Grand-dagarna

Av , , Bli först att kommentera 0

Grand-dagarna
som Västerbotten har är verkligen bra med goda möjligheter att presentera vad vi har i länet. Umeå tar självklart chansen men samtidigt ser man hur mycket vi behöver marknadsföra oss. Inte minst all världskompetens som finns på universitetet. De kontakter man får från ledande personer inom olika sektorer, framförallt från det privata är också värdefulla.

Hållbar utveckling
och klimatfrågan står högt på hela världens dagordning med anledning av en kommande FN-rapport. Ursäkta blev fel där – inte hela världens, den svenska regeringen väljer att lägga ner det man har för att jobba och följa dessa frågor. Resultatet blir att vi inte har någonting istället. Bush vaknar medan den svenska statsmakten somnar in.

A-kassan
och de följder den har för de enskilda får de fackliga organisationerna argumentera för och gör det på ett bra sätt. Jag är djupt oroad över att det kommer en riktig kostnadsbomb för oss i kommunerna. Detta är i så fall Maud Olofsson ansvarig för. Hur det blir för studenterna när dom står utan ersättning törs man knappt tänka på. Självklart måste man som student fundera över om man ska betala till kassan när de inte får ut något, då deras villkor ändras.

Tv Västerbotten
verkar vilja få igång ett motstånd mot badets lokalisering. Kanske inte oväntat, eller ursäkta igen helt väntat. De tror att det är massor med folk som parkerar. 400 000 människor varav många är ungdomar. Den lokalisering vi gör nu ger möjlighet att åka kollektivtrafik från hela kommunen. Ett bad lokaliserat i utkanterna av staden ger totalt sett mycket mer bilkörning och därmed mer luftföroreningar totalt. Ska sånt få ske med de klimatförändringar som nu sker? Vi i Umeå måste också bidra. Det gör man genom att lägga anläggningar där det redan finns kollektivtrafik. Det går kanske också att finna lösningar när det gäller taxorna tillsammans kollektivtrafik och bad.

Regionfrågan
hann jag med att samla information om under Grand-dagarna. 4 län verkar vara omtyckt förutom hos min gamle kompis Inge Andersson. Han och jag var inne på den linjen redan 1998 i en VK artikel. Däremot kanske det ändå måste till ett KSO så man hinner börja lära sig om detta så man är förberedd 2010. Däremot såg jag att någon utredning föreslog att fullmäktige skulle halveras i landet. Har inte läst något men att minska antalet ledamöter känns knepigt då man diskuterar demokratiunderskott och istället väljer rådgivande omröstningar. Var finns helheten i politiken då?

Bli först att kommentera