Billigare hotell kan ge högre lön

Av , , Bli först att kommentera 0

Avtalsrörelsen drar snart igång inom den offentliga sektorn när det privata börjar bli klar. Kanske var min oro för storkonflikt överdriven men inget är riktigt klart ännu.
I det privata skapas ökade utrymmen genom ökad produktivitet och vad kunder vill betala, dvs prishöjningar.
I den offentliga sektorn skapas också utrymme vi effektivare arbetssätt men framförallt genom ökade skatteintäkter. Skatteintäktsökningen ska klara av ökade volymer , nya behov, och åtaganden som bland annat staten lägger på oss.
Utrymme skapas också genom effektivare arbete, mindre sjukskrivningar osv. Jag tror också att det skulle frigöras ganska mycket pengar till löner om man alltid tog billigare resealternativ och att bo på billigare på hotell som besöks vid kurser konferencer Löneutrymmet skulle därmed öka. 10 hotellnätter med en prisskillnad på 200 kr frigör 2000 kr som kan användas till löner
Jag har en känsla av att många inte jagar billigare alternativ när den någon annan betalar och det oavsett om det är i den offentliga sektorn eller den privata. Ett sånt beteende skulle stimulera fram byggande av hotell som är billigare. Överstandarden skulle försvinna. Åker man och betalar själv tror jag man är mer noga med vad det kostar

Jag fattar inte varför regeringen skäl de momspengar som vi felaktigt fått betala tidigare på Norrlandsoperan. Lagstiftningen har tolkats till vår fördel. Det är så det skulle vara då riksdagen fattade beslut. Vi har fått en stöldregering.

Fria sprutor till narkomaner har jag samma uppfattning som Eva Andersson att det är fel att ge dom fria sprutor. Det är förbjudet att knarka, fria sprutor är en uppmuntran till brott. Det ger också signaler att samhället tycker det är OK att knarka, knarka ni vi håller med utrustning som ni inte fixar själva. Ni klarar bara av att betala det dyra knarket

Bli först att kommentera

Nya vägar över Kvarken

Av , , Bli först att kommentera 0

I går utsåg vi Mona till partiordförande men det ska inte avhandlas nu.

När färjetrafiken över till Finland blomstrade åkte över 1 miljon passagerare. När taxfree avskaffades blev det runt 100 000. Medlemskapet i EU som skulle öka rörligheten stängde den över Kvarken. Förut var priserna låga, nu är det tvärt om trots samhällsstöd för persontrafiken och affärerna går nog ganska tungt för rederiet trots detta. Godset däremot har fått en rejäl skjuts med ny typ av färja. Ett problem med persontrafiken är både turtätheten och tiden och är inget bra alternativ för affärsresenärer.
Samhällstödet upphör vid årsskiftet men jag tror inte det blir persontrafik utan stöd. Vi har gett stöd från regionen men detta är ett statligt ansvar. Nu får Maud Olofsson upp till bevis om hon vill förändra den svenska inställningen till trafiken och ge stöd, om jag förstått media rätt har hon haft kontakter med Videros på finsk sida.
Vi förväntar oss ett stöd till persontrafiken, helt klart annars dör den
Däremot kanske vi måste pröva nya modeller för persontrafiken i väntan på den slutgiltiga lösningen en fast förbindelse. Det måste nog gå betydligt snabbare än idag och fler turer om det ska vara ett bra alternativ för resenärerna, turister, affärsresenärer och möten för bekanta. Till Holmön är alternativet nu en svävare för som rymmer 80 personer och kanske är även det ett bra alternativ till Finland, men troligen går det inte att nyttja samma svävare. 80 personers kapacitet kanske också är för lite men sånt får man syna beroende hur många turer den går. Har jag fattat det rätt klarar en svävare av de flesta väder som kan uppstå. I annat fall får man väl ha andra men snabbare båttyper över sommaren som kanske även tar mer folk. Med nya typer av fordon kanske linjen kunde ha gått upp till Umeå centrum.
Vi behöver pröva nya grepp för att öka persontrafiken över kvarken. Vi får inte låsa oss till att kombinationen godsfärja och persontrafik måste höra ihop. Jag tror det måste gå betydligt snabbare, är tveksam om det får ta så mycket längre än en timme. Finnarnas klocka startar en timme för oss och att avgå från Finland samma tid som man landar i Sverige kan inte vara fel.
Låt oss bryta gamla tankemönster, men den svenska och finska regeringen måste stödja persontrafiken. E 12 får inte stängas av på grund av medlemskapet i EU.

Taxor inom kollektivtrafiken kommer upp på bordet. Länstrafikbolagen tycker de bör vara lika eftersom människor rör sig över länsgränserna. I ett nytt län med de 4 gamla länen behövs bara ett länstrafikbolag och då slipper man lägga tid och kraft på samordning av taxor

Bli först att kommentera

Partiledare, avtalsrörelse och hockey

Av , , Bli först att kommentera 0

I eftermiddag åker jag på kongress för att utse vår nya partiledare. Under min tid som heltidare i Umeåpolitiken så blir det här min 3:e partiordförande. Jag är stolt över dom som vi har haft och jag känner alla mycket väl. De har olika personligheter men samma känsla för de värderingar vi har. För att ta oss ner till kongressen måste vi åka redan fredag kväll för att vara där vid niotiden på lördagen och jag är inte hemma före kl. tolv på söndagskvällen, förutsatt att jag vill kunna vara med hela söndagen. De flesta vet att jag ogillar när folk både går tidigt och kommer sent, dvs. är dåliga på att passa tider. Flygförbindelserna till Stockholm under helger är dock helt under isen. Värst är det på lördagar. Det fördyrar för oss också. Jag längtar tills Botniabanan är klar för då finns alternativ. Apropå överklagandena delar jag den syn Erik Lundgren redovisade i går med anledning av vissa påhopp på mig efter jag kritiserat överklagandena.

Avtalsrörelsen
Avtalsrörelsen ser ut att bli knepig över lag och det skulle inte förvåna mig om de första strejkvarslen kommer de närmsta dagarna. I mitt förbund ser det ut som om granskningsarvodet blir en stridsfråga. Här tycker jag det var märkligt att de som protesterat mot detta i Europadomstolen fick göra det när dom inte hade några avgifter, i alla fall om medieuppgifterna stämmer. Mediabilden har varit så, men vart är den sakliga granskningen? Är det månne samma upplägg som visades i uppdrag granskning om vad som hände på Kungsgatan i Stockholm, vilket resulterade i att Alliansen ska stifta lagar med anledning av det som redovisades. Är detta ytterligare en kupp för att denna gång kunna lagstifta mot facket. Jag blir misstänksam. Är det på grund av det som redovisas i media som regeringen nu lagstiftar eller kommer med medlingsbud. Är media köpta?

Jag är orolig för storkonflikt på svensk arbetsmarknad då det ser ut som om arbetsgivarna helt litar på att den fackföreningsfientliga arbetsmarknadsministern ska reda upp det hela med tvångslagstiftning i slutändan. I stället skulle det vara bra med ömsesidigt ansvarstagande från arbetsmarknadens parter både för att klara ekonomin och jobben. Men vissa hökar i näringslivet, som själva fått skyhöga arvoden och löneförhöjningar, vill pressa till löntagarna ordentligt. Vinden i ryggen känner dom säkert. Däremot vet jag att många mindre företag (nästan alla utom de stora rikstäckande) inte vill ha konflikt.

Maud
Arbetsmarknadsministern brukar säga sig värna om konkurrensen, men då tror jag inte Maud menar de inom livsmedelsindustriområdena som jordbruket har att göra med. Mejeri och slakterier är väl mycket nära monopolbranscher även om liten konkurrens finns inom förädlingssidan.

Löven
Det var heta känslor i Lövens bortamatch igår. Det känns som om att rutinen saknas för ungdomarna på backsidan och det är för mycket utvisningar. Framåt måste man bli bättre på att skymma målvakten för Hadelöv, men även Sehlstedt, tar allt om de har fri sikt. Det är viktigt att fortsätta att ta fram egna produkter, de får rutin genom att spela, man bör inte börja importera avdankade 30-åringar som inte platsar i elitserien.

Kollektivtrafik
Till min stora glädje har vi haft en kraftig ökning av kollektivtrafikåkandet inom Umeå kommun. Det ger också ökade intäkter som gör att vi kanske kan vidta åtgärder för att förbättra trafiken ytterligare, sen om det blir fler turer eller priser är en annan sak. Men som sagt det förutsätter att resandet ökar liksom intäkterna.

Bli först att kommentera

Vidgat samarbete?

Av , , Bli först att kommentera 0

I dag torsdag har vi kommunkonferens för kommunstyrelserna i Umeå, Vännäs, Vindeln, Nordmaling, Robertsfors och Bjurholms kommuner. Ett samverkansområde som är ett av de ben som samarbetet ska grunda sig på är effektivisering. Jag för min del är helt övertygad om att det finns mycket att göra och pengar att tjäna på detta område. Kanske mindre i kr per invånare för Umeå än för de mindre kommunerna. Jag är t.ex. helt övertygad om att följande områden ska kunna gå att utveckla; nästan allt som ligger inom samhällsbyggnadskontorets verksamhet förutom miljö, tillsyn och andra områden där så har vi redan Brand med en del kommuner. Vi har också frågor som finns inom byggnadsnämndens områden och tekniska nämnden; gator, parker men även andra saker som avfall och renhållning.

Det finns flera skäl för ett vidgat samarbete. Inte minst för pengarnas skull dvs. mer pengar till skola, vård och omsorg, men också att kompetenskraven kommer att bli svåra att klara för många av de mindre kommunerna och den lönekamp som finns när man konkurrerar med det privata näringslivet (för att få kompetent personal). För Umeås del skulle det vara nyttigt ur kompetenssynpunkt att experterna får jobba med det dom kan.

Många av verksamheterna som idag ligger under vårt servicekontor tror jag också det finns pengar att tjäna; data, fastighet och andra serviceverksamheter. Jag är inte alls säker på att allt detta behöver göras av oss själva utan att det kan sättas ut på upphandling. Det skulle innebära att de etableras i regionen och att den privata tjänstesektorn skulle bli större i Umeå.

Det är dags att gå från prat om samverkan till handling, mer pengar till kärnverksamhet och billigare och kanske bättre service för verksamheterna. Byråkratifunktioner ska effektiviseras före vi gör neddragningar i servicen till medborgarna. Från ord till handling alltså och hoppet är att våra kollegor i dom andra kommunerna vill få mer pengar över till annat, vilket vi vill.

Bli först att kommentera

Ständig kamp mot byråkrati

Av , , Bli först att kommentera 0

Lennart HolmlundBild från marknaden

Idag ska jag prova något nytt, nämligen att lägga in en bild och det är en bild på hur det ser ut i Thailand på marknaden och mopedkiosker som gårdagens blogg handlade om.

Jag har fått många reaktioner på länsarkitektens debattartikel i VK. Det är klart att vi som sitter i länsstyrelsens styrelse bör få reda på vilka saker som finns skrivet i befattningsbeskrivningar, instruktioner och delegationsordningar. Som jag skrev i går är jag rädd att det finns många byråkrater som själva pratar för sin egen sak. Politiken måste ständigt vara vaken så att inte byråkratin blir ett självändamål. Jag tror att vi ständigt måste påminna oss om att vi inte är förvaltningarnas företrädare utan medborgarnas. Det gäller inte minst i kommunen. Vi är medborgarnas företrädare, punkt slut! innebärande att saker och ting ständigt måste prövas eller omprövas. Saker som var rätt, oavsett vad det är, kanske var rätt när det infördes men kan vara fel idag.

Det ska alltså vara en ständig kamp mot byråkratin, inte för kampens skull utan för att vi ska vara på de klara med om den har en funktion utifrån det politiska uppdraget som getts. Pengar är bättre att använda för undervisning och vård- och omsorg än till byråkrati. Verksamheter behöver ständigt förändras t.ex. när det sker volymförändringar. Blir det färre i skolan behövs färre lärare. Fler barn i förskolan – ja då behövs det fler vuxna i förskolan och blir det fler äldre som behöver omsorg ska mer folk anställas inom vården, men blir det fler äldre men färre som är i behov av hjälp – ja då ska personalen minskas. Min devis; säg som det är och företräd medborgarna.

Från och med idag ligger min kalender ute på min hemsida som ni hittar via www.umesosse.se under S-politiker, där en länk finns till min hemsida.

Bli först att kommentera

Hemma igen och reflektioner om mat

Av , , Bli först att kommentera 0

Varje måndag blir det hädanefter veckokalendern. Igår hade jag rensning av post och underskrifter i massor. Idag tisdag är det bokslut och ordf. träff, kommunstyrelse och kvällsavslutning med travstyrelse. Onsdag är det budget – heldag. Torsdag är det kommunstyrelsekonferens för regionen och kvällsträff med företagare. Fredag är det kommunföretag och därefter resa till partikongress i Stockholm och hem söndag kväll sent.

Jag har haft en höjdarvistelse i Thailand, varmt i luften och vattnet, välgörande promenader och god mat. Apropå mat så går det inte att undgå att tänka på den svenska livsmedelskontrollen. I Thailand finns det mat att köpa överallt. Då menar jag verkligen överallt. På mopeder som är som grillvagnar med färskt kött och fisk. Det är 40 gr i solen och grillspetten är övertäckta med en plastfolie. På den lokala marknaden, med tak av presenningar och jordgolv, finns all mat att köpa och då menar jag verkligen allt; kött, fisk, grönsaker i alla dess former blandat med allt annat som folk behöver. Det serveras också mat. I hettan, styckas och bereds grisar och nöt. Grisskallarna hänger snyggt upphängda tillsammans med andra ätliga detaljer och allt äts nog. Restaurangkök är inte heller något som våra ögon undgår att reagera på. Oavsett hur det ser ut så är maten mycket bra överallt. Matsedlarna har också många rätter jämfört med här.

Men man kan inte undgå att ständigt tänka på den svenska livsmedelskontrollen. Har detta gett några mervärlden och bidragit med annat än världens dyraste mat? Jag har pratat med många svenskar och ingen klagar på matkvaliteten i Thailand och inte mår man dåligt heller. Har vi någonsin utvärderat nyttan, dvs. vet politiken som fattar besluten konsekvenserna av besluten och som sagt nyttan så att det inte bara är till för byråkraterna och att ingen törs ifrågasätta när dessa s.k. experter kommer med sina förslag. Vi är nog många som undrar och som jag efter ett Thailandsbesök om allt det vi gör på t.ex. livsmedelsområdet har någon nytta för konsumenten. Ser vi någonsin på hur det fungerar i andra länder, eller fixar vi en massa regler som dom som inte jobbbar på livsmedelsfältet här har någon förståelse för. Vi ska självklart inte riskera folks hälsa men visst blir man tveksam till nyttan när man ser hur det ser ut som t.ex. i Thailand. Vågar vi snart inte ifrågasätta det vi håller på med, blir det all byråkrati som äter upp oss och maten blir dyr för oss?

Bli först att kommentera

Folkhälsa

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag hoppas att fler skulle fundera över folkhälsan och vad kan vi göra för att förbättra den. Jag har pratat och skrivit om det många gånger. Jag har också skrivit om var och ens egna ansvar för sin personliga hälsa. Botemedlet är rätt kost och motion. Det händer att man ser barn som är kraftigt överviktiga och det är inte förvånade när man ser vad vissa barn väljer att äta. Jag är dessutom övertygad om att samma barn inte heller stimuleras till motion. Vuxenvärlden måste ta sig ordentligt i kragen och tidigt stimulera barnen att äta rätt och motionera. Samhället och skolan är inte ensamt ansvarig för detta utan det stora ansvaret ligger på föräldrarna. Jag tillhör dom som tror på opinionsbildning i dessa frågor som det viktigaste medlet och det är därför jag med jämna mellanrum återkommer till folkhälsoperspektivet i debattartiklar och nu även på bloggen. Motionera och att äta sunt kostar inget men ger mycket välbefinnande.

Bli först att kommentera

Planeringsfrågor

Av , , Bli först att kommentera 0

Dessa vållar ständig debatt och det är inte bara när det gäller Botniabanan, utan nästan jämt inte minst länsstyrelsen har lagt sig i där den folkvalda kommunorganisationen fattar beslut. Inte mer om detta, men visst har det gjorts misstag. Jag har själv i början av min politiska bana varit med om att fatta beslut om de lokaler som finns på Rådhustorget (Frasses) och Renmarkstorget (Turistbyrån). Ingen kan väl säga att det blev riktigt bra och visst skulle det kunna göras bättre. Turistbyrån känns som en stor barriär uppåt Renmarksesplanaden som inte är någon esplanad numera och Rådhustorget plåtfasad känns inte riktigt rätt. Det kanske börjar vara dags att konstatera att de gjort sitt och att vi kan göra något bättre på båda torgen.

Sarkofagerna dvs. betonglådorna som det några veckor planteras i mellan de båda torgen, huva va fult och malplacerat de känns. De måste definitivt bort när Kungsgatan rustas upp. Vissa fasader som Domus mot Rådhustorget och vissa fasader mot Renmarksesplanaden och dess torg är väl inte heller någon höjdare. När vi planerar läggs mycken kraft för att utforma utemiljöerna för de tre månaderna juni, juli, augusti medan dom andra nio månaderna när det är mörkt, grått och trist får stå tillbaka för de tre sommarmånaderna. Hela året bör gälla i planeringen av utemiljöerna.

Bli först att kommentera

Säljakt på etiska grunder

Av , , Bli först att kommentera 0

Schlyter, Mp, förespråkar enligt debattartikel ’att all handel med produkter från industriellt slaktad säl skall förbjudas’ och det vill han att EU ska fatta. Vad det egentligen står för förstår jag inte. I Kvarkenområdet finns för mycket säl och på svensk och finsk sida får ett visst antal djur skjutas, dock för få. Produkterna från de skjutna sälarna ska tas tillvara, både kött och skinn. Det är saker som varit viktiga i det projekt som Kvarkenrådet drivit. Jakten ska ske på etiska grunder.

Börjar man föra en diskussion om att handel med sälprodukter ska förbjudas som kommer från industrislaktad säl risker det att skapa en inställning där även andra sälprodukter kommer att bli omöjlig. Det skulle ju inte förvåna mig om miljöpartiet egentligen vill stoppa all säljakt. Sälen är ett stort problem i våra områden och sälstammen måste begränsas. Görs inte detta är mycket av fisket i våra breddgarder hotat. Många har idag slutat fiska för det är helt meningslöst just på grund av sälen. Öka säljakten, som ska ske med god etik och ta tillvara de skjutna djuren på ett bra sätt.

Bli först att kommentera

Carl Bildt

Av , , Bli först att kommentera 0

… den mannen kan jag inte längre låta bli att reflektera över. Jag är inte förvånad över hans reaktionära inställning och inte heller är jag förvånad över hans olika affärer med tvivelaktiga bolag runt om i världen. Förvånad är jag dock över att Reinfeldt tog in honom. Att sätta gamla stadsministrar och partiledare på en sån nivå måste väl ha varit tveksamt redan från start och hans inställningar i stort var väl ingen nyhet. Däremot att byggandet av diskotek ska vara lösningen i en del länder från gamla Sovjet känns verkligen som låg politisk nivå. Visst ska det dansas och ha roligt men på diskotek förekommer väl också alkohol och i vanliga fall brukar ju polisen säga att för mycket alkohol gör brotten vanliga och att många brott inte minst våldsbrott sker under påverkan. Carl Bildt tror det är annorlunda i andra länder. I brist på bra politik fanns nog ett behov över att få media.

Bli först att kommentera