Socialtjänstens dilemma?

Jag har länge noterat något som väl måste vara ett dilemma, när det som sker inom en kommuns socialtjänst skall granskas av media. Därmed blir det också ett problem för en ibland missnöjd allmänhet.

Socialtjänsten måste på mycket goda grunder nogsamt beakta vad som åläggs den genom sekretesslagen. Sekretessen fungerar därför som ett odiskutabelt skydd för den eller de klienter, vars ärenden någon anser har hanterats fel. Så skall det naturligtvis vara.

Tyvärr finns det ibland anledning att undra om inte socialtjänsten också ibland ser skäl att inte bara skydda klientens intressen med hänvisning till sekretessbestämmelserna utan även sin egen hantering av ett sekretessbelagt ärende. Jag vågar påstå, att det ibland måste vara svårt att skilja mellan det sekretesskydd som klienten har rätt till och allt annat i ärendets handläggning, som inte lika självklart måste vara sekretessbelagt.

Om bevisade fel i handläggningen som gjorts i strid mot socialtjänstlagen, är det då inte något som ansvarig politisk nämnd borde ta till sig och förmedla till ansvarig chef för verksamheten? Ordföranden för den aktuella nämnden har på olika sätt gett intrycket att han och hans nämnd låter bli att bry sig om personalärenden inom nämndens ansvarsområde. Tämligen säkert har man ändå ”brytt sig om” så pass mycket att den högste chefen har informerats och sett till att två obekväma medarbetare har ”avskedats”/köpts ut.

Ett försvar till detta är den utredning om arbetsmiljö m.m. som inte tilläts bli en helt extern sådan.

10 kommentarer

 1. Dag Isgör Föreningen Pappavarför

  Hej. Till att börja med, tack för ditt engagemang i detta. Jag representerar en förening med drygt 17000 medlemmar som är engagerade i att socialtjänsten höjer sin kvalitet och agerar korrekt i bemötandet med sina hjälpsökanden och i enlighet med gällande lagar och regler. Det finns ju läroböcker, ex Professor Bo Edvardsson Har skrivit boken ”Kritisk utredningsmetodik’

  ”https://www.bokus.com/bok/9789147051717/kritisk-utredningsmetodik/

  Det är bara att följa dessa.

  Jag har under drygt 2 och 1/2 år varit engagerad i att stötta en drabbad förälder.

  Vi har gång på gång, så väl i samtal som i brev försökt få socialtjänstens utredare att göra sitt jobb korrekt.

  De två som var inkopplade i ärendet och agerade i enlighet med lagar, regler och god utredningsmetodik, plockades bort, tystades och har omskrivet av i pressen.

  De nya utredarna fick intialt inte ens träffa den drabbade pappan! De skrev alltså ”rena lögner, hörsägensrapporter” om en person de aldrig träffat, där de som lydiga nicledockor. De upprepade en redan av cheferna förutbestämd problematisering av en sund, klok förälder som hela tiden kämpat för sin dotters bästa.

  Bara detta är anmärkningsvärt!

  Att chefer på placeringsgruppen, IM (numera pensionerad) och SH förbjuder de nya utredarna att träffa en person de utreder (ja det är sant, man hade beslutat att all kontakt ill och från pappan skulle gå via cheferna) är bara det ett allvarligt brott mot hur en social utredningsmetodik skall gå till på!

  Jag har suttit med på ett flertal telefonmöte med dessa chefer och tillbslut blev det helt enkelt en absurd parodi. Tydliga överenskommelser, löften om att DEN HÄR GÅNGEN MÅSTE NI ÅTERGE MÖTRT SANNONGSENLIGT I JOURNALTEXTEN bröts gång på gång.

  Detta är lätt att kontrollera då samtliga möten finns inspelade och samtliga möten även finns återgivna i journaltexter (i gravt förvanskad form).

  Jag ifrågasätter därför hur I hela fridens namn chefer som medvetet gör avsteg från elementära etablerade former för hur sociala utredningar ska gå till, som dessutom I journalnotaten återkommande förvanskar, ändrar och utelämnar mycket relevant informationr vilket gör att man fortsätter den svartmålning av pappan som en viss SR, (chef på placeringsenheten) drivit… jag ifrågasätter hur medborgare i Umeå Kommun kan känna sig trygga innan detta ordentligt utretts.

  Hur kan det finnas en enda politiker som INTE känner ansvaret och vill göra det enda rätta, nämligen att ordna med en extern utredning?

  En rejälnrevision som inte bara tittar på arbetsmiljön, utan även HUR socialtjänstens medarbetare av ovan nämnda chefer har tvingats utföra sitt arbete. Och även vilka föräldrar som drabbats genom åren av detta kluster av dåligt socialt chefskap som tyvärr alltjämt finns kvar i Umeå Kommun.

  Att IVO skall utreda är inte tillräckligt!
  På IVO Region västernorrland… ja där jobbar tidigare medarbetare!

  Vi i vår förening, tryckte tillsammans med Pappan på att utredningen av IVO istället skulle skötas av en annan enhet, nere i Stokholm för att vänskspskorruption skulle uteslutas.

  Vi vet att handlingarna skickades dit… men hör och häpna. Nu existerar dessa inte längre! Inte ens diarienumret ges ut. Påstås inte finnas.

  Jag vill uppmana ALLA goda krafterna, oavsett om ni är drabbade eller ej. Oavsett partitillhörighet att nu se till att Ni medborgar samlar er och ser till att få en funktionell, ärlig, professionell Socialtjänst en gång för alla! Våra barn är värda bättre än att utredas och placeras av inkompetenta utredare och chefer.

  Det handlar även om rättssäkerhet!
  Undersök ochvställ er frågan om det är rättsäkert med att tid8gare socionomer, chefer som ex Andreas Lundgren ska sitta i Förvaltningsrätten som nämndeman. Och kanske kunna påverka de beslut och ärenden som hennes son Andreas har satt sin signatur på.

  KRÄV EXTERN GRANSKNONG – FÖRLITA ER INTE PÅ ATT IVO FÖRM

 2. jan sjöström

  Hej!

  ”Ansvarig nämnd”. Det existerar ingenting som heter ansvar i en
  Svensk förvaltning. I det politiska system som skall vara de som
  tillser adekvat styrning enligt lag och regel existerar ingen som
  helst konsekvens när fel begås. Vi folket svarar för utkrävandet i
  frågan ansvar på valdagen. Alldrig annars!

  Tidigare tjänstemannalagar ansågs vara kontraproduktiva då den
  i offentlig tjänst ansågs vara oförmögen till fel i tjänst. Partiet (S)
  tillsåg således ansvarets bortagande 1977.

  I Sverige nöjer vi oss med ett ”ajja – bajja” via tandlös sk tillsyn i
  frågan. I V O samt övriga tillser någonting som kallas krittik, en
  skrivning i det olämpliga i ett förfarande, en åsikt utan minsta
  konsekvens m a o.

  System som ser nytta i styrning via ansvarsfyllda strukturer ger i
  allt en inbygg reducerande faktor till tjänstekorruption. I Sverige är
  vi naiva som bekant. Vi folket manifesterar vår vilja vart 4 år, oftast
  i eftermälen som ”vann rätt låt”.

  Ett land helt utan ansvar är ett land där funktion uteblir.

 3. Pappan

  Jag är Pappan som har blivit drabbad av denna fruktansvärda kafka-mardröm, vars  barn som inblandade chefer på Umeå Kommuns Socialtjänst har Vägrat och Motarbetat stöd/hjälp till.

  Jag som är en helt vanlig Pappa.

  Jag har som värdegrund att en mamma och en pappa har samma värde för sina barn och att båda föräldrarna är lika viktiga.

  Mina barn är mitt allt!, har så alltid varit och kommer så alltid att vara!

  Jag vill Tacka för det Enorma stöd jag fått från så många medborgare både i Umeå och på andra orter i Sverige!, även för det inofficiella stöd** jag har fått från många bra politiker, politiker som bryr sig!

  ((** inofficiellt stöd pga ; politiker får inte gå in i ”enskilda ärenden”))

  Ert stöd från Er Alla har betytt oerhört mycket för mig!

  Jag vill understryka att det är Många fler barns Pappor och Mammor i Umeå som har utsatts för denna fruktansvärda kafkamardröm, med betoning på Många !, en jätteskandal som inblandade chefer på Umeå Kommuns Socialtjänst ifo avd. (Individ och familjeomsorgen) är ansvariga för.

  Helt vanliga mammor och pappor som drabbats!

  Men det är våra barn, Många av Umeås barn med behov av stöd, som har drabbats värst !, eftersom så många barn har vägrats/motarbetats få hjälp/Rätt hjälp av Umeå Kommuns Socialtjänst inblandade chefer. 

  Det är en tragedi utan motstycke!, eftersom så många barn/barns föräldrar i Umeå är drabbade.

  Det har sedan juni 2022 pågått på IVO Centralt en utredning mot Umeå Kommuns Socialtjänst inblandade chefer, pga en IVO anmälan som är gjord av 2 Mycket erfarna Socialsekreterare på Umeå Kommun, numera de 2 nedtystade visselblåsarna.

  IVO Umeå får, sedan maj/juni 2022; INTE längre fortsätta att utreda denna mycket allvarliga IVO anmälan Mot Umeå Kommuns Socialtjänst inblandade chefer, Det beror på att det kommit fram våren 2022 att ansvarig chef på IVO Umeå har tidigare jobbat på………:

  Umeå Kommuns Socialtjänst!!

  De 2 mycket erfarna fd ansvariga Socialsekreterarna slog Larm redan juni 2021 om att Chefer har Vägrat/Motarbetat mitt barn hjälp, de slog Larm till bla Ordförande för individ och familjenämndens ordförande Andreas Lundgren Och till Socialdirektören Karolina Lundqvist.

  Men !!; 
  De 2 mycket erfarna fd ansvariga Socialsekreterarna blev då, en tag senare: nedtystade,  utsatta för repressalier,  bortplockade från uppdraget,  avstängda och tillslut utköpta av Umeå Kommuns inblandade!

  Så fruktansvärt hemskt är Tystnadskulturen på Umeå Kommun, avd Socialtjänst! 

  En Tystnadskultur som Ordförande för Individ och familjenämnden säger sig inte känna till……..

  De 2 mycket erfarna Socionomerna gjorde även en mycket allvarlig IVO anmälan Mot Umeå Kommuns Socialtjänst inblandade chefer nov/dec 2021.

  IVO Umeå har skickat den IVO anmälan till mig. Det är som att läsa manus från en skräckfilm, fast ännu värre !, Och på riktigt!

  Utan överdrift!, om vad inblandade chefer på Umeå Kommuns Socialtjänst har gjort mot mitt barn.

  Vilket civilkurage de 2 mycket erfarna Socionomerna har!; som har vågat avslöja den mörka hemska Sanningen om vad inblandade chefer på Umeå Kommuns Socialtjänst ifo avd, (individ och familjeomsorgen) har gjort.

  Jag vill återigen betona att det är Många fler barn drabbade!, och många fler drabbade barns föräldrar som är drabbade, av detta fruktansvärda som pågått/pågår på Umeå Kommun Socialtjänst avd individ och familjeomsorgen.

  /pappan

 4. Pappan

  Barns föräldrar som vågar lämna in Befogade klagomål; många drabbas av oerhört svåra repressalier. Därför är det väldigt få föräldrar som vågar göra det. 

  Jag har vågat göra en IVO anmälan som gett Umeå Kommuns individ och familjenämnd/Umeå Kommuns Socialtjänst mycket kraftig kritik.

  Jag har vågat göra flera klagomål mot Umeå Kommun Socialtjänst inblandade chefer, men eftersom chefer på Umeå Kommuns Socialtjänst utreder sig själva så slutar det alltid, läs oftast, med att chefer på Umeå Kommuns Socialtjänst konstaterar att de själva inte har gjort något fel!, och avfärdar all kritik/klagomål.

  En kafka-mardröm m.a.o.

  En polisutredning mot Umeå Kommuns Socialtjänst inblandade pågår, sedan våren 2022, jag har fått lämna mitt vittnesmål till Polisjuristen i 2 vittnesförhör i feb 2022, tog totalt 5 timmar, samt mailat/lämnat Polisen mycket dokumentation. 

  Jag vet att Polisen Umeå har mycket att göra, men nu är det 11 månader sedan mitt vittnesmål togs upp av Polisens jurist.
  Jag hoppas att Polisen snart är klar med sin utredning (?).

  JO anmälan är gjord.

  Anmälan är gjord, redan hösten 2020, till Umeå Kommuns Kommunrevision.

  Tänk att det står i de 2 nedtystade Socionomernas IVO anmälan att en namngedd chef har kallat mig för galen och konspiratorisk, en annan chef har sagt att jag är sjuk!
  Det är helt ofattbart hemskt det som Umeå Kommuns Socialtjänst inblandade chefer har gjort Mot mig!!

  Men att de har vägrat/Motarbetat mitt barn hjälp/Rätt hjälp är det Värsta, det är än värre vad Umeå Kommuns Socialtjänsts inblandade chefer har gjort!

  IVO Anmälan är på 13 A4 sidors text och ett antal bilder till.

  Jag grät redan efter 1:a sidan, tänk Er själva hur ledsen jag var efter ytterligare 12 sidors läsning till, om vad dessa inblandade chefer på Umeå Kommuns Socialtjänst hade gjort Mot mitt barn!

  Det är en sådant fruktansvärd Förtal och sådana fruktansvärda lögner/osanningar/falska misskrediteringar mot mig som dessa inblandade chefer på Umeå Kommuns Socialtjänst har hållit på med, att det har varit overkligt hemskt!! , i mer än 4 års tid.

  Dessa osanningar/förvrängningar/lögner som skrivs in i utredningar/journaler. Dessutom så struntar Ofta Umeå Kommuns Socialtjänst inblandade att ta med viktig relevant information i journaler/utredningar!- Det utelämnas!

  Det står i de 2 nedtystade visselblåsarnas IVO anmälan att namngedd chef på Umeå Kommuns Socialtjänst Familjerätt (var även chef på placeringsgruppen) har ändrat och manipulerat utredningen som de 2 Socialsekreterarna hade gjort, tydligen så grovt så de 2 erfarna Socialsekreterarna vägrade skriva under sin utredning.

  Detta fruktansvärda som pågått/pågår på Umeå Kommun Socialtjänst har individ och familjenämndens politiker vetat om i flera år tillbaka.

  De är väl medvetna om vad som har skett på Umeå Kommuns Socialtjänst, avd individ och familjeomsorgen. 

  De är väl medvetna om att det ONTE handlar M om några ”enskilda ärenden”; eftersom så Många barn med behov av stöd är drabbade!

  Ordförande för Individ och familjenämnden har vetat om detta fruktansvärda ända sedan början av 2019.

  Jag har sedan dess vädjat till honom att sätta stopp för denna fruktansvärda Jätteskandal på Umeå Kommun Socialtjänst. Varför han inte gjort det, än?

  Jag och många fler vet inte det, jag och Många fler tycker iaf att det är ofattbart!

  /Pappan

 5. Pappan

  Alla Umeå Kommuns politiska partiers Gruppledare ville ha en Extern helt Opartisk utredning på Umeå Kommuns Socialtjänst i november 2021, det kom ut i VK.

  1 v innan; 16/11 2021 så hade alla Umeå Kommuns politiska partiers Gruppledare fått ett brev från de mycket erfarna fd ansvariga Socialsekreterarna.

   Ett brev som tydligen är offentlig handling, (dock är brevet maskat en del), ett brev som kan begäras ut från Umeå Kommun av den som vill läsa brevet.

  Jag har hört från flera som har läst det brevet, att de har börjat gråta efteråt.

  Så även jag, att läsa om hur fruktansvärt hemskt det är på Umeå Kommun Socialtjänst får mig, och fler,  att undra ; När ska Umeå Kommuns ledning sätta stopp för denna fruktansvärda Jätteskandal på Umeå Kommun Socialtjänst?

  En jätteskandal som har drabbat/drabbar så Många barn Och Så Många barns föräldrar.

  Jag har ställt den frågan sedan flera år tillbaka till Umeå Kommuns politiska partiers Gruppledare, 

  jag kan bara hoppas att Umeå Kommuns ledning snart tar ansvar för detta fruktansvärda som pågår än!; på Umeå Kommuns Socialtjänst.

  Jag tror, läs Tror, Och Hoppas,  att det brevet , daterat 16/11 2021, fick alla Umeå Kommuns politiska partiers Gruppledare att förstå Hur fruktansvärt illa det är på Umeå Kommun,  avd Socialtjänst individ och familjeomsorg.

  Jag är en av många som har läst det brevet!, det beskriver hur fruktansvärt hemskt det är på Umeå Kommun Socialtjänst, både för barn 

  Tyvärr så valde Ordförande för Individ och familjenämnden OCH majoriteten i individ och familjenämnden att ett antal veckor senare rösta NEJ!, till en Extern Helt Opartisk utredning på Umeå Kommuns Socialtjänst. Trots att Alla Umeå Kommuns politiska partiers Gruppledare redan nov 2021 ville ha en Extern helt Opartisk utredning på Umeå Kommuns Socialtjänst!

  Det är ju individ och familjenämndens politiker som är ytterst ansvariga för Umeå Kommuns Socialtjänst!

  Att nu läsa i VK i slutet på förra veckan att ordförande för Individ och familjenämnden uttala sig om att han inte känner till att det är Tystnadskultur på Umeå Kommun, Och han påstår även att inte Feelgood ser heller att det är något större problem med Tystnadskultur på Umeå kommuns Socialtjänst.

  Med tanke på att ordförande för Individ och familjenämnden är väl insatt i hur fruktansvärt hemskt barn har farit illa, många barn!, pga dessa Socialtjänstchefers agerande, så känns det uttalandet inte speciellt trovärdigt.

   Med tanke på att många bra Socialsekreterare flyr sin arbetsplats pga dessa inblandade chefers agerande/Tystnadskultur, så blir det uttalandet än mindre trovärdigt.

  Ordförande för Individ och familjenämnden vet mycket väl om att det är Många barn drabbade. Så det går inte längre ducka och hänvisa till sk ”enskilda ärenden” eftersom det är många drabbade barns föräldrar som har kontaktat Individ och familjenämndens ordförande och berättat om hur fruktansvärt hemskt det är på Umeå Kommun Socialtjänst, men Ordförande för Individ och familjenämnden Andreas Lundgren/övriga I nämnden har inte än satt stopp för denna fruktansvärda Jätteskandal på Umeå Kommun, avd Socialtjänst.

  Jag vill i denna kommentar ge en stor omtanke till alla de bra Socialsekreterare på Umeå/eloge Kommun som:

  *Bryr sig om barn med behov av stöd/hjälp
  *Som ser barns föräldrar som viktiga resurser 
  *OCH som även vill följa Socialtjänstlagen

  Ni är fantastiska och oerhört viktiga!

  När 2 bra Socialsekreterare på Umeå Kommun som bryr sig om Umeås barn ville följa Socialtjänstlagen, 2021 t.o.m blev nedtystade och utsatta för repressalier av inblandade chefer på Umeå Kommuns Socialtjänst, då är det lätt att förstå Varför så många Socialsekreterare flytt sin arbetsplats!

  Det är tydligen ca 20 Socialsekreterare som har slutat på Umeå Kommun Socialtjänst ifo avd , bara sedan 2021.

  Många tydligen pga dessa inblandade ch

 6. Pappan

  Snälla Umeå Kommuns politiska partiers Gruppledare, jag vädjar till Er;
  Sätt nu ett stopp på denna fruktansvärda Jätteskandal på Umeå Kommun, avd Socialtjänst individ och familjeomsorgen.

  Ni Umeå Kommuns politiska partiers Gruppledare hänvisar till Politikerna i Individ och familjenämnden, men de har ju vetat om detta i flera års tid, och de låter ju bara denna fruktansvärda Jätteskandal på Umeå Kommuns Socialtjänst få fortsätta.

  En eloge till Vänsterpartiets representanter i individ och familjenämnden, som har jobbat för att detta som pågått/pågår på Umeå Kommuns Socialtjänst, ska upphöra.

  Det gick även att läsa i VKs reportage innan förra helgen  att Vänsterpartiets var det enda partiet i nämnden som ville ha en Extern Helt Opartisk utredning på Umeå Kommuns Socialtjänst, dvs det som alla Umeå Kommuns politiska partiers Gruppledare ville ha redan nov 2021.

  En eloge till Vänsterpartiets politiker!

  Jag ringde till IVO i veckan, ( inte till IVO Norr, ty de får inte ha hand om utredningen  längre).

  Det verkar som att IVO utredningen Mot Umeå Kommuns Socialtjänst inblandade chefer, som de 2 mycket erfarna fd ansvariga Socialsekreterarna har gjort, som IVO Centralt har varit ansvariga för sedan ca juni 2022 ;

  Den IVO Utredningen verkar ha gått upp i rök. Den jag pratade med fann inte åt IVO utredningen. Jag bad henne även kolla upp ifall kanske IVO utredning bytt diarienummer när IVO Centralt tog över utredningen. Hon på IVO fann inte åt utredning!!
  Hur är det möjligt?;  att det verkar som att IVO Centralt har ”tappat bort”, sin IVO Utredning på de 2 mycket erfarna fd ansvariga Socialsekreterarnas Mycket allvarliga IVO anmälan Mot Umeå Kommuns Socialtjänst inblandade chefer, som IVO ansvarat sedan juni 2022!

  / Pappan.

 7. Mikael Sandberg

  Det bör inte vara en stor överraskning att socialtjänsten emellanåt skriver fabricerad och felaktig ”information” i sina utredningar, för att ”legitimera” de tvångsåtgärder man beslutat om och även genomfört. I den utredning min egen familj utreddes i, meddelades följande:

  ”Min pappa försvann”. Det gjorde han ej, de skilde sig men jag hade regelbunden kontakt.

  ”Morfadern kunde vara aggressiv”. Min morfar älskade mig högt, hela hans liv, och har aldrig någonsin varit aggressiv mot mig.

  ”Min fosterfar missbrukade alkohol och misshandlade mig”. Nej, min styvfar varken missbrukade alkohol eller bar någonsin hand på mig under de 11 år min mor och han var gifta.

  ”Min mor kunde bara visa kärlek på fyllan”. Nej. Från min mor har jag lärt mig sköta hushåll, laga mat och studieteknik, något som möjliggjort 2 universitetsexamina på SLU och Umeå Universitet.

  ”Mikael utvecklade sitt känsloliv genom umgänge med djur.” Vad är detta för idioti?

  O s v.

  Socialtjänsten skriver det som bäst kan övertyga förvaltningsrätten att de tvingande beslut de fattat, har saklig grund.

 8. Fd socialsekreterare

  Som tidigare socialsekreterare i Umeå kan jag bara skaka på huvudet och förfasas över hur dessa två nedtystade kollegor behandlats. Däremot kan jag inte säga att jag är förvånad, tyvärr. Den tystnadskultur och den härskarteknik som kännetecknar IFOs ledning i Umeå har jag aldrig sett motstycke till. Inte på någon arbetsplats har jag stött på sånt förakt från chefer som rent ut sagt mobbat, kränkt och fryst ute sina egna medarbetare. Detta enbart för att dom vågat säga nej till att göra något som går emot lag och principer eller vågar lyfta problem med arbetsmiljön.

  Jag beundrar de kollegor som orkade stå ut och stå upp för sig själva och för rättvisa! Önskar att fler orkade/våga utan att vara rädda för att deras karriär ska raseras av maktgalna chefer. Det är på tiden att något görs åt ledningsgruppen och att denna tystnadskultur som funnits i decennier tas itu med!

  • Bamsepojken

   Tack för din kommentar från insidan soc. det är sådana som du VI behöver för att knyta ihop säcken
   och få dessa inkompetenta och maktgalna individer inför skranket!
   VI välkomnar alla som STÅR UPP för rättvisan och att sanningen äntligen ska komma fram!
   Ju fler VI är desto mer ökar trycket på dom ansvariga att krypa till korset och entledigade från uppgifterna dom bevisligen INTE har kompetens att hantera lagligt ens!
   Hör gärna av er!!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.