Vem är fritidspolitikern Lars Gstafsson

Sedan lång tid tillbaka är jag Nordmalingsbo. Född 1946 och familjen består av hustru 2 utflugna barn, barnbarn och 3 hundar.

Förutom ett brett samhällsintresse är jag sysselsatt med det som ligger i att äga hus och fritidshus. Jag följer även sporthändelser av olika slag och är en av handbollspiojärerna i Nordmaling.

Under mitt yrkesverksamma liv har jag i huvudsak varit verksam inom fastighetsbranschen (Byggnadsstyrelsen och Akademiska Hus) där förutom byggandet i teknisk mening uppgifterna mer handlat om utveckling och planeringsfrågor för universitetens campsområden i Norrlandsstäderna.

Utvecklingsfrågor har alltid varit en stark drivkraft hos mig och det är just det som är min utmaning när jag engagerar mig politiskt liksom lusten att påverka. Min politikererfarenhet är begränsad och hänför sig till en kortare sejour samhällsbyggadsutskottet och ersättare i kommunstyrelsen under den turbulenta inledningen av nuvarande mandatperiod. I det politiska skeendet som då följde upplevde jag möjlighterna till förändring och förnyelse inom partiet som mycket begränsade varför jag avvaktat det politiska engagemanget tills nu.

Med omtaget inför en ny mandatperiod och de förändrigar som blir aktuella liksom självfallet valresultatet leder till ändrade förutsättningar och nya utmaningar. Med den påtagliga lust och insikt om behovet av förnyelse och förändring som finns inom S i nordmaling känns det inspirerande att  ge sig in i politiken igen och verka utifrån den socialdemokratiska värdegrunden. Utöver socialdemokratins basfrågor vård, skola och omsorg är kommuutvecklingen och samhällsbyggnadsfrågor som ligger närmast för mig.  Ett mycket tydligt medborgarperspektiv är en annan avgörande faktor för mitt engagemang.

Rubriken i mitt nästa inlägg är:  NORDMALING FÖRTJÄNAR BÄTTRE.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.