Fem myror är fler …..

Av , , Bli först att kommentera 31

Med anledning av en något märklig diskussion i vissa politikerkretsar om vilka som får rösta på vem eller vad när det gäller de kommunpolitiska uppdragen finns det kanske skäl att fundera lite kring ämnet.

För att gå direkt på sak så kan det omedelbart fastslås att Fria Demokraterna alltid har samma rätt som S att komma med förslag på egna kandidater till kommunala uppdrag. Det finns heller ingen vedertagen ordning som säger annat. Däremot finns uppfattningar om att partier inte skall blanda sig i andra partiers egna nomineringar och genom avstå att rösta låta valen bli en partiintern uppgörelse.

Detta senare förhållningssätt är inte tillämpbart när det gäller förhållandet mellan S och Fria Demokraterna eftersom man har samma valplattform och väljarunderlag att utgå ifrån, dvs samma demokratiska bas. Det innebär att S och ledamöterna med FD-anknytning vid varje tillfälle har exakt samma rättigheter när det gäller att nominera kandidater till kommunala uppdrag. Att sen som fullmäktigeledamot  få avge sin röst är en grundlagsskyddad rättighet. Är man av annan uppfattning måste man nog ta sig en rejäl funderare över om man accepterar nu gällande styrelseskick i Sverige eller om det är mer totalitärt system som hägrar. När frågor av den här karaktären kommer upp blottläggs alltid skillnaden i demokratisynen mellan Fria Demokraterna och lokala S-företrädare.

Då det gäller de genomförda valen till de kommunpolitiska uppdragen har alla utom ett fått utfall som följt det vid tillfället rådande majoritetsförhållandet mellan S och FD. Detta trots att andra partiers ledamöter i flera fall valt att rösta i dessa val. I det som sagts här ligger ingen värdering eller kritik av det som skett utan är bara ett sakligt konstaterande. För den korrekta bildens skull är det också viktigt att upplysa om att både S och FD-kandidater fått röster från andra partier i dessa val.

För det flesta måste det väl ändå vara en självklarhet att när man gör en egen nominering blir också denna det egna valet. I de fall vi i Fria Demokraterna inte haft eget förslag har vi alltid gett S-kandidaturen vårt stöd. Ansvaret sen för hur andra partier valt eller väljer att rösta i fullmäktige vilar självfallet på respektive parti och ledamot.

Hur detta kan bli till en uppgörelse med C måste väl vara en gåta för de flesta. Annat än fakta ligger naturligtvis bakom att sådant saluförs. Det är väl rimligt att anta att det i något fall handlar om okunskap men tyvärr finns också några som har ett uppenbart intresse av att skapa falska bilder med förhoppning om att det skall vara till egen fördel. Det sistnämnda förtjänar den föga smickrande benämningen ”ovärdigt politiskt trams”. För denna förhoppningsvis begränsade skara kan korrekta sakskäl möjligen uppfattas som lite besvärande men har naturligtvis ingen som helst relevans för dessa..

Med det maktförhållande som råder har C och övriga borgerliga partier hittills inte ansett sig ha varken behov eller intresse av söka lösningar utanför det egna blocket.

Vi i Fria Demokraterna är övertygade om att långsiktigt hållbara lösningar gynnar kärnverksamheterna och därmed också kommunen som helhet. För att detta skall bli möjligt måste vi på allvar börja tala med varandra om det som är av verklig vikt för kommunen både inom och över blockgränsen.

Debatt ja, men vem vinner på ovärdigt politiskt tjafsande???

 

 

Bli först att kommentera