Dags för S att tänka till om hur de vil ha det…

Av , , Bli först att kommentera 0

 

vattenkraften.se har fått det femte svaret från M

Av , , Bli först att kommentera 0

vattenkraften.se;

”Hej

Vi på vattenkraften.se skulle gärna, så här inför stundande val, vilja vara allmänheten behjälplig när det kommer till våra hjärtefrågor.

En, för oss, extremt viktig fråga är ert partis officiella ståndpunkt gällande Vattenverksamhetsutredningens Slutbetänkande: I Vått och Torrt.

Som det ser ut idag så är vi exempelvis på väg mot rullande viten ifrån EU, eftersom vi inte kommer att följa ramdirektivet för vatten. Enligt våra beräkningar handlar det om mellan ett och fyra MSEK/dag. Detta enbart för att vi inte miljöanpassar vattenkraften. (Det har inte gått så lång tid sedan vi hade en rejäl debatt kring avloppsproblem och de i förhållande väldigt låga belopp detta medförde i form av rullande viten.)

Gällande nämnda vattenkraft så dras vi idag med idel kraftverksföretag som gör allt för att slippa undan RIKTIG miljöanpassning och istället skryter om och gömmer sig bakom småsaker som t.ex. byte av oljesort vid smörjning av turbiner. Vad gäller oviljan så kan vi om ni känner behov av detta plocka fram mängder med vattendomar som påvisar detta faktum. Vi har tydliga bevis för att de bolagen säger och det de faktiskt gör skiljer sig åt markant. Det här är inte på långa vägar vad som krävs för att Sverige skall kunna påstå sig vara ett föregångsland i dessa frågor.

Men den stora frågan då; med tanke på att slutbetänkandet innehåller reformer kring vattenkraften i Sverige som verkligen skulle göra skillnad så vore det bra att veta vart ert parti står i denna fråga. Kommer ni att ställa er bakom detta förslag på reform eller kommer ni att förkasta den och den akvatiska miljön?

MVH

Per Persson Eckerström
vattenkraften.se”

Moderaterna svarar:

Jesper (Jesper Wigardt, Pressekreterare Nya Moderaterna red. anm.)

”Nya Moderaterna ser vattenkraften som stommen i det svenska energisystemet. Den ger en stabil och trygg energiförsörjning med liten klimatpåverkan. Vi vill därför fortsätta att använda den vattenkraft som finns och vara försiktiga med att begränsa den. Det är viktigt ur ett övergripande miljöperspektiv, men även för att trygga förutsättningarna för jobb och tillväxt i hela landet.

Det är en svår balansgång att säkerställa den biolo­giska mångfalden samtidigt som vi behåller vattenkraftens energiproduktion. Här behöver energikraftbolagen ta ett större ansvar för att den biologiska mångfalden inte ska drabbas negativt. Vår grundinställning är att det är viktigt att värna vattenkraften så att den inte ersätts med smutsig energi från kol eller olja.

Gällande vår inställning till förslagen i vattenverksamhetens slutbetänkande så avvaktar vi tills dessa beretts färdigt av alla remissinstanser och samtliga för- respektive nackdelar vägts mot varandra innan vi ger besked. Det är en väldigt viktig fråga som rör både svensk industri, energiförsörjning och miljö och vi vill inte dra några förhastade slutsatser innan en noggrann konsekvensanalys genomförts.”

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Fortumchef står för sin tro…kanske…

Av , , Bli först att kommentera 0

 

En VD inom vattenkraften visar sitt rätta…jag…

Av , , Bli först att kommentera 0

 

Det som effektivast tar död på alla ålar…

Av , , Bli först att kommentera 0

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Rebloggar; ”Hur mycket bryr sig Alliansregeringen om Östersjön?”

Av , , Bli först att kommentera 1

Leo Oras;

Hur mycket bryr sig Alliansregeringen om Östersjön – från Folkpartiets blogg och Sundsvalls Tidning den 7/8 2014.

image

Hur trovärdig blir Folkpartiet och de andra allianspartierna när de bidrar till en SÄMRE miljö i Östersjön genom regeringens förslag om neddragningar för Kustbevakningen. Vi är många som är bestörta över Alliansregeringens förslag och känner oro över förslaget samt hoppas att det inte blir verklighet.

Kustbevakningen spelar en viktig roll för bl a oljebekämpningen i Östersjön. Alla vet vi vilket elände oljeutsläppen är för hela det ekologiska systemet i ett hav och allra helst ett innanhav som Östersjön.
Socialdemokratiska riksdagsledamoten Eva Sonidsson har ett starkt engagemang för att Kustbevakningen ska behålla sin kapacitet. All heder Eva med Socialdemokraterna för engagemanget för Östersjön!

På Folkpartiets Stockholmsblogg kan du läsa blogginlägget ”Vi ska rädda Östersjön”. Där undviker Folkpartiet att förklara förslaget om att Kustbevakningens resurser ska minskas och hur de negativa konsekvenserna av detta ska förhindras. Jag tycker att blogginläggets innehåll stämmer illa med att Folkpartiet medverkar till regeringens förslag att Kustbevakningens resurser ska minskas! Läs gärna blogginlägget på nedanstående länk!

http://stockholmsbloggen.se/miljo-vi-ska-radda-ostersjon/#body

Kustbevakningen arbetar för en hållbar havsmiljö. Gå gärna in på Kustbevakningens hemsida! Där kan du läsa om Kustbevakningens viktiga arbetsuppgifter!

http://www.kustbevakningen.se/sv/hallbar-havsmiljo/

Sundsvalls Tidning skriver den 7/8 2014 i sin ledare:
”Kustbevakningen är en oerhört viktig resurs. Men framöver kan det bli mycket svårare för Kustbevakningen att göra ett bra arbete. Ett förslag på en besparing på 133 miljoner, och en nationell neddragning med 125 tjänster (av totalt 800), ligger från regeringen”

Foto Mats Holmberg

Foto Mats Holmberg

Källa; Leo Oras – ljunganinfo.com

Vem tar ansvar för de ekologiska skadorna?!?

Av , , Bli först att kommentera 0

 

Fakta; Småskalig vattenkraft

Av , , Bli först att kommentera 0

 

Socialdemokraternas syn på Vattenverksamhetsutredningen

Av , , Bli först att kommentera 0

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Det kan löna sig att protestera!

Av , , Bli först att kommentera 0