Ansvariga politiker och privata vårdgivare.

Av , , Bli först att kommentera 0

Den situation som avslöjats på våra äldreboenden är skrämmande. Hur har det kunnat bli så fel? Staten har IVO vars uppgift är att kontrollera verksamheterna men de hörs sällan av. De verkar inte fungera som kontrollmyndighet. Om de hade haft ett kraftfullare mandat och tydligare regelverk hade dessa missförhållanden inte behövt inträffa.
Vi har nu resultatet av kommunernas besparingar och privata vårdgivares vinstjakt. Detta måste få ett slut.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Lite dygdelära

Av , , Bli först att kommentera 0

.Nog vore det en ordning att stilla bedja om en välfärd fri från vinstjagande företag. Själva idén att sno åt sig skattemedel på annans bekostnad är befängd och djupt omoralisk.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Åtgärder snarast.

Av , , Bli först att kommentera 1

De många dödsfallen inom äldrevården p.g.a. covid 19 måste skyndsamt utredas och åtgärdas. De brister som konstateras måste åtgärdas snarast, gäller båda regioner, kommuner och privata. Befintliga lagar och bestämmelser måste uppdateras och anpassas till dagens krav. Personalen måste utbildas för de uppdrag de har. Målet måste vara en trygg och säker vård för alla. Lagbrott måste beivras.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Något är mycket fel

Av , , Bli först att kommentera 2

I antal döda per capita i Covid-19 ligger Sverige högst i Europa. Hälften av de döda el. 1864, i Region Stockholm, som styrs av M och KD m.fl. De flesta har dött på äldreboenden. Inget annat land/stad har så stor andel vinstdriven äldreomsorg.

Bli först att kommentera
Etiketter:

En Corona kommission.

Av , , Bli först att kommentera 0

Ulf Kristersson och Gunnar Strömmer M vill se en kommission som utreder hanteringen av pandemin. Gäller regeringen och berörda myndigheter. Det är svårt att förstå nyttan med en sådan medan pandemin pågår. Avsikten måste vara att så fort som möjligt få argument för att kritisera regeringens agerande. Forskarna ställer sig frågande om nyttan i det här läget. Regeringen avvisar kravet så länge pandemin pågår.

Bli först att kommentera
Etiketter:

KD styr

Av , , Bli först att kommentera 0

Region Stockholm, där KD är med och styr, har flest privat drivna äldreboenden. Där inträffar också de flesta dödsfallen i Sverige. Det nu omskrivna i pressen är koncernen Ansvar och Omsorg. Detta faktum verkar Ebba Busch förtränga. Hon skäller i stället på S. Oärligt minst sagt.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Vinstjakten

Av , , Bli först att kommentera 0

Det är ju tyvärr så att vi har många fler privata vårdgivare inom hemtjänsten och vården än andra länder i Norden. I vinstsyfte genomför de besparingar på bl.a. skyddsutrustning för patienter och personal som i förlängningen medför ökad smittspridning. Även en del offentliga vårdgivare har infört besparingar som drabbat personalen och patienter. Detta måste rättas till.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Besparingar i kommunerna

Av , , Bli först att kommentera 1

Många kommuner genomför besparingar inom vården och omsorgen. Det kan bero på förändringar av brukarnas antal eller organisationsförändringar. Sammantaget bör det i samråd med facket göras en konsekvensanalys för att undvika allvarliga misstag. Då kommunerna har andra kostnadsställen kan det vara svårt att prioritera.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Visa uppskattning

Av , , Bli först att kommentera 2

Nu är det dags att visa vårdpersonalen, som slitit hårt, uppskattning för deras uppoffrande insatser. Hur de ska ersättas får andra bedöma men någonting måste komma till stånd. I dessa sammanhang är uppskattande ord inte tillräckligt utan det krävs mer. Så kommuner och regioner ta fram plånboken.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Utbildning i Corona tider.

Av , , Bli först att kommentera 0

Våra politiker och arbetsgivaransvariga bör genomgå utbildningar som syftar till bättre kunskaper om vård och omsorg med kringgärdade lagar och bestämmelser. De brister som uppdagats i samband med covid 19 är nog betingat av bristande kunskaper. Att de medvetet brutit mot gällande lagar och bestämmelser får vi väl ändå anta vara mot bättre vetande.
Målet måste vara en kvalitetsmässig god vård och omsorg för äldre och hjälpbehövande. Verksamheterna får inte bedrivas i vinstsyfte utan skall vara inriktad mot levnadsförhållanden som prioriterar kvalitetsmässig god vård, omsorg och trivsel.

Bli först att kommentera
Etiketter: