Skolan i Rundvik

Av , , Bli först att kommentera 28

 

 

Motionen angående uppstart av en F-3 skola i Rundvik anmäldes vid KF-sammanträdet den 13/2 där det beslutades att lämna över ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Det betyder att kommunala processen kan gå igång med de utredningar och analyser som krävs för att komma fram till beslut. I vilken takt och i övrigt hur arbetet skall ske bestäms av den borgerliga majoriteten. Vi Fria demokrater har i motionen tydligt uttryckt att vi vill se en skolstart så snart det bara praktiskt är möjligt.

Vilken inställning de borgerliga partierna och Socialdemokraterna har är inte känt, men om frågan haft någon högre prioritet hos borgerligheten så hade den väl rimligen redan funnits på dagordningen. Däremot har Vänsterpartiet varit tydliga med att de stödjer skolmotionen och vi hoppas naturligtvis på en samlad opposition inför fortsättningen.

Men tyvärr, det räcker ändå inte mot bakgrund av det majoritetsförhållande som nu gäller i vår valda beslutande församling KF. Skall utfallet bli positivt för Rundviks del under innevarande mandatperiod så måste skolförslaget också få stöd från delar av det borgerliga blocket. Ser man till de åtgärder och ställningstaganden som majoriteten hittills står för när det gäller skolan så kan man nog inte utesluta att det blir i nästa val det hela avgörs, även om vi och fler med oss vill annat.

Från Fria Demokraternas sida kommer vi naturligtvis under processens gång, i alla beslutsinstanser så långt det bara är möjligt, agera för en skolstart utan fördröjning. Våra kritiker kan naturligtvis hävda att vi med vårt ställningstagande går händelserna i förväg med hänvisning till att frågan måste utredas mm. Till det kan man då lägga, att få områden är så välutredda som skolan om man ser tillbaka på vad som hänt de senaste åren.

Ekonomi och skolans kvalité kommer naturligtvis att vara kärnfrågor där skilda värderingar och synsätt kommer in, men hur man än resonerar kring detta så skall vi alla ha klart för oss att det ändå är den politiska viljan som avgör till slut.

Med den skolutveckling som skett och där vi befinner oss nu är det för oss Fria Demokrater ologiskt och fullständigt orimligt att Rundvik är utan skola. Det vill vi ändra på!

Bli först att kommentera