Zamlat Zurr svarar på en kommentar!

I ett inlägg om Kalmar läns största insjö Yxern, har det kommet en del kommentarer – jättekul!

Mitt svar på den första inledande kommentaren, blir så långt att jag valt att ge det ett eget inlägg:);

Så du menar att;
Moder natur inte kan sköta sådant själv, att det m å s t e till ett kraftverk för att för att en reglering av sjöar och vattendrag?

Att den naturliga nivåregleringen som har funnits så länge naturen har funnits och som har ett syfte för den biologiska mångfalden inte är lika viktig som att det får stå ett kraftverk i vattendrag och stoppar upp vattnet och hindrar fisk och andra organismer att vandra uppströms OCH nedströms…

Vi tänker mest på Lax och havsöring, när vi pratar vandring i vattendrag, men faktum är att de flesta fiskarter behöver möjlighet till vandring.
Mindre än 5 % av de dammar som finns har fungerande fiskvägar.

På flera håll har stora antal fiskbestånd slagits ut som en följd av att vandringsmöjligheterna upphört.
Egenskaper specifika för varje älvssystem och många arters unika genetiska egenskaper raderas därmed.
Och p g a att fisken inte kan vandra för näringssök, tillkommer en minskning av den naturliga produktionen av fisk.
I vattnet finns många olika mikroorganismer – h e l a ekosystemet i vattnet påverkas negativt, såklart…
Att vattnet faktiskt strömmar, är en av de viktigaste processerna i ett vattendrag.

Det följer med väldigt mycket med vattnet, sediment, frön, trädstammar, näring, djur o s v och denna transport har en central betydelse för miljön i ett vattendrag.
Det som levereras med strömmen är till gagn för många organismer, såsom t ex insektslarver som gärna mumsar i sej det som levereras med strömmen.

Uppe på stranden vid ett oreglerat vattendrag, finns en av naturens artrikaste miljö.

En dynamisk och mångformig miljö skapas vid översvämningar och av vattnets gödsling.
Många arter av växter och insekter gynnas av dess förekomst.
Även de av högre rang i djurlivet har nytta av det strömmande vattnet.
En trolig gäst i de produktiva videbuskagen är älgen.
En rad fågelarter, utter och bäver är också knutna till det strömmande vattnets miljö.

När en reglering blir av, så försvinner en stor del av det strömmande vattnet, eller rättade sagt förflyttas t ex under jord och ett kraftverk.

Den naturliga flödesrytmiken bryts av dammar.
Transportprocesserna fungerar inte längre.
Det blir svårt för flera arter att förflytta och sprida sig och följden blir en minskad biologisk produktion – vilket leder till en fattigare miljö, allt färre arter inom de flesta organismgrupper.

Länk till inlägget:

”Sjön håller på att gå sönder!!!

Etiketter: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.