Folkets rätt att få veta

Stulen rubrik, javisst, men eftersom detta inlägg i mycket riktar sig till det parti ( C ) som är den ursprunglige rubriksättares politiska hemvist passar den synnerligen väl till detta inlägg.

Det syns inte mycket av den under hösten och vintern så hett debatterade och nu genomförda nedläggningen av byskolorna i de borgerliga partiernas valmanifets eller i andra sammanhang.  Med den blytunga vikt man gav frågan, med de mycket betydande negativa konsekvenser som angavs för barn/elever och familjer, byautveckling, inflyttning till kommunen mm uppbackat med ansenlig mängd politisk prestige är det i högsta grad förvånande och anmärkningsvärt att ingen av de borgerliga partierna uttrycker något om att återställa den gamla skolordningen.

Om man har för avsikt att låta lagt kort ligga för att man vill låta barnen och alla i skolan få arbetsro och ge den ”nya” skolan en chans så är detta i högsta grad hedervärt. Men bilden med katastrofrubriker, stor upprördhet, brister och faror som sågs av oppositionen i både beslutsunderlag och genomförandeprocess är säkert inte glömd.

Om borgerlighetens uppfattning fortfarande står fast och man vill vara politiskt trovärdiga måste det väl i rimlighetens namn betyda att man har för avsikt att komma tillbaka till situationen som gällde före skolnedläggningen?

Utan att hävda vad som är rätt eller fel i sak ställer jag en rak och tydlig fråga till de 3 borgerliga partierna M, C och Kd :

Om det blir borgerlig majoritet efter höstens val kommer ni då att återuppta/återställa den skolverksamhet ni så intensivt försvarade och sa er vilja behålla samt bedriva den vidare i kommunal regi? 

Jag hoppas och tror på ett tydligt svar och betonar återigen ”kommunal regi” i frågställningen.

På politiskt manér finns säkert många sätt att kringgå frågan om man mot förmodan skulle vilja göra detta. Inte ovanligt är hänvisningar till utredningar, i detta fall peka på möjligheter för friskolor  eller att frågan av olika skäl skjuts på framtiden, d v s ickesvar som lämnar frågan obesvarad.

I den nya politiska anda vi försöker skapa tror jag absolut  på det förstnämnda.

De borgerliga partierna har en direkt skyldighet att ge ett klart och tydligt besked. Skolan med elever lärare och övrig personal, kommunmedborgare, alla har rätt att få veta vad som gäller vid ett ev maktskifte.

Var vi socialdemokrater står i den här frågan är däremot alldeles klart där vi självfallet fortsätter på den inslagna vägen där vi står för kontinuitet  och där alla inom skolan nu måste få känna arbetsro för att kunna arbeta vidare mot de högt satta mål vi har för skolan.

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.