Intermittenta energislag.

Äntligen börjar vind- och solkraften värderas på rätt sätt. Forskarna ser dessa energislag som intermittenta och därför måste de kombineras med lagringsmöjligheter för att sluta cirkeln när det gäller energiförsörjningen. Lagring av vatten i gamla gruvor för att skapa pumpkraftverk är en ide som nu prövas. Den ombyggda Juktans pumpkraftverk kan kanske få en renässans. Bra att debatten börjar handla om trovärdiga realiteter. Även andra lagringsmöjligheter är aktuella om man skall lyssna på forskarna. T.ex. är en ny typ av aluminiumbatterier under utveckling enligt Chalmers. De öppnar för storskalig lagring av vindkraft och solkraft. En effektivisering av befintliga vattenkraftstationer bör även studeras.

Etiketter:

2 kommentarer

 1. Brorson

  Intermittent är ett ord, som man bör undvika, eftersom det har olika men närliggande betydelser.

  1. Regelbundet återkommande. Kan med viss tvekan användas om solkraft, med dess regelbundna växlingar mellan dag och natt. Efterfrågan på el kan också med viss tvekan beskrivas som intermittent, p.g.a. i viss mån förutsägbara ökningar och minskningar, ex-vis under veckosluten. Inom medicinen används ordet om regelbundna ”skov” av en sjukdom.

  2. Oregelbundet återkommande. Inom psykologin används ordet om orörutsägbara vredesutbrott hos en missbrukare. Växlingarna mellan stark och svag blåst, kan i någon mån förutsägas, men växlingarna mellan stark och svag blåst är oregelbundna. Ett vattenkraftverk kan köras intermittent som reglerkraft för att klara efterfrågetopparna. Ett kärnkraftverk lämpar sig bättre för kontinuerlig drift. Kontinuerlig är ett motsatsord mot intermittent.

  Jag ser inte lagring av vindkraft-el, som någon lösning på vindkraftens problem. Men däremot som ett bra sätt att öka drifttiden hos ett vindkraftverk, och i någon mån för lagring av solkraft-el. Emellertid krävs enorma energilager för lagring av solkraft-el för säsongs utjämning från sommar till vinter, men torde vara en mycket bra lösning för dygnsutjämning från dag till natt i länder som ligger vid ekvatorn.

  Vid försommartorka, som är vanlig i Sverige, borde befintliga vattenkraftverk kunna användas som pumpkraftverk för lagring av kärnkraft-el. När efterfrågan minskar under försommaren, kan kärnkraftverken fortsätta att producera för fullt genom att fylla vattenmagasinen. Jag känner dock inte till hur många gånger vattnet i ett vattenkraftverk kan re-cirkuleras.Tacksam för information om detta.

  • Klas Viberg (inläggsförfattare)

   Grundproblemet är att vi kan inte ha bara vind-och solkraft i ett energisystem. Det blir ytterst känsligt för stora belastningsändringar. Vi bör ha tunga generatorer med svängmassa för att få stabilitet. Det forskas i andra lösningar också.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.