Dags för blocköverskridande överenskommelser

Frågor som berör barn och skola engagerar många och det är något som i grunden är mycket gott och sunt och något som vi politiker måste ta till oss. Som politiker tar man naturligtvis intryck och försöker efter bästa förmåga tillsammans med andra fakta och förutsättningar som ligger i frågeställningarna fatta så förnuftiga beslut som möjligt. Men som bekant kommer vi politiker inte alltid till samma slutsatser beroende på skillnader i synsätt, ideologier mm, grundläggande faktorer i demokratiprocessen. Men för att komma bort från en ryckig politik som i detta fall negativt drabbar barnen i förskoleklass och skolbarnomsorgen måste vi göra ytterligare ansträngningar, kanske tänka nytt för att nå  långsiktiga och principiella lösningar som håller över tid.  Vi har bl a ekonomiska villkor och barngruppernas årsvis varierande storlekar att rätta oss efter och med detta som utgångspunkt finns mycket att hantera som vi kan vara eller bli överens om med barnens bästa för ögonen.

Att nu bestämma lösningar i skolfrågor som en annan majoritet finner skäl att riva upp förefaller inte särskilt konstruktivt.

Fria Demokrater står fast vid uppfattningen att skolbarnomsorgen och förskoleklass fortsätter som nu. Det betyder ett fortsatt ”fritids” i Gräsmyr , Håknäs, Rundvik, Lögdeå och Nordmaling samt dagbarnvårdare i Nyåker och förskoleklasser i Gräsmyr och Nordmaling. Den brist på lokaler som anförts av majoriteten som skäl för förändring handlar som vi uppfattat det mer om hur man anser lokalresurserna skall eller bör nyttjas än om ett verkligt underskott på lokaler. Kapacitetsmässigt finns alltså de lokaler som nuvarande lösning  kräver.

Den väg vi nu väljer måste vara stabil och hållbar över tid, en av de grundläggande kvalitetsaspekter vi Fria Demokrater tidigare markerat vikten av.

I den nya politiska anda som råder, som många bidragit till, tror vi att det kan finns utrymme för en bred, stabil blocköverskridande lösning som inte bara handlar om ”fritids” och förskoleklass utan om hela skolsituationen. Vi ser självklart värdet i vårt eget ställningstagande i den nu aktuella frågan men bortser heller inte från att det finns goda inslag i andras idéer som är värda att diskutera.

Vi Fria Demokrater anser att det nu dags för en bred blocköverskridande överenskommelse  av principiell karaktär som håller över tid och som omfattar hela skolverksamheten.

Detta är en skyldighet, ett ansvar och inte minst en möjlighet i omsorgen vi alla delar och det ansvar vi alla känner för våra barn och skolungdomar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.