Förtroende

Av , , Bli först att kommentera 31

Att vi har en djup spricka inom S i Nordmaling är inget att hymla om och som handlar om legitimitetet hos den beslutande församlingen, repskapet, som för närvarande har en sammansättning som strider mot partiets alldeles utmärkta stadgar. Detta har lett till de konsekvenser jag redovisat i tidigare inlägg som bl a rör medlemmars lika värde och katastrofala brister i demokratin som i praktiken satts ur spel.

Orsaken till att vi har det repskap vi har äger sannolikt sitt ursprung i att en gammal etablerad och invand maktordning som fått gälla. Skulden för detta kan i nuläget inte läggas på enskilda individer eller den ena eller andra sidan i konflikten utan här har hela kollektivet nån del i ansvaret. Mänskligt och lätt att förstå är i alla fall att de som har fördelar inte har största drivkraften när det gäller att åstadkomma förändringar liksom  underlåtenheten hos den förfördelade parten när den ses i ljuset av den rådande maktkulturen i partiet.

Nu när valet 2014 genomförts inklusive valen till kommunstyrelse och utskott också genomförts kan konstateras att vissa förändringar skett i förhållande till vad repskapet anser sig beslutat om. Orsaken till de avsteg som gjorts i valet till oppositionsråd kan förklaras eller bortförklaras om man lutar sig mot procedurfrågor, stadgar och andra teknikaliteter, allt beroende på vilken ståndpunkt man intagit i grundfrågan när det egentligen bara handlar om en enda sak nämligen förtroende. Sen kan man ju alltid försöka analysera orsaker till ett förtroende eller bristen på densamma. Gynnsamma eller ogynnsamma omständigheter, rättvist eller orättvist, vikten av ett valresultat, förtjänta eller oförtjänta opinioner, värdet av egen insats mm men till slut kokar allt ändå bara ned till vad det ytterst handlar om,  nämligen det förtroende man har.

 

Inte oväntat kritiseras vi av andra s-politiker, Lennart Holmlund i detta fall, när det gäller valen till de kommunala uppdragen och Monica Jonsson som oppositionsråd. Men jag kan för mitt liv inte begripa hur man kan ställa centerpartiet i Nordmaling till svars för detta.

Hela och fulla ansvaret ligger hos oss själva dvs partiets fullmäktigegrupp och den valprocedur som användes styrde inte på minsta sätt. Utfallet blev helt i linje med gruppens förslag.

 

Bli först att kommentera