Sanningar borde vara viktiga i valtider.

Av , , 4 kommentarer 1

Partisekreteraren i Moderaterna borde informera Kristersson att nedläggningen av Ringhals beslutades på ett styrelsemöte i Vattenfall efter intern utredning. Verket var icke lönsamt, och det krävdes stora investeringar som inte kunde ekonomiskt försvaras. Elmarknaden var ju avreglerad, beslutad av bl.a. Moderaterna. Vidare så äger Uniper Karlshamnsverken och beslutar när det ska producera el. med hänsyn till elpriset. Att tala sanning verkar vara ett problem för Kristersson han behöver nog lära sig fakta om de ämnen han avser debattera.

 

4 kommentarer

Fakta en bristvara i valdebatter.

Av , , 2 kommentarer 1

Partisekreteraren i Moderaterna borde informera Kristersson att nedläggningen av Ringhals beslutades på ett styrelsemöte i Vattenfall. Elmarknaden var ju avreglerad, beslutad av bl.a. Moderaterna. Vidare så äger Uniper Karlshamnsverken och beslutar när det ska producera el. Att tala sanning verkar vara ett problem för Kristersson han behöver nog lära sig fakta om de ämnen han avser debattera.

2 kommentarer

Ulf Kristerssons målsättning.

Av , , Bli först att kommentera 0

”Som moderater och förkämpar för individuell frihet och marknadsekonomi har vi ett uppdrag att bekämpa och avveckla välfärdsstaten.”
Det skrev Ulf Kristersson 1990.

Tydligare kan det inte bli.

Bli först att kommentera

Populismen frodas i valrörelsen.

Av , , 2 kommentarer 2

Alla de löften som Moderaterna lovat väljarna om de kommer till makten måste ju finansieras.  Därtill kommer skattesänkningar som ju är Moderaternas signum och då hamnar välfärden i fokus. Välfärden som Kristersson har hatat i alla tider.
En modell för att klara skivan kan vara att kopiera Stockholm där privatiseringar har utgjort en ventil både ekonomiskt och organisatoriskt. Hur de har lyckats är en annan femma.
Rent allmänt har Moderaterna aldrig haft någon större förståelse för de svaga i samhället. Deras politik syftar alltid till att gynna de välbeställda, som ju faktiskt är beroende av det arbetande folkets insatser i samhället. Ett faktum de verkar förtränga.
Moderat politik kan fungera i samverkan med mer socialliberala partier men inte som dominerande parti. Skulle dessutom samverkan med ett högerkonservativt parti ske kommer det att drabba samhällets medborgare synnerligen negativt.

 

2 kommentarer

Är vindkraftverken en miljöfara?

Av , , 5 kommentarer 4

Nu har det hänt igen. Ett vindkraftverk i Björkvattnet Jämtland har tappat ett blad. Tidigare har vid två andra tillfällen vindkraftverkens torn gått av på mitten. Vi bör ställa frågan om expansionen inom branschen har varit för snabb. Har säkerheten åsidosatts av tillverkarna för konkurrensen och snabba pengar.
Riskerna för allmänheten är uppenbara. Händelserna borde leda till att riskområden upprättas och inhägnas.
Händelserna är besvärande för branschen. Det kan finnas brister i konstruktion som kan innebära fler haverier p. g. a. bland annat utmattningar då de varit i drift ett antal år. Det kan kanske krävas kraftigt förstärkta torn som tål påfrestningar orsakade av kraftiga stormvindar och den obalans som inträffar om ett blad, som kan väga 40 ton, lossnar.
Haverierna sätter fokus på driftsäkerheten. Upprepade haverier kan äventyra energi-försörjningen även om den väderberoende vindkraften inte är någon baskraft. Debatten om behovet av mer kärnkraft får ny näring

 

 

5 kommentarer

Den europeiska elmarknaden.

Av , , Bli först att kommentera 2

Vi har en gemensam elmarknad i Europa där även Sverige ingår. Avsikten är att utnyttja den kapacitet som finns inom EU för att undvika onödiga utbyggnader av produktions-anläggningar. Det betyder att elen flödar fritt mellan länderna och det påverkar priserna så ibland levererar Sverige el och vid vissa situationer importera vi. Det blir också tydligare hur de enskilda ländernas självförsörjningsgrad ligger till. Norge och Sverige ligger relativt bra till. Dock måste flera kraftledningar byggas för att transportera elen till kunderna.

Enligt bindande EU lagstiftning är alla länder tvingade att lämna en viss del el till marknaden för handeln och driftsäkerheten.
Det finns olika synpunkter på nyttan med samarbetet särskilt nu när elpriserna är svajiga men det kan vara en väckarklocka för många att se om sitt hus.

 

Bli först att kommentera

Region Västerbotten

Av , , 2 kommentarer 2

Ledningen för Region Västerbotten har fått hård kritik av Arbetsmiljöverket enligt offentliggjord rapport. Det som förvånar är att ledningen inte förmår skapa en fungerande organisation. Bristerna är så omfattande att personalen inte orkar med sitt arbete utan slutar. Det är ytterst anmärkningsvärt att detta har fått fortgå trots upprepade larm från personalen.
Nu måste ledningen modernisera ledarrollen på alla nivåer och lyssna mer på personalen. Chefer som inte klarar arbetsuppgifterna bör placeras om eller avskedas. Vi har lagar och regler som måste följas.
Privatiseringar som vissa partier förespråkar är inte lösningen. Vinstjägare i skattefinansierad verksamhet skapar bara problem. Vi har tillräcklig erfarenhet.

2 kommentarer

När den politiska ideologin förändras.

Av , , 2 kommentarer 2

Att som aktiv politiker byta parti är ett stort steg särskilt om den politiska ideologin skiljer sig påtagligt. Orsakerna till bytet kan vara många men ses ändå som så allvarliga att byte av parti är enda lösningen. Känslan av att inte vara behövd i den gamla partiorganisationen skulle kunna väcka tankar på ett byte.
Att lämna ett parti som länge varit en naturlig hemvist har sina sidor. Flytten kan framkalla kritiska omdömen om det tidigare partiet som kan bli ytterst besvärande. Detta för att motivera sitt byte. Även om man själv har bidragit till bristerna så är det kanske lätt att ta till överord för att dölja sina egna tillkortakommanden.
Ett partibyte kan hos det nya partiet väcka frågor om man ses som en tillgång, någon att lita på, eller om man ses som en opålitlig politiker som tar den lättaste vägen vid svårigheter. Det tål att fundera på.

 

 

2 kommentarer

Social dumpning

Av , , 6 kommentarer 4

Moderatstyrda kommuner kring storstäderna ägnar sig åt social dumpning. Medborgare som ses som en belastning dumpas till andra kommuner på landsbygden. Kramfors kommun i Ångermanland har tidigare varit utsatt för denna tvångsförflyttning av människor.Det visar på Moderaternas syn på människor som inte tillhör de välbeställda i samhället.
Oavsett vilken fråga det gäller i samhället står Moderaterna alltid på de välbeställdas sida. Det är ett enkelriktat parti som liknar Sverigedemokraterna i många stycken.

6 kommentarer

Lobbyister ett onödigt ont.

Av , , Bli först att kommentera 4

Politiker som inte förmår att se hur friskolekoncerner skor sig på att banta verksamheten för att öka vinsterna borde se sig om efter annat jobb då trovärdigheten och den sociala kompetensen inte är särskilt påträngande. Att vara offer för lobbyister kan vara lönsamt men inte särskilt begåvat.
Vi måste värna om elevernas möjligheter att nå kunskapsmålen och även om den kommunala ekonomin.

 

Bli först att kommentera