Lyft blicken ”tänk till”

Fortfarande pågår en inte alltför imponerande diskussion om vem eller vilka som bär skulden för att Rundvik idag står utan skola.

Om man bara förmådde lyfta blicken en aning och ser det som skett i det faktiska och övergripande sammanhanget, borde det stå fullständigt klart för alla att fulla ansvaret vilar på hela det politiska kollektivet.

Förra S-majoriteten lade ner skolan och nuvarande C-ledda borgerliga styre har inte visat minsta intresse av att starta upp skolan igen. Tydligare kan det inte bli, svårare än så är faktiskt inte heller ansvarsfrågan.

I det perspektivet blir de utspel som görs, där enskilda pekas ut i syfte att skuldbelägga, synnerligen onödiga och kontraproduktiva samtidigt som man nedvärderar sig själv på ett minst sagt generande sätt. Det är ju inget annat än simpla försök att dölja sin egen roll i sammanhanget. Dessutom går det inte att förstå på vilket sätt agerandet gynnar tanken på en skola i Rundvik.

Det skulle heller inte vara alldeles fel om de som valt detta för frågan så destruktiva angreppsätt, ”tänkt till”  lite om effekten och politiska nyttan i det större sammanhanget.

Till sist får man väl ändå bara konstatera att vissa inspel har en annan mindre tilltalande drivkraft bakom sig stark nog att överskugga viljan att bidra till en gynnsam skolutveckling.

 

Vi Fria Demokrater agerar fortsatt vidare i skolfrågan bland annat genom bevakning av den motion som lagts om en F-3 skola i Rundvik. Tyvärr finns inte minsta tecken på att den C-ledda majoriteten ändrat sitt tidigare ställningstagande och tillmötesgår skolmotionen.  Det betyder en fortsättning utan skola i Rundvik inom överskådlig tid, om det borgerliga styret får fortsatt egen majoritet under nästkommande mandatperiod.

I alla sammanhang försöker vi Fria Demokrater framhålla hur viktig vi anser det vara med skolan i Rundvik . Skälen är många, några är samhällets utvecklingsmöjlighet, identitet, att skollokalerna finns  mm. Till detta måste läggas det mest självklara och fundamentala, barnperspektivet. Låter man detta vara vägledande står det fullständigt klart åtminstone för oss Fri Demokrater att det måste finnas en skola i kommunens näst största tätort.

Med detta sagt förmedlar vi också budskapet att när vi ställer upp i nästa års kommunalval blir skolan i Rundvik en mycket högt prioriterad valfråga för oss Fria Demokrater.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.