SMR i världen, fakta

I Ryssland finns redan en reaktor av SMR-typ i drift. I Kina är konstruktionen av en SMR långt gången. 2028 är planen att en första SMR ska tas i drift i Kanada. I USA har företaget NUs Cale en SMR godkänd av den amerikanska säkerhetsmyndigheten. Nus Cale SMR är klar för att börja byggas. Beräknad byggtid 7 till 10 år.
Det pratas mycket om kärnkraftverk typ SMR men fakta visar att det kommer att ta tid att utveckla den. Vi behöver mer el nu och i en nära framtid då förbrukningen ökar kraftigt så havsbaserad vindkraft och lagring är en tänkbar lösning.

7 kommentarer

 1. Arbetare

  Problemet är att det ännu inte finns någon möjlighet att lagra elen och byggtiden för havsbaserad vindkraft överstiger kärnkraftens ….

  Med andra ord är vi lika strömlösa som nu när det inte blåser fast några miljarder skattepengar fattigare ….

 2. arbetare

  Tekniken för att lagra el har varit ”på gång” sedan 70-talet utan att något presenterats .
  Förhoppningsvis hinner jag uppleva den i verkligheten innan jag dör av hög ålder .

  LKAB ,SCA , Wallenberggruppen , Vattenfall , FORTUM m.fl har visat intresse men tills förbudet mot att bygga ny kärnkraft har avskaffats kommer givetvis inget att offentliggöras eller beslutas .

  Sedan tillkommer ju problemet med alla obstruerande vänsteraktivister inom myndigheterna .
  Förhoppningsvis återinförs tjänstemannaansvaret snart så att de som vägrar utföra det de anställts för eller förskingrat miljoner kan sparkas utan större åthävor .

  • Klas Viberg (inläggsförfattare)

   Problemet med kärnkraften är att produkten blir för dyr. Den kräver därför bidrag från staten om det skall fungera. Även den långa återbetalningstiden är ett problem som privata investerare inte vill acceptera vilket är förståeligt.

 3. brorson

  Enligt professorn i kärnfysik Jag Blomgren har de senast byggda reaktorerna haft en genomsnittlig byggtid på sju år. Eftersom några av dessa reaktorer har haft extremt långa byggtider, betyder det att andra reaktorer haft kortare byggtider. Vill påminna om att de svenska reaktorerna hade byggtider på fem år för var och en, och att alla tolv reaktorerna byggdes på femton år, räknat från byggstart för den första till driftstart för den sist byggda.. Hur lång tid tog vattenkraftutbyggnaden?

  Varför vänta på utvecklingen av nya reaktortyper, när vi behöver ny kärnkraft snarast möjligt och befintliga reaktortyper är av beprövad och väl fungerande konstruktion och har relativt korta byggtider? Nya reaktortyper behövs också, bl.a. för återanvändning av kärnbränslet. Men de behöver ju inte vara de första nya, som börjar byggas. Nuvarande lag, som begränsar antalet reaktorer till tio, må vara en ”skitlag”, men hindrar inte byggstarten för de fyra första.

  Problemen mer mer vindkraft löses inte med ännu mer vindkraft, eftersom vindkraften är orsak till problmen, utan lösningen är mer kärnkraft, En tillfällig lösning ä på änn kortare tid . vore att börja producera el i befintliga kraftvärmeverk, ”som ligger i malpåse”. Samt att bygga dammar för regnvattnen, som med viss regelbundenhet översvämmar samhällen i södra Sverige.I stället rivs befintliga dammar i de sydsvenska åarna. Detta vore kanske ingen vinst rent ekonomiskt, p.g.a korta drifttider för nya vattenkraftverk i de åarna, men skulle ge ett värdefullt tillskott av el, när tillskotten behövs.

  Här tycker jag att Viberg, som mer än gärna kritiserar de avregleringar som skett, kunde bidra konstruktivt genom att föreslå nödvändiga ”påregleringar”. Trots att Blomgren framstår som i grunden marknadsliberal, framgår det tydligt av hans bok ”Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning” att avregleringarna har gått för långt i just det här avseendet (effektbristen under efterfrågetopparna).

  • Klas Viberg (inläggsförfattare)

   Bra om någon vill bygga kärnkraft men det löser inte dagens problem. Vi kommer ett få elbrist som kräver ny produktion. Det vi har utvecklat är vindkraften som kan byggas mycket snabbare.

 4. Hassan

  Enligt media har 24 kommuner uttryckt intresse att bygga kärnkraft! När är regelverket ändras och långsiktiga spelregler införs kommer många SMR reaktorer att byggas!Allt hänger på våra politikers
  oförmåga att fatta långsiktiga beslut!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.