Intermittenta energislag.

Av , , 2 kommentarer 2

Äntligen börjar vind- och solkraften värderas på rätt sätt. Forskarna ser dessa energislag som intermittenta och därför måste de kombineras med lagringsmöjligheter för att sluta cirkeln när det gäller energiförsörjningen. Lagring av vatten i gamla gruvor för att skapa pumpkraftverk är en ide som nu prövas. Den ombyggda Juktans pumpkraftverk kan kanske få en renässans. Bra att debatten börjar handla om trovärdiga realiteter. Även andra lagringsmöjligheter är aktuella om man skall lyssna på forskarna. T.ex. är en ny typ av aluminiumbatterier under utveckling enligt Chalmers. De öppnar för storskalig lagring av vindkraft och solkraft. En effektivisering av befintliga vattenkraftstationer bör även studeras.

2 kommentarer
Etiketter:

IS svenskarna i Syrien

Av , , Bli först att kommentera 1

Svenska regeringen bör snarast ta hem de svenska barnen med sina mammor från Syrien. Att lämna mammorna är att utdela straff för deras gärningar. I Sverige har vi domstolar som utdelar straff. Att som planerat bara ta hem barnen är ytterst inhumant. Nu har FN vädjat till berörda länder att ta hem sina medborgare.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Corona stödet

Av , , Bli först att kommentera 3

Fusket med Corona stödet är omfattande enligt polisens bedrägerirotel. Mörkertalet är stort och svårt att överblicka. Ekobrottsmyndigheten utreder nu ett hundratal fall. Tillväxtverket kräver tillbaka en halv miljard som betalats ut i Corona stöd.
Det kan vara lockande att behålla pengarna men det är ju skattepengar som betalats ut och det borde leda till mer ärlighet. Skatteverket fortsätter granskningarna.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Driftsäker vindkraft?

Av , , Bli först att kommentera 1

När det gäller vindkraftverken borde en djupare studie göras beträffande, driftsäkerhet, leveranssäkerhet, miljöpåverkan, underhållskostnader, livslängd och driftstörningar. Även hur mycket vindkraftsel det går att ha i ett system utan risk för stabilitetsstörningar bör utredas.
Utbyggnaden verkar fortgå i stor omfattning och samtidigt finns det de som forskar och utvecklar vissa områden. Det vore dock önskvärt att Staten deltog i det arbetet med resurser och kunskaper. Risken finns att vi bygger upp en energiförsörjningsmodell som inte klarar leverera kvalitets- och leveranssäker el till alla kunder. Som bekant är det vindstilla ibland

Bli först att kommentera
Etiketter:

Näringslivet i förtroendekris.

Av , , 4 kommentarer 5

Näringslivets toppar verkar sakna ekonomiskt ansvar. Nu när de har fått Corona bidrag berikar de sig genom bonusar. Det är skattemedel de får. De står inte högt i kurs hos skattebetalarna. En fråga som uppstår är hur de egentligen kan ”driva företag” de är satta att förvalta.

4 kommentarer
Etiketter:

Vindkraftverk i havet

Av , , Bli först att kommentera 2

Nu föreslår Miljöpartiet ett utökat byggande av havsbaserade vindkraftverk. Även om utvecklingen pågår och många länder har sådana vindkraftverk återstår nog många frågetecken även här att räta ut. Då landbaserade vindkraftverk möter motstånd så är nu havet nästa yta som är aktuell. Tyvärr så finns det många som vill fridlysa områden till havs, även Miljöpartiet har sådana tankar, så det är inte fullt så enkelt att bara bygga.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Godkända elever i skolan

Av , , 4 kommentarer 4

Moderaterna intresserar sig för skolan och för tillfället Pisa undersökningen. Bra, då kanske de fortsätter att granska resultaten på friskolorna de omhuldar. Vi har ju skolplikt och målet är godkända elever men många ”misslyckas”. Det om något är ett stort problem.

 

4 kommentarer
Etiketter:

Flyget igen

Av , , 2 kommentarer 2

Vissa politikers motstånd till förslaget om att lägga ner Bromma flygplats visar vilken inställning de har till miljön för boende runt flygplatsen. De tar inte hänsyn till att deras miljö påverkas av buller, luftföroreningar och olycksrisker. Dessutom har Stockholm behov av att utöka bostadsbeståndet i Bromma. Således borde det vara en självklarhet att flygplatsen läggs ner. Regeringen visar på ansvarstagande för de boende. För de missnöjda finns andra färdmedel.

2 kommentarer
Etiketter:

Bromma flygplats

Av , , 6 kommentarer 2

Vissa politikers motstånd till förslaget om att lägga ner Bromma flygplats visar vilken inställning de har till miljön för boende runt flygplatsen. De tar inte hänsyn till att deras miljö påverkas av buller, luftföroreningar och olycksrisker. Dessutom har Stockholm behov av att utöka bostadsbeståndet i Bromma. Således borde det vara en självklarhet att flygplatsen läggs ner.

6 kommentarer
Etiketter:

Debattduellen i VF.

Av , , Bli först att kommentera 3

Edvard Riedl Moderaterna verkar ha kopierat tidigare inlägg för det han skriver saknar verklighetsförankring. Norr Botniabanans utbyggnad saknas helt liksom den enorma industrisatsningen som nu planeras och i vissa delar pågår i norr. När det gäller miljö och klimatåtgärder har ju inte M rosat marknaden så där är det tveksamt med trovärdigheten. I övrigt är det gammal skåpmat som Moderaterna torgför. Jovisst, skattesänkningar finns med som ett stående inslag.

Bli först att kommentera
Etiketter: