Etikett: Region Västerbotten

Betala vårdpersonalen.

Av , , Bli först att kommentera 3

En halv seger för facket Regionen bör fortsätta tillmötesgå facket. 3 semesterdagar som kompensation för allt extra slit och stora risker att bli smittade är ett skämt.

Den här hanteringen av personalen väcker frågor om kunnande och kompetens. Tyvärr finns det inom regionens ansvarsområde händelser som inte hör hemma i ett modernt arbetsliv. Mycket bottnar i ledningsfunktionerna där vissa ledare tycks sakna relevant utbildning och därmed kompetens. Personalen är vår viktigaste resurs.

Slutligen kan nog personalen fundera över det här med fördelning av pengar. Ena dagen betalar regionen 2 milj. till en sparkad regiondirektör andra dagen åberopas regionens dåliga ekonomi när det gäller att betala hårt arbetande personalgrupper. Någon balans borde det vara.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Rimlig ersättning vid ökad arbetsbelastning.

Av , , Bli först att kommentera 2

Alla i vården är anställda för att vårda patienter under rimliga former och arbetsbelastning och till viss lön. När nu pandemin har slagit till med full kraft ändras förutsättningarna radikalt. Då är det självklart att ersättningarna måste diskuteras. Det måste ske en förhandling mellan fack och arbetsgivare. Att den kommer till stånd är regionledningens ansvar inte enskilda tjänstemäns.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Friskvård

Av , , Bli först att kommentera 1

Region Västerbotten planerar att ge varje anställd 2000 kr om året för friskvård. Trodde faktiskt att detta är ett förlegat system då det under många år har provats med dåligt resultat. Idag borde motion vara en självklar vana för alla utan bidrag eller extra ledighet.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Attestreglemente

Av , , Bli först att kommentera 1

Fakturabluffen hos Region Västerbotten väcker många frågor. Att hela kedjan av kontrollfunktioner missade tyder på grundläggande fel i organisationen. Ett attestreglemente måste finnas för att säkra regionens interna kontroll innan utbetalningar verkställs. Ett fungerande reglemente skyddar också handläggaren.
I det här fallet kan inte reglerna ha följts.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Regionen

Av , , Bli först att kommentera 2

När man läser i media om bluffakturan som region Västerbotten fått och betalat ut får man nästan den känslan att det är ett insiderbrott, d.v.s. någon inom regionen har varit behjälplig.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: