrig träffat, där de som lydiga nicledockor. De upprepade en redan av cheferna förutbestämd problematisering av en sund, klok förälder som hela tiden kämpat för sin dotters bästa.

  Bara detta är anmärkningsvärt!

  Att chefer på placeringsgruppen, IM (numera pensionerad) och SH förbjuder de nya utredarna att träffa en person de utreder (ja det är sant, man hade beslutat att all kontakt till och från pappan skulle gå via cheferna), och inte direkt till ansvariga utredare!
  Bara detta är ett allvarligt brott mot hur en social utredningsmetodik skall gå till på!

  Utredare ska givetvis agera på förstahandsinformation, inte förlita sig på hörsägen, och chefers förvanskade journalanteckningar!

  Jag har suttit med på ett flertal telefonmöten med dessa chefer och tillbslut blev det helt enkelt en absurd parodi. Var gång fick vi löften om att DEN HÄR GÅNGEN, skulle man i journaltexten återge mötet sanningsenligt. Detta bröts gång på gång!
  Ej av misstag, utan metodiskt, ich systematiskt!

  Detta är lätt att kontrollera då samtliga möten finns inspelade och samtliga möten även finns återgivna i journaltexter (i gravt förvanskad form).

  Jag ifrågasätter därför hur I hela fridens namn chefer som medvetet gör avsteg från elementära etablerade former för hur sociala utredningar ska gå till, som dessutom i journalnotaten återkommande förvanskar, ändrar och utelämnar mycket relevant informationr vilket gör att man fortsätter den svartmålning av pappan som en viss SR, (chef på placeringsenheten) drivit… jag ifrågasätter hur medborgare i Umeå Kommun kan känna sig trygga innan detta ordentligt utretts.

  Hur kan det finnas en enda politiker som INTE känner ansvaret och vill göra det enda rätta, nämligen att ordna med en extern utredning?

  En rejäl revision som inte bara tittar på arbetsmiljön, utan även HUR socialtjänstens medarbetare av ovan nämnda chefer har tvingats utföra sitt arbete. Och även vilka föräldrar som drabbats genom åren av detta kluster av dåligt socialt chefskap som tyvärr alltjämt finns kvar i Umeå Kommun.

  Att IVO skall utreda är inte tillräckligt!
  På IVO Region västernorrland… ja där jobbar tidigare medarbetare!

  Vi i vår förening, tryckte tillsammans med Pappan på att utredningen av IVO istället skulle skötas av en annan enhet, centralt nere i Stokholm för att vänskaoskorruption skulle uteslutas.

  Vi vet att handlingarna skickades dit… men hör och häpna. Nu existerar dessa inte längre! Inte ens diarienumret ges ut. Påstås inte finnas.

  Jag vill uppmana ALLA goda krafter att samla sig kring detta oavsett om ni är drabbade eller ej. Oavsett partitillhörighet för att att nu se till att Ni medborgare samlar ser till att få en funktionell, ärlig, professionell driven Socialtjänst en gång för alla! Våra barn är värda bättre än att utredas och placeras av inkompetenta utredare och chefer.

  Det handlar även om rättssäkerhet!
  Undersök ochvställ er fr

 5. Karl Bertsson

  Korruptionen inom Umeå kommun är utbredd. Politiker och tjänstemän sitter i knäet på varandra och ingen tar ansvar för något. Det finns mycket vad gäller detta ärende som borde ifrågasättas och som skulle få medborgarna i denna kommun att häpna. Allt är skött mycket, mycket illa. Både politiker (läs ordförande Lundgren) och chefer är uppenbart otvivelaktigt beredda att gå över lik för att få sin vilja igenom och sopa allt under den berömda mattan. Agerandet från Lundgren, Thunell, Lundgren, Rönnholm m.fl får ledarna i kommunistdiktaturer att likna helgon. Tro mig. Men sanningen kommer att komma fram…

 6. socialsekreterare

  Önskar och hoppas att sanningen kommer fram! Att arbeta för barnets bästa ska vara ledstjärnan i vårt arbete, inte att fatta beslut utifrån maktmissbrukande chefers godtycke. Som socialsekreterare med många års erfarenhet kan jag säga att jag aldrig tidigare sett något så rättsvidrigt. Aldrig har jag heller sett chefer få så många kollegor att gråta, säga upp sig och sjukskriva sig på grund av den psykosociala arbetsmiljön som chefer skapar som i Umeå.
  Tystnadskulturen inom IFO är inget nytt. Detta har pågått under lång tid med chef/chefer som styrt både uppåt och nedåt precis som dom velat utan minsta konsekvens. Hur är det möjligt att detta fått fortgå i så många år?! Varför tar ingen högre upp ansvar trots att dom fått löpande information genom åren?! Vad är man så rädd för hos dessa högt uppsatta att man inte vågar stå upp för rättvisa?! Varför är vi socialsekreterare inte värda att behandlas med respekt, värdighet och empati ens av våra närmsta chefer?!

  Umeå kommun, nu är fan på tiden att det görs en ordentlig utredning! En extern oberoende utredning som inte arbetar för kommunen (företagshälsovården) och som gör en riktig utredning (vem fan tyckte att gruppintervjuer var en bra strategi för att utreda tystnadskultur?!)
  Den ovillighet som kommunen och majoriteten av socialnämnden visat för en opartisk och väl genomförd utredning visar tydligt att man vill fortsätta sopa problemen under mattan och låtsas om att man inget vet. SKÄMS!

 7. Stolt över visselblåsarna

  Stor eloge till de visselblåsare som orkade kämpa hela vägen och stå upp mot ledningen. Vi är många som varit utsatta för dessa chefer och behandlats som paria. Tyvärr orkade eller vågade de allra flesta inte stå emot en ledning som man vet gör sitt yttersta för att förstöra för en. Det behövs fler som dem

 8. Kommunanställd

  Jag jobbar fortfarande inom socialtjänsten i Umeå. Jag har inte modet eller styrkan att våga stå upp gentemot den maktfullkomlighet mina chefer inom IFO utövar. Jag är den av många som bara är tyst och hoppas på ett mirakel. Att det snart ska hända ”stora saker”.
  Jag har också sett med egna ögon när kollegor brutits ner och sjukskrivits och aldrig blivit ”människor” igen. Detta bara för de försiktigt utryckt konstruktiv kritik till vissa chefer och ledning. Bland annat Camilla Thunell. Jag känner att cheferna och Andreas Lundgren ”med all kraft” gör allt för att ”tysta missnöjet” inifrån verksamheten. Det är som att var på en likvaka i fikarummet.

  Jag och många kollegor med mig är överlyckliga att enhetschef Sofia Rönnholm är ”tjänstledig” på obestämd tid men det räcker inte. ALLA chefer och då även socialdirektören behöver bytas ut i detta dysfunktionella ledarskap som bidrar till en KATASTROFAL arbetsmiljö och rättsvidriga bedömningar som drabbar barn och deras föräldrar.

  • Kommunanställd

   Kan inte annat än instämma att hela ledningen bör bytas ut! Som dom förstört socialsekreterares liv under ÅR är rent ut sagt förjävligt och att ingen tagit itu med detta trots kunskap om vad som försiggår är skamligt!
   Vi måste få ett forum där vi kan vara öppna med vad vi ser och blivit och fortfarande blir utsatta för av våra chefer, någonstans där vi vågar vara ärliga och behandlas med respekt utan repressalier

 9. socialarbetare med hjärtat på rätt ställe

  Tack K-G för du väjer att ta ställning mot korruptionen inom inom socialtjänsten ledning. Det måste nu göras saker för att Andreas Lundgren ska ta sitt ansvar och AVGÅ. Det kan inte var rimligt att han lovar två visselblåsare skydd för att sedan brutalt vända dem ryggen, när det blir ”hett om öronen”. Andreas Lundgren brist på moral och etik är skrämmande. I sin blogg och i den kommentarer du K-G kräver svar av Andreas kring av hans svek visselblåsarna och ALLA socialsekreterare som behöver arbeta under så odrägliga förhållande finns nu inget annat än att Andreas Lundgren ska be de två visselblåsarna om en stor ursäkt tillsammans med all den personal på socialtjänsten. NU får det vara nog! Den så kallade ”arbetsmiljökartläggningen” är ett beställningsjobb av Andreas själv och är ett stort svek mot alla socialsekreterare som är kvar inom Umeå kommun.

  • Karl-Gustav Sjöström (inläggsförfattare)

   Jag anser mig inte direkt ha tagit ställning i den ”korruption” som många anser råder. Därtill är allt för komplicerat. Varför använder du en mailadress [email protected], som inte finns, förresten?

 10. Socialarbetare

  Hej
  I vanliga fall skulle jag stå för min identitet men utifrån att jag själv jobbar på Umeå kommun skulle jag i detta läge aldrig våga ” röja” min identitet. Jag är helt enkelt för rädd för vad som skulle kunna hända mig. Har sett vad dessa chefer är kapabla till.
  Mvh socialarbetare med hjärtat på rätt ställe

 11. Nadja

  Sofia Rönnholm blev hårt kritiserad redan 2014 av Ivo under sin chefstjänst i Kalix. Hon och hennes dåvarande kollega Ida Söderlund utövade ,ja jag vet inte riktigt vad mot mig och mina barn,dom blev krossade både i tingsrätten och av Ivo. Så detta förvånar mig inte alls. Idag är Sofia R chef över de socialsekreterare som behandlar mig och min dotter på exakt samma sätt som 2014. Skönt att se att saker uppmärksammas.

 12. Magnus F

  Nadja mycket värdefull information. Din berättelse borde få bli hörd. Även den tidigare IVO kritiken mot Sofia Rönnholm måste bli uppmärksammad. Hör av dig till exempelvis ” bamsepojken” som är engagerad.
  Kan någon begära ut den tidigare IVO kritiken mot Sofia Rönnholm? Den är offentlig.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.