Lage Olovsson

”..så länge de för gått finner”

Av , , Bli först att kommentera 30

”…samma kost som jag mig själf och mitt husfolk bestå.
Härförutom åligger det då jämväl köparna att till oss utgöra tvenne kannor sötmjölk om dygnet. Samt att derjemte med all barnslig vård och omskötsel på våre annalkande ålderdomsdagar oss tillhandagå.
Nödig eller för oss erforderlig hemförd och upphuggen ved, skall köparna äfven tillhandahålla.
Ett Får Kreatur, att af oss slagtas, skall af köparna årligen till oss öfverlämnas..”

Man blir nästan som lycklig av att läsa rader som dessa och undrar lite var originalet fanns där man hämtade, härmade, alla dessa formuleringar som rinner som sirligt mönster på gamla vackra tapeter.
Det är ur ett gammalt födorådskontrakt förstås. Det finns några sådana här.
Löst lagda och tummade ark utan ordning i en sliten hård pärm med brännmärken på.
Hårdheten väl för att betona tyngden, allvaret i det skrivna.
Och brännmärkena gissningsvis orsakade av någon lätt disträ men skrivkunnig karl som luktade starkt av tobaksrök och som inte alltid hade koll på var han la ifrån sig den glödande cigaretten.
Någon man hade ärende till ibland. Någon som hummande satt och skrev medan man själv stod och snurrade kepsen i händerna. I alla fall tills man med en menande handrörelse från skrivkarlens sida bjöds sitta ned.

Bli först att kommentera