Etikett: Umeå kommun

Ingen privatisering av städet i Umeå.

Av , , Bli först att kommentera 3

Liberalerna i Umeå vill privatisera städet i kommunen. Det beror inte på bristande kvalitet i städningen utan det verkar vara en principfråga. Vi har ju erfarenheter av privatiseringar av tjänster som är skattefinansierade och de är inte varit direkt lysande.
Ett privat företag måste ju ha vinst för att kunna leva vidare och det är helt i sin ordning. Om man då vinner en upphandling i konkurrens blir priset pressat och vinsten blir då ett problem. För att överleva måste kanske ägaren söka nya vägar för att rädda sitt företag och det kan bli kvalitetsförsämringar.
Enligt tekniska kontoret har privatiseringar provats dock med negativt resultat.
Liberalerna borde lära av tidigare erfarenheter.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Tycke och smak

Av , , Bli först att kommentera 0

Arkitektkritikern Mark Isitt som gör programmet Stadsinspektionen i P 1 har besökt Umeå. Vid en rundtur i staden förvånas han över nytänkandet och kreativiteten. Stadens innevånare har inte tillfrågats om vad de tycker. Nytänkande, ja busstaket på Vasaplan är väl om något ett nytänkande som inte tilltalar ögat och är dessutom inte funktionellt enligt bussförarna som inte blev tillfrågade under projekteringen. Väven är ett annat bygge som inte kan förknippas med nytänkande direkt. En så stor byggnad på en central plats borde ha varit av mer bestående karaktär med utformning och byggmaterial som håller långt in i framtiden.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Kvalitet i upphandlingsärenden

Av , , Bli först att kommentera 2

Kommunens samröre med Raja Thoren har tidigare debatterats i media. Det borde vara dags att politikerna öppet redovisar upphandlingen av idrottshallens hyra samt de alternativ som måste ha funnits. Raja Thoren är en omstridd person på grund av tidigare konflikter med staten. Det bör beaktas att Skolinspektionen har nekat koncernen nyetablering av skolor då de anser att de ljuger i sina offerter. Det är även känt att de skolor koncernen driver har omfattande brister då de bantas på utrustning och lärare för att öka vinsterna som sedan finansierar idrottssatsningar.
Det är av intresse för skattebetalarna om kommunen en gång för alla kunde redovisa handläggningen av hela ärendet. Vad anser revisorerna?

Bli först att kommentera
Etiketter:

Hallbygget

Av , , 4 kommentarer 3

Hallbygget är nu igång med Raja Thoren i armkrok med kommunen. Umeå kommun bordet ha byggt de ytor som behövs i egen regi. Så länge inte kommunen öppet redovisar fakta i ärendet kvarstår misstankar om oegentligheter.

4 kommentarer
Etiketter:

Granskningar av projekt.

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeå kommun har haft flertalet kontroversiella projekt som spårat ur. Sällan hör vi i media att revisorerna granskar projekten. Sista projektet som spårat ur var Lundabron. Då fick, hör och häpna, ansvariga i uppdrag att utreda haveriet. Att de var jäviga tycks inte spela någon roll, men var finns revisorernas granskning.

 

Bli först att kommentera
Etiketter:

Värna landsbygden.

Av , , Bli först att kommentera 2

Det finns en strävan hos vissa politiker att Umeå kommun skall växa. De har nästa blivit ett självändamål hos vissa. En stad med en allt glesare landsbygd kan bli ett problem för medborgarna då många i stället vill ha en levande landsbygd med tillhörande näringar samt tillfälle till fritidsaktiviteter som motion och avkoppling från stadens jäkt och stress.
Då vi behöver stärka vår självförsörjningsgrad bör utflyttning till Landsbygden i stället stimuleras.
Landsbygden är stadens lunga och bör utvecklas inte avvecklas.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Ekonomin i kommunen

Av , , Bli först att kommentera 0

Den närmaste framtiden blir tuff ekonomiskt för bl.a. kommunerna så det gäller för politikerna att prioritera de tvingande/lagenliga åtgärder som åligger kommunerna. Politikerna bör sluta spara i välfärden för att skapa ekonomiskt utrymme för t.ex. projekt för speciella grupper/föreningar som inte finns budgeterade. Skattemedel måste hanteras med ansvar och all personal som hanterar skattemedel måste därför utbildas. Revisorernas granskningar måste bli mer synliga för medborgarna.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Vad gör revisorerna?

Av , , Bli först att kommentera 1

Lundabons tillkomst har i nuläget kostat kommunen 156 miljoner kr. Den ursprungliga budgeten var på 46 miljoner kr. Politikerna har reagerat och krävt en utredning som den upphandlande enheten själv skall utreda.
Det kan tyckas egendomligt att de utreder sig själva.
Varför kopplas inte revisorerna in så att de med inhyrda konsulter får en opartisk utredning.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Idrottshallarna i Umeå igen

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeå kommun skall hyra idrottshallar av Thorengruppen. Att avtalet godkändes av fullmäktige utan krav på återremiss var ytterst förvånande då det i media har ifrågasatts av många kunniga personer. Kommunens upphandlingsavdelning verkar bara ha erbjudit en firma att lämna anbud. Återigen kan vi notera ytterst tveksam handläggning av dylika ärenden. Har upphandlingen verkligen skett efter gängse regler och bestämmelser?
Att Umeå kommuns idrottsföreningar behöver hallar är omtvistat men de bör byggas i egen regi. Nu har ärendet överklagats vilket visar på ytterst undermålig handläggning.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Skattebetalarnas pengar

Av , , Bli först att kommentera 2

De flesta förväntar sig att politiker och tjänstemän hanterar skattebetalarnas pengar på ett ansvarsfullt sätt. De senaste projekten, Lundabron och idrottshallarna, visar på uppenbara brister i hanteringen. För att förhindra liknande situationer måste ansvariga utbildas.

Bli först att kommentera
Etiketter: