Behovet av reglerkraft.

Av , , Bli först att kommentera 1

Den nordiska elmarknaden balanseras idag i huvudsak med vattenkraft som kan reglera elnätet. I takt med att väderberoende produktion som vindkraft ökar kräver nätet ibland en snabbare och mer flexibel reglering än vad vattenkraftverkens turbiner klarar av idag på grund av kapacitetsbrist. Vi borde alltså ha mer vattenkraft.

Av den anledningen testas nu olika batterilösningar för att undersöka hur vattenkraften kan möta behovet av snabb reglering.

Batterier i elfordon har upp till 80 procents kapacitet kvar när de tjänat ut i elfordon. De batterierna går att använda som frekvensreglerare. De kan hantera regleringen snabbare och med mindre påverkan på kraftverket. Det blir intressant att följa projektet.

 

Bli först att kommentera
Etiketter:

Moderaternas klimatpolitik.

Av , , 2 kommentarer 3

Det är med staplande steg som Moderaterna försöker forma en klimatpolitik. Deras grundinställning försöker de dölja men det lyckas dåligt. Det kan bli en svår nöt att knäcka i en ev. borgerlig regering. Kärnkraften blir också ett problem då Moderaterna är tämligen ensamma i frågan. Finansieringen av ny kärnkraft blir ju knäckfrågan.

 

2 kommentarer
Etiketter:

Vår elförsörjning.

Av , , Bli först att kommentera 4

Det pågår löpande en debatt om kraftmixen i vårt land. Det som ställer till det är vindkraftens tillförlitlighet. Både den landbaserade och havsbaserade vindkraften är intermittenta det kommer man inte ifrån. Därför måste vattenkraften, som måste effektiviseras, kompletteras med kraftvärme och lagring medels pumpkraftverk för att säkerställa tillgången på el för medborgarna och industrin alla tider på dygnet.
Det stora inslaget av vindkraft som inte bidrar till stabiliteten i systemet kräver åtgärder som kan tillföras systemet. Nu forskas det om syntetisk svängmassa för att göra systemet trögare vid effektbortfall. Innan detta är löst måste nog kärnkraften drivas vidare för att klara stabiliteten i systemet.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Varför vinster i välfärden?

Av , , 4 kommentarer 5

De partier som försvarar vinster i välfärden borde öppna sina ögon och studera effekterna av detta idiotiska system. Staten dräneras på pengar som skulle ha gått till verksamheterna och inte till vinster som försvinner utomlands. Finns det inga samvetsförebråelser alls?
Det är ingenting annat än stöld från skattebetalarnas samlade medel avsedda att finansiera bland annat välfärden som ju alla tar del av.
De företag som snyltar verkar inte vara seriösa företagare i gammal bemärkelse utan enbart vinstjägare på andras bekostnad. Att vi måste dras med politiker som direkt stödjer detta system är en belastning för samhället.

 

4 kommentarer
Etiketter:

Energiförsörjningen i vårt land

Av , , 3 kommentarer 4

Energiförsörjningen fortsätter att engagera. Vind- och solenergin verkar för många vara den totala lösningen. Dock finns det öppningar i debatten där driftegenskaperna kommit mer i focus. Det blir mer och mer uppenbart för många att vi inte kan ha enbart vind- och solenergi i systemet så frågorna börjar bli mer relevanta.
Ett energisystem måste ha stabilitet/tröghet för att klara snabba belastningsändringar och därför måste vind och sol kompletteras med tunga generatorer. Vi har idag vattenkraftverken som klarar hålla frekvensen 50 Hz men de behöver utökas i takt med alltmer vind- och solenergi i systemet. Befintliga vattenkraftverk behöver därför effektiviseras. Systemet måste klara snabba belastningsändringar annars finns risk för pendlingar som kan leda till störningar av större format. Forskning pågår om att tillföra syntetisk svängmassa från vindkraftverken för att få snabbare frekvenssvar men det är ännu i sin linda.
Ett nordiskt samarbete kan även vara en tänkbar lösning på problemet men då krävs mer överföringskapacitet, flera ledningar. De som vill bygga ut kärnkraften saknar finansiärer. Marknadskrafterna verkar ha mojnat.

3 kommentarer
Etiketter:

Vår elförsörjning

Av , , 9 kommentarer 3

Vi kan nog konstatera att vattenkraften är den viktigaste energikällan i vårt elsystem. Den är driftsäker, förnyelsebar, synnerligen reglerbar och ger stabilitet i systemet. Befintliga vattenkraftstationer bör därför uppgraderas.
Befintliga vindkraftverk bör vid förnyelse göras driftsäkrare, ges ökad livslängd och stabilitet. Därför bör en del tekniska lösningar omprövas.

9 kommentarer
Etiketter:

Friskolornas tillkomst

Av , , 8 kommentarer 5

Vid friskolereformens tillkomst fanns det starka krafter som drev på utvecklingen. De konstaterade att reformen innebar att företag och koncerner skulle få tillgång till skattefinansierad verksamhet som skulle kunna utnyttjas i vinstsyfte då tillgången på säker finansiering var god. Då näringslivet i sitt dagliga arbete jagar vinster så fanns kunskapen.
Vid tillkomsten var det högerpartierna som röstade för ett införande då det förespeglades en kraftig förbättring av studieresultaten.
I dagens debatt har opinionen svängt kraftigt då det inte blev som utlovat och att friskolekoncernerna tjänade stora pengar som sedan blev bonusar till ägarna. Vinsterna som de sedan förde utur landet. Friskolorna blev dessutom föremål för besparingar i stor skala för att öka vinsterna. Detta ledde till att vissa friskolor fick stänga då undervisningen inte höll måttet både utbildningsmässigt och utrustningsmässigt.

8 kommentarer
Etiketter:

Regeringskrisen

Av , , Bli först att kommentera 1

Edvard Riedl M i Umeå gläds åt att Stefan Löfven blev avsatt. Då kan det bli en ny sväng med borgarna. Då måste S förbereda sig på en ny återställning av ekonomin efter några år när borgarna tvingas avgå. Haverierna upprepar ju sig.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Stoppa vinstjägarna i välfärden.

Av , , 4 kommentarer 1

De partier som försvarar vinster i välfärden borde öppna sina ögon och studera effekterna av detta idiotiska system. Staten dräneras på pengar som skulle ha gått till verksamheterna och inte till vinster som försvinner utomlands. Finns det inga samvetsförebråelser alls?
Det är ingenting annat än stöld från skattebetalarnas samlade medel avsedda att finansiera bland annat välfärden som ju alla tar del av.
De företag som snyltar verkar inte vara seriösa företagare i gammal bemärkelse utan enbart vinstjägare på andras bekostnad. Att vi måste dras med politiker som direkt stödjer detta system är en belastning för samhället.

 

4 kommentarer
Etiketter:

Brist på läromedel i skolan.

Av , , Bli först att kommentera 1

Återigen noteras det problem i skolan. Nu gäller det brist på läromedel som står i focus. Alla berörda måste ta skolan, barnens utbildning, på största allvar. Skolan har blivit en slags budgetregulator i den kommunala budgeten och nu ser vi resultatet. Besparingar som alltid är aktuella bör hanteras med ansvar när det gäller skolan. Finns det verkligen mandat från väljarna att på detta sätt försämra förutsättningarna för lärande.

Bli först att kommentera