Etikett: Centern

LAS, nya förhandlingar

Av , , 2 kommentarer 2

Det blir alltmer problematiskt att reda landet för regeringen C och L har skaffat sig en orimligt stark ställning genom januariöverenskommelsen. Att C helst vill utesluta LO vid kommande förhandlingar tyder på ett demokratiskt underskott som inte gagnar någon. På svensk arbetsmarknad bör parterna komma överens om spelreglerna utan inblandning av politiker. Som underlag skall det finnas en lag som skapar balans.

 

2 kommentarer
Etiketter:

Centern, ett högerparti?

Av , , Bli först att kommentera 1

Nu vill Stefan Löfven S ha en ny förhandlingsrunda om LAS där även LO skall vara med och framföra sina åsikter men Lööf C spjärnar emot. Det blir alltmer uppenbart att hon profilerar sig och går högerut, det finns även andra indikationer som tyder på det. Man kan fråga sig om gamla Alliansen är på väg tillbaka.

 

Bli först att kommentera
Etiketter:

Risk för oro.

Av , , Bli först att kommentera 0

Det är tveksamt om Sabuni och Lööf förstår innebörden i de krav de har när det gäller LAS. Risken för strejker och oro på arbetsmarknaden är ingen betjänta av. Det måste råda balans mellan parterna.

Bli först att kommentera
Etiketter:

L och C vill försämra.

Av , , Bli först att kommentera 1

Varför vill Lööf C och Sabuni L försämra för löntagarna. Har de stöd i sina partier eller är det Svenskt Näringsliv som sätter dagordningen. Att skapa obalans på arbetsmarknaden bäddar för strejker och andra motsättningar och det gagnar inte landet.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Centerns nya färdriktning

Av , , 2 kommentarer 0

Centern är inte längre ett mittenparti utan Lööf har ändrat politiken radikalt. Är det månne en anpassning till Moderaterna.

2 kommentarer
Etiketter:

Sänkta arbetsgivaravgifter

Av , , Bli först att kommentera 1

Centern verkar inte ha förmågan att studera effekterna av sina reformer. Sänkta arbetsgivaravgifter för unga har prövats tidigare och gav ringa resultat men kostade skattebetalarna stora summor. Nu är det aktuellt igen. Vem är egentligen beställare?

Bli först att kommentera
Etiketter:

Fler poliser

Av , , Bli först att kommentera 1

I Alliansen var Centern med och minskade kraftigt på polisutbildningen. Vi lider ännu av det felaktiga beslutet. Det skulle vara hedersamt om Centern någon gång erkänner sina misstag.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Polisutbildningen

Av , , 2 kommentarer 4

I Alliansen var Centern med och minskade kraftigt på polisutbildningen. Vi lider ännu av det felaktiga beslutet. Det skulle vara hedersamt om Centern någon gång erkänner sina misstag.

2 kommentarer
Etiketter:

Centern

Av , , Bli först att kommentera 3

Återigen vill Centern sänka skatten trots de uteblivna effekterna av de sänkningar de var med och genomförde i Alliansen. Centern vill egentligen begränsa välfärden.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Fungerar äldrevården?

Av , , Bli först att kommentera 0

Centern har dåliga siffror i opinionen. därför tar Anders W. Jonsson i. Nu är det ju så att vi litar mer på de experter vi har i våra myndigheter. Orsakerna till de många dödsfallen borde kanske Jonsson vara mer intresserad av än att skälla på statsministern.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: