Nu går vi vidare

Eftersom företrädarna och många medlemmar för Nordmalings- och Öre Håknäs S-föreningar nu lämnat socialdemokraterna är vi självfallet inte heller längre en del av konflikten i partiet. Ett av de avgörande skälen till att vi lämnade var att få ett avslut på en uppslitande strid där åsiktsskillnaderna inte var överbryggbara och ingen ände kunde ses. När det gäller historiebeskrivningen kommer vi naturligtvis aldrig att vara eller bli överens med S vilket kan betyda  oändligt  ältande utan några som helst positiva effekter. Vi befinner oss alltså i ett läge där det inte längre finns skäl att fortsätta dessa uppslitande diskussioner, varken med S-företrädare eller i media. De flesta i kommunen tycker det är mer än nog redan.

Motiven från vår sida kan inte ha undgått någon och som handlar om det stora demokratiska underskott som råder inom arbetarekommunen samt principiella skillnader i demokratisynen generellt. Nu tror vi att detta blivit tillräckligt belyst och fokus måste riktas mot annat. Både vi och S har ett stort arbete framför oss inte minst när det gäller medborgarnas förtroende. Ett förtroende som inte bara skadats av denna konflikt utan kanske ännu mer av återkommande bråk under flera mandatperioder. Detta är ytterligare ett tungt vägande skäl till att vi lämnat och något vi måste komma bort ifrån.

I socialdemokratins valmanifest framhålls vikten av att en ny politisk miljö skapas med breda lösningar, respekt och kommunens bästa för ögonen. Inte mycket av det som hittills skett ligger i linje med vad vi sagt vi vill åstadkomma. Det som hänt är mycket beklagligt, ett oundvikligt bottenlöst elände vi varit tvungna att ta oss igenom för att vi skall få möjlighet att förverkliga vår målsättning. Både kommun och kommunmedborgare förtjänar mycket bättre och därför måste vi ha ett avslut som gör det möjligt att gå vidare.

Vi som lämnat partiet gör det genom söka finna de organisatoriska formerna för vårt fortsatta politiska engagemang. När det gäller den politik som kommer att föras, politikens innehåll och värdegrund finns ingen skillnad mot tidigare. Att så långt som möjligt uppfylla vad som sägs i Socialdemokraternas valmanifest är en absolut är en självklarhet inte minst sett mot bakgrund av att den upprättats av oss som nu lämnat.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.