Nytt politiskt skede

Av , , Bli först att kommentera 89

Vid senaste fullmäktigemötet (8/4) hamnade vi precis i det läge som befarades när det gäller omlastningsplatsen och byggandet för ny förskola  med  6- avdelningar. Utan omsvep prioriterades förskolebygget bort av den Centerledda majoriteten till förmån för omlastnings-platsen. Skälet för ett val mellan dessa investeringar är framtvingat av kommunens mycket svaga ekonomiska resultat  för 2018. Ett resultat som samma C-ledda majoritet bär ansvaret för.

Att välja en riskfylld näringslivssatsning med kostnadskonsekvenser man inte har kontroll över, före en investering i kommunal kärnverksamhet visar tydligt på skillnaden i våra värdegrunder. Vid omröstningen där frågan avgjordes röstade FD,V,S och SD samtliga för förskolan och man reserverade sig också mot den borgerliga majoritetens beslut.

För oss Fria Demokrater är det en absolut självklarhet att kommunal kärnverksamhet, där det handlar om barn, alltid måste gå före en chansartad näringslivssatsning.

Aldrig tidigare har väl Centerpolitiken varit tydligare och det är länge sedan rågången mellan opposition och nuvarande majoritet varit så skarpt markerad som i denna fråga.

Något ytterligare man tar med sig från fullmäktigemötet är hur kommunalrådet väljer att tackla kritiken som gäller kommunens svaga ekonomiska resultat. Precis som det rapporterades om i VK, läggs skulden för den bristande uppföljningen på tjänstemännen och andra faktorer man inte anser sig kunna styra över. Det är ett förhållningssätt som definitivt inte imponerar om man beaktar var ledningsansvaret för kommunal verksamhet ligger. En kommun-ekonomi utan politikens ansvar, hur rimmar det??

Sammantaget blir intrycken av fullmäktigemötet att vi är på väg in i ett nytt skede när det gäller kommunpolitiken. Man får gå långt tillbaka i tiden innan man hittar en så enad opposition och det är ett bra tag sedan formuleringar som ”skamligt” (V) behövde användas i debatten. Det tråkiga är att ordvalet varken känns främmande eller orimligt i sammanhanget.

Bli först att kommentera

Mycket allvarligt läge

Av , , Bli först att kommentera 65

Man blir ju inte lite förvånad och bekymrad över den politiska ledningens kommentar till kommunens katastrofala ekonomi. I media läggs ansvaret förbehållslöst på tjänstemannaorganisationen och andra faktorer som man från politikerhåll inte anser sig kunna råda över. Sant är att vissa delar av soc-sektorns kostnader är svårprognostiserade men det håller inte som argument när det gäller den löpande uppföljningen.

Kanske kan en bristande leverans från kommunens tjänstemannaorganisation vara en del av förklaringen om det är så man inte har ”koll” på siffrorna i ekonomin. Men när man skall förklara ett resultat 19,5 Mkr sämre än den beslutade budgeten för 2018 skaver kommunalrådets utläggning i VK ändå riktigt rejält. Det som framförs är rakt av ett misstroende riktat mot tjänstemannaorganisationen, om VKs rapportering stämmer, när kommunalrådet hävdar att tjänstemännen inte  klarat sin uppgift. Påståendet gäller alltså några av kommunadministrationens absolut viktigaste uppgifter som att ha ”koll” på det ekonomiska utfallet samt att ge korrekt information till politiken.

Detta är utan tvekan jätteallvarligt. Hela situationen är jättealvarlig.

När ansvarsfrågan skall belysas hänvisas överslätande till mänskliga faktorn samt att vissa rutiner rättats till. Det lät ju enkelt!! Inte med en stavelse berörs de ansvariga inom politiken. Just detta kan  vara värt en tanke och på vilka signaler det ger. Visst kan kanske brister hos tjänstemannaorganisationen och andra svårfångade omständigheter vara en del i den uppkomna situationen men det räcker inte på långa vägar som ursäkt eller förklaring. Till sist är det ändå så att fulla ansvaret vilar på den borgerliga majoriteten och kommunalrådet med det ledningsansvar man har för alla delar av den kommunala verksamheten. Den skuld eller oförmåga kommunalrådet vill lägga på den kommunala organisationen slår därför till största delen tillbaka på  det Centerledda styret och kommunalrådet själv.

Det nu redovisade budgetöverskridandet på 19,5 milj kr är den krassa verkligheten uttryckt i ekonomiska termer för vår Center-ledda kommun 2018.

Det är ju inte heller särskilt svårt att räkna ut vad detta kommer att leda till om inte blödningen stoppas.

Någonstans känns det väl också nu som att det är läge för en del självkritik.

Nästa fundering är vilka investeringar C-majoriteten kommer att välja att skjuta på eller prioritera bort. Blir det förskoleombyggnaden i Omega eller satsningen på omlastningsplatsen? Som man tolkar artikeln i Vk så är omlastningsplatsen fredad och går därmed före en synnerligen angelägen investering knuten till kommunal kärnverksamhet. I det sammanhanget vill vi Fria Demokrater återigen skarpt markera vår inställning som är att omlastningsplatsen inte skall byggas innan de ekonomiska konsekvenserna är tydliggjorda och fastställda genom avtal.

Bli först att kommentera