Val kommunala uppdrag

Av , , Bli först att kommentera 35

Vid fullmäktigesammanträdet den 5/11 genomfördes val till de kommunala uppdragen, kommunstyrelse mm. I vanlig ordning fördelas uppdragen av majoriteterna i de båda etablerade blocken. Inget nytt i detta, ett fullt legalt sätt, allt enligt demokratins spelregler. Det är en ordning som fungerat väl, när politiken bara var indelad i två tydliga block. Det har dessutom haft det goda med sig att man spridit gracerna så de mindre partierna inom blocken blir representerade i olika organ.

Som den politiska situationen utvecklats i kommunen, där flera partier av olika skäl står utanför de borgerliga och ”röda” blocken, är frågan hur bra block-modellen fungerar i det nya politiska landskap vi har efter höstens val.

Svaret ges omgående och är föga överraskade, partierna utan blockbindning blir utan uppdrag när blockmajoriteterna får styra. Om detta är bra eller dåligt bestämmer betraktaren. Det kan i alla fall konstateras att den fördelning som gjorts, när det gäller de kommunala uppdragen, inte speglar valutgången särskilt väl. En effekt av blockpolitikens villkor. Avgörande för det ställningstagande man gör, är hur man värderar demokratin och den ordning som gäller för närvarande.

Som det blockbrytande parti Fria Demokraterna är, är vi fullt medvetna om dessa villkor och agerar därefter. Vi har därför självständigt, utanför den blockstyrda valordningen i full överenstämmelse de spelregler som gäller, valt att föra fram egna kandidater till olika uppdrag. Ett agerande som uppenbarligen inte uppskattas av de som utmanades, men är fullkomligt självklart sett ur ett demokratiskt perspektiv. Det vore närmast ”tjänstefel”, ett svek mot vår ide´ och våra väljare, om vi inte försökte. Med detta förfaringssätt nådde vi något uppdrag men begränsades till fler av skäl som tidigare angetts.

Fria Demokraterna vill självklart vara representerade i de kommunala organen i en omfattning som är proportionell mot valresultatet. Dit nådde vi inte, men som sagt, vi vet hur det blockpolitiska maktspelet fungerar och resultatet blev ungefär det vi trodde. Att säga att vi gillar läget är att ta i, men utifrån de villkor som nu gäller, har vi bara att agera så klokt och bra som möjligt för Nordmalings Bästa.

Anmärkningsvärt är att socialdemokraterna mycket aktivt börja föra fram borgerlig kandidatur i val, något som alliansen alldeles säkert skulle klara själva om man kände för det.

Milstolpe eller lågvattenmärke? Ser man lite djupare på s agerande så är frågan, när är man vinnare, och när är man förlorare?

 

Bli först att kommentera