Etikett: Välfärden

Corona stödet

Av , , Bli först att kommentera 3

Fusket med Corona stödet är omfattande enligt polisens bedrägerirotel. Mörkertalet är stort och svårt att överblicka. Ekobrottsmyndigheten utreder nu ett hundratal fall. Tillväxtverket kräver tillbaka en halv miljard som betalats ut i Corona stöd.
Det kan vara lockande att behålla pengarna men det är ju skattepengar som betalats ut och det borde leda till mer ärlighet. Skatteverket fortsätter granskningarna.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Hur finansiera välfärden.

Av , , Bli först att kommentera 0

Det kanske är dags att vi börjar fundera över hur våra skatter skall räcka till välfärden. Kommunerna får allt svårare att finansiera alla verksamheter. Under årens lopp har kraven från medborgarna ökat vilket har medfört att allt mer i samhället skall bekostas av kommunerna. Alla måsta förstå att det inte kan fungera i längden utan det måste ta stopp så småningom.
Vi kanske måste backa bandet och utreda vad som kan effektiviseras och vad som kan utföras ideellt. Alternativet att höja skatten har sina begränsningar. Efter pandemin kommer nya tvingande lagar för äldrevården och omsorgen som ökar den ekonomiska belastningen och hindrar besparingar för att finansiera nya projekt som har tillämpats tidigare.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Marknadskrafterna härjar

Av , , 2 kommentarer 1

Vi har nu i verkligheten fått erfara när marknadskrafterna fått råda i samhället. Vi har fått ett samhälle styrt av aktörer med vinstintresset som mål vilket har medfört stora problem för välfärdens olika grenar. Vi har fått ett avrustat samhälle som orsakat sjukdomar, lidande och död samt en skola i kris. Penningsugna miljonärer har fått härja fritt. Deras näringar har bantats för att maximera vinsterna varefter de har flytt landet med dokumentportföljen full med pengar, våra inbetalda skatter. Nu har skattebetalarna tröttnat. Ut med månglarna från templet för att citera ett känt uttryck.

2 kommentarer
Etiketter:

Inga marknadskrafter i välfärden.

Av , , Bli först att kommentera 2

Vi har nu i verkligheten fått erfara när marknadskrafterna fått råda i samhället. Vi har fått ett samhälle styrt av aktörer med vinstintresset som mål vilket har medfört stora problem för välfärdens olika grenar. Vi har fått ett avrustat samhälle som orsakat sjukdomar, lidande och död samt en skola i kris. Penningsugna miljonärer har fått härja fritt. Deras näringar har bantats för att maximera vinsterna varefter de har flytt landet med dokumentportföljen full med pengar, våra inbetalda skatter. Nu har skattebetalarna tröttnat. Ut med månglarna från templet för att citera ett känt uttryck.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Skattesänkningen

Av , , Bli först att kommentera 2

Skattesänkningen blev inte 30 miljarder som L ville utan 13 miljarder. L och C som drivit frågan i en tid då världsekonomin svajar demonstrerar en viss okunnighet om vad Sverige behöver. Det finns ekonomiskt krisande områden efter Coronan som skulle ha behövt pengarna.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Skattesänkningar

Av , , Bli först att kommentera 2

Vad samhället behöver idag är en upprustning efter coronan som påvisade stora brister i välfärden. Det vet alla partier. Att i det här läget föreslå skattesänkningar tyder på att de vill minska på välfärden ännu mer. Det måste avslöjas vid varje tillfälle som ges.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Vården

Av , , Bli först att kommentera 2

Kommande förändringar i äldreomsorgen och hemtjänsten måste åtföljas av lagar och förordnanden som reglerar och kvalitetssäkrar verksamheterna.
De företag som vill starta verksamheter måste ansöka om tillstånd. Sökande måste kunna presentera förtagets ekonomi, personalens kompetensbevis, utbildningsprogram, planerad heltid för personalen m.m.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Välfärd för alla

Av , , Bli först att kommentera 2

Upprepade skattesänkningar dränerar statskassan och försämrar därmed välfärden. Det var nog Alliansens mål. De gick så långt att kassan var tom vid regeringsskiftet. Trots bistra erfarenheter fortsätter kraven på skattesänkningar. Det finns skäl att fundera över om de som ivrar för ständiga skattesänkningar egentligen inte vill att alla skall ha rimliga levnadsvillkor. De vill nog ha ett vi och dom samhälle..

Bli först att kommentera
Etiketter:

Centern

Av , , Bli först att kommentera 2

Centern verkar inte bry sig om välfärden som idag kräver stora resurser för att rätta till alla brister som även centren har bidragit till genom åren. Det verkar vara viktigare att ekonomiskt hjälpa de rika med bidrag för att skruva ihop möbler de har köpt. Det är skamligt rent ut sagt.

 

Bli först att kommentera
Etiketter:

Skattesänkningar

Av , , Bli först att kommentera 2

De partier som ständigt kräver skattesänkningar vill inte ha en bra välfärd för medborgarna och inte heller att hela Sverige skall leva.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: