Homo,s rättegång mot kommunen , lite tankar om idrott och övrigt

Av , , Bli först att kommentera 0

En ny vecka med nya utmaningar. Helgen var inte lyckosam, kallt och blåsigt och Umeås duktiga tjejer både i fotboll och i innebandy råkade ut för snöpliga förluster. UIK har dock fortfarande chansen nästa helg i London. Vädret får gärna slå om så det blir rätt puls i stan och uteserveringar öppnar. Lite kyligt känns det när Löven tappar flera unga och lovande spelare.
Nu gäller det att ordna till truppen ganska snart och det gäller även att lyfta in några nya juniorer som vi sett växer mycket under en säsong

I veckan har vi två dagars budget, företagsbesök idag och Ks, au i morgon. Veckan gav helt plötsligt en dag på kontoret då regeringen bytt ut sina ledamöter i Botniabanans styrelse. Motiven att så här i slutet byta ut de väl inkörda vet vi dock inte. Den som vill vet vad jag gör under veckorna kan gå in på min hemsida via Umesosse.se

Idag börjar rättegången mot Umeå kommun som kommer av Homo,s stämning. För mig och alla andra är det fullständigt obegripligt om kommunen ska kunna straffas för kristdemokraten Helen Edlunds uppfattning. Umeå kommun gav ett positivt yttrande till en adoption i ett homosexuellt förhållande. Då kan inte kommunen ha diskriminerat paret. Helen Edlund var av en annan uppfattning och reserverade sig. Kommunallagen ger rätt att ha en annan uppfattning och den ger rätt att reservera sig, vilket skedde i fallet. Kommunen kan inte vara skadeståndsskyldig för detta Det skulle vara omöjligt att sitta ordförande om du hela tiden riskerar att ett ärende kan leda till en diskussion om diskriminering. Självklart kan du inte heller stoppa en reservation som motiverar varför du sagt något annat än majoriteten. Vår dvs. kommunens uppfattning har vi fullt stöd från vårt förbund Skl för

Britt-Marie Lövgren (fp)blev irriterad i sin blogg när jag redovisade vad folkpartister i länet sagt till mig om förtroendet för Lejonborg. Då är det väl inte jag som ska angripas utan red ut detta internt. Sedan kan jag väl förstå att man kan ha olika uppfattning i själva sakfrågan

Bli först att kommentera

Kommunicera mera, försäkra dig

Av , , Bli först att kommentera 0

Kommunicera mera
I Vk,s. papperstidning och nättidning har debatten varit het om Kommunicera, bostadens IT bolag. Kritiken mot avgifter har framförts främst från studentkåren och har gällt pris och begränsningar att tanka ner.
Umeå kommunföretag har för en tid sedan tagit ett beslut för att se hur våra nätföretag fungerar. Arbetet utförs av en helt fristående konsult.
UKF, s målsättning är att de kommunalägda näten, dvs. de som ägs av kommunala bolag ska vara öppna nät, där olika operatörer får köpa kapacitet för att sedan sälja till sina kunder.
Däremot har vi inte tanken att sälja näten. Privata monopol är sämre än offentliga. Våra vägar för bilar är samhällsägda och öppna för alla och så ska det vara även på de digitala nätena

Vi ska vara försäkrad
Om jag reser bort får jag ta försäkringar om det händer något. Staten gör det inte, utan försäkringen ska stå för de kostnader som kan komma. Händer däremot en olycka som drabbar flera som Tsunamien då kräver alla att staten ska ta det ansvaret. Jag förstår inte skillnaden, ska inte de enskilda medborgarna behandlas lika. Man behöver inte ens åka utomlands för att märka skillnaden. Jag måste ha min skog försäkrad om det händer något. Händer det däremot något för flera samtidigt som stormen Gudrun och en del oförsäkrade drabbas då ska staten ta ansvar. Vi ska ta ansvar med att försäkra oss själva i annat fall ska väl det finnas försäkringar som omfattar alla och som alla ska betala till. Arbetslöshetsförsäkringen har varit ens eget ansvar. Nu vill regeringen göra den obligatorisk. Hemförsäkringen är individuell där har många fack träffat avtal om kollektiv hemförsäkring som varit billig och bra. Löntagarkollektiven har en hel del försäkringar avtalsmässigt som t.ex. AMF och de har också visat sig kostnadseffektiva och ger därmed mera tillbaka till försäkringstagarna.
Förstatliga inte alla försäkringar och varför göra skillnad on det är en eller flera som drabbas samtidigt

Bli först att kommentera

Fp, telefonhysteri, fotboll och Mona

Av , , Bli först att kommentera 0

Det är vackert väder här i Örebro fredag morgon, efter lite regn och snö i går. Igår hölls kommunförbundets länsmöte, vilket var en lugn tillställning.

Däremot är jag efter korridorsnacket och möte med många folkpartister hundra procentigt säker på att deras länsmöte gav sin ordförande Nicke Gran i uppdrag att tala om för valberedningen att man vill byta ut Lars Lejonborg.

Så har ju framkommit även från Håkan Lind. Med detta som utgångspunkt är det för mig obegripligt att Britt-Marie Lövgren förnekar att så skett och att VK tar ställning för hennes version. Att förneka vad som skett skapar inget förtroende. Om folkpartiet inte har förtroende för henne är ju deras ensak, men allt misstroende som riktas mot Umeåföreträdare skadar Umeå.

Telefonhysteri
Vi ser också en moralupplösning när det gäller sammanträdena. Mobiltelefonen har gett stora fördelar att vara nåbar och även kunna användas som dator, som i mitt fall denna gång. Men det håller på att bli störande när vissa personer nästan alltid springer ut och in och svarar i telefon. Det stör mötena, är oartigt mot andra både mötesdeltagare och föredragande.

Visst kan det vara något enskilt tillfälle när någon måste tala i telefon eller glömt stänga av, det har hänt mig också. Men vad jag menar är de som i stort sett alltid ägnar en stor del av tiden på mötena åt telefonen. Det är det som är ett etiskt förfall.

Fotboll
Ikväll blir det middag och officiell mottagning inför morgondagens final mellan UIK – Arsenal. Vid sådana tillfällen finns etiska regler där representanter för föreningarna, UEFA, Svenska Fotbollsförbundet och kommunen deltar. Gåvor ska bland annat ges. På lördag är det dags för match och då ska vi heja fram våra tjejer till seger.

Mona
Heja Mona (Sahlin), jag tycker du gör rätt som tar debatten mot de främlingsfientliga Sverigedemokraterna och här hemma är det ingen hemlighet att det alltid varit min inställning.

Bli först att kommentera

Kommer den kommunala gymnasieskolan att finnas kvar?

Av , , Bli först att kommentera 0

– Är den kommunala gymnasieskolan beredd på den konkurrens den kommer att utsättas för? och är man tillräckligt flexibel över hela linjen för att möta den konkurrensen?
– Är den kommunala skolan tillräckligt attraktiv för eleverna?, samt
– Har man tillräcklig beredskap för att ställa om sin organisation så att ekonomin klaras av?

Det är stora utmaning skolan står inför. Vi vet att det finns ansökningar om att starta friskolor för ytterligare 740 elever för 2008 med en volym på 1892 elever år 2010. Idag är det väl runt 600 elever som går på fristående gymnasieskolor. Elevantalet totalt idag är runt 5400 elever i egna och fristående skolor.

Tycka vad man vill om friskolor, kommunen yttrar sig, skolverket fattar beslut sedan är det bara för kommunen att anpassa sig. Framtiden har därför med sig mycket stora utmaningar och dom som ska ta sig an utmaningen är självklart skolorna själva. Det gäller dessutom att kommunen inte förbygger sig med lokaler som kanske sedan inte används.

Ryska Karelen
Umeå har en vänort i ryska Karelen, i Petrosavodsk. Där har den förening Anna Kristensson grundade, Föreningen vänortsbarn, arbetat för att förbättra situationen på några barnhem, främst Ladva. Att besöka ett sånt ställe ger en många tankar.

Hur tänkte de gamla kommunisterna när det gäller barn som hade problem och handikapp? Det är tveksamt om det fanns något människovärde överhuvudtaget. Jag är dessutom helt säker på att samma synsätt fanns om vuxna med handikapp och om mentalsjukhus.

Det går inte med ord att att beskriva den förnedring som fanns. Man vet inte hur mycket längre man kommit idag, förutom på de platser där ideella krafter och andra kommit med hjälpinsatser. Hur kunde det verkligen vara så hemskt i ett kommunistiskt samhälle och hur kan någon fortfarande tro på det samhället med de exempel som finns runt om i världen? Bara en liten bloggfundering.

Bli först att kommentera

LO-medlemmarns pensionsdiskriminering slut, orolig handel, ekonomi

Av , , Bli först att kommentera 0

Lo och arbetsgivarna har äntligen träffat ett pensionsavtal där LO medlemmarna får samma pensionsförmåner som tjänstemännen. Äntligen är diskrimineringen av den delen av de kollektivanställda över. En annan intressant fråga för framtiden är vad som ska lösas via avtal eller lagstiftning. Det gäller att finna system borta från klåfingriga finansministrar. Saker som riksdagen fattar beslut om brukar få räknas av ur löneutrymmet, a-kassenivåer, sjukersättningsnivåer m.m. När den borgliga regeringen fattar beslut om försämringar som man fått betala ur löneutrymmet tas bort kompenseras inte detta automatsikt genom högre löner. De försäkringslösningar som man nu kommer med har enligt experter också mycket låga förvaltningskostnader för sina försäkringar vilket gör att en större del går in i pensionssystemet. Den svenska modellen med kollektivavtal är en bra modell.

Handeln är orolig över kommande räntehöjningar minskar köplusten. Jag tror många ska vara orolig över räntehöjningarna som blir följden av den förda finanspolitiken. Ofinansierade skattesänkningar för höginkomstagre höjer räntan och inflationen ökar. De som har köpt bostäder drabbas. Hyresrätten utvecklas inte med alliansens politik, nybyggda hyresrätter med alliansens politik kommer att bli få.

Umeås befolkningsökning blev mindre än planerat i fjol. Det innebär mindre intäkter och mindre stadsbidrag. Det innebär också att färre än planerat behöver samhällsinsatser. Om så är fallet och budgetarna måste justeras ner så är jag övertygad om att det kommer att heta nedskärningar i media. Det är det däremot inte. Men så brukar det även heta om vi planerat att öka en budget med 20 miljoner och ökningen blir 10 i stället så säger man nedskärningar. När det tillförs mera resurser är det aldrig nedskärningar. Det är det när man sänker standarden

Nu börjar vi också med den kommunala budgeten som ska vara klar före midsommar. Vi får väl se vilka förutsättningar vi får på den kommunala nivån, även om jag tycker det är alldeles åt skogen att vi i Umeå ska betala mer till kostnadsutjämningen till kommuner som har haft råd med att betala högre löner

Bli först att kommentera

Sommarjobb i fara, högerpolitik och träff med infrastrukturministern

Av , , Bli först att kommentera 0

Några ytterligare nyheter dör inte upp i alliansens budget. Sänkta skatter för de som har det bra vilka betalas av dem som har det sämre. Klassisk högerpolitik. Fastighetskatten är väl den som ger störst omfördelningseffetkt. Vansinnigast är ändå den omvända Robin Hood skatten där vi ska skicka pengar i kostnadsutjämningen till lågskattekommunerna runt Stockholm så de kan sänka ytterligare. De har dessutom bra skatteunderlag. Studenter blir nog i framtiden barnen till de högavlönade och de som fått störst skattesänkningar då inget görs för studenterna. Skatten på bilförsäkringarna höjs. Volvo får mindre transportstöd och räntorna stiger. Orättvisorna lyser igenom Annat var kanske inte att vänta och budgeten är säkert underfinansierad så att nästa budskap blir som tidigare minskad välfärdspolitik

I budgeten i Umeå hade vi tänkt ordna feriejobb till alla som ville ha. Nu är det i fara. I förra budgeten minskade staten ned det anslaget med drygt en miljon. Det innebär att det fattas pengar. Vi i Umeå har också över partigränserna sagt att vi inte ska överta statliga åtaganden. Effekten blir förmodligen att vi inte kan erbjuda alla sommarjobb. De pengarna har gått till skattesänkningar för dom som har det bra

I kväll ska vi träffa infrastrukturministern. Vi ska självklart tala om det som är viktigt för Umeå. Norra länken i vägsystemet både för att få effekt av den nya godsbangården som byggs och som man behöver komma till. Hamnfrågorna kommer säkert upp liksom hur vi ska klara av miljökvalitetsnormen . Norra länken är viktig för att klara miljöfrågorna i Umeå centrum. Holmötrafiken liksom Kvarkentrafiken kommer säkert att beröras. Vi är oroliga eller mycket oroliga över resurserna till väginvesteringar och de förskjutningar som aviserats. Jag tror det varit bättre att satsa en del på investeringar i vägar än att sänka skatten. Minns jag inte fel lovade flera allianspartier att lösa vägproblemen i Umeå om man kom till makten

Bli först att kommentera

Opinionsundersökning, MoDo och vårproppen

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag börjar väl dagens blogg positivt även om jag generellt sett är tveksam till opinionsundersökningar så känns det ändå skönt att se Sifos aprilmätning där socialdemokraterna ökar med nästan 5 % och att S har 44,1 % mot alliansens 41,9. Rikssiffrorna speglar valresultatet i Umeå där vi är större än dom tillsammans, 26 mot 25 mandat.

Grattis MoDo till SM guldet det är ni verkligt värda!

– Så till budgeten

Här rider alliansen på det arbete som socialdemokraterna lade grunden för. Full fart i ekonomin har inte skapats under alliansens tid utan den grunden är sedan tidigare. Den budget som läggs riskerar säkert att ha en massa ofinansierade utgifter såväl som ofinansierade skattesänkningar.

Allt är ju inte känt när detta skrivs, men de tänker ju att vi ska finansiera via kostnadsutjämningen så att lågskattekommunerna kan betala högre löner. Därtill ska fastighetsskatten tas bort och betalas via andra avgifter. Är den nu finansierad så innebär det rekordstora skattesänkningar för dom som har höga taxeringsvärden. Det är att ge till dom som redan har.

Räntorna spås även stiga, det drabbar bostadskostnaderna, hårdast för de som inte fått sänkt fastighetsskatt. Att bostäderna stiger i pris, gör att det blir svårare för dom som inte har råd att köpa. Den borgliga politiken är i stort sett en begravning av hyresrätter, sjukpensionärer och ålderspensionärer som tvingas jobba för att klara sig. För att klara tillväxten i Umeå får vi se till att det blir fler bostadsrätter.

Vuxenutbildningen har det redan gjort neddragningar på och studenter är inte gynnade alls i vad som läckt om budgeten hittills. När budgeten har släppts så ska jag återkomma till den och visa på den omfördelningspolitik som regeringen genomför, en tydlig klassisk högerpolitik; mer till de som redan har.

Bli först att kommentera

Fp och Leijonborg

Av , , Bli först att kommentera 0

Folkpartiet kör ett drev mot Leijonborg. Det får dom väl göra. Jag bara reflekterar över Håkan Lind folkpartiets man i Skellefteå sen massor med år. Han sa ungefär så här; att Lejonborg hade suttit i 10 år som ledare och det är för länge och att det behövs nya krafter. Roligt att höra att andra har sämre ledarförmåga än han själv. Minns jag inte fel så har han säkert suttit som lokal folkpartiledare mer än 12 år.

Vårsol och härligt väder, det ger möjligheter att motionera. I Sverige har vi krav på hissar för att byggnaderna ska vara tillgängliga. Tyvärr verkar många tro att det därmed är förbjudet att gå i trappor. Så är det inte. Jag tycker man ska ta ansvar för sin egen hälsa genom att ta tillfället till korta motionspass genom att gå i trappor. Har sett många exempel inte minst i stadshuset där personer skulle må bättre genom att gå.

Kungsgatan börjar omvandlas i sommar, från Vasagatan till Renmarkstorget. De privata fastighetsägarna ska vara med och betala till detta. En självklarhet. Utemiljön har man ett ansvar för och det kan inte enbart vara ett ansvar för skattebetalarna. På andra områden får man stå alla kostnader för sin utemiljö så visst ska man bidra till detta även i city där fastigheterna dessutom har högre värde. När vi nästa år går vidare från Renmarkstorget ska samma regler gälla annars blir det ingen upprustning på den biten. Tyvärr är det väl ännu inte alla som insett sitt eget ansvar för uterummet och fördelen med upprustningar av utemiljön. Vi får väl skylta och tala om vilka som inte vill vara med.

Bli först att kommentera

Ännu mer till dom som har

Av , , Bli först att kommentera 0

Ska man tro läckor om vårproppen ska pengar föras från fattiga kommuner som har hög skatt till högerstyrda lågskattekommuner med bra skatteunderlag. Media kallar det för Robin Hood skatt, vilket är direkt fel. Det finns två system, ett som jämnar ut inkomster, dvs. skattekraften och ett som utjämnar kostnaderna, dvs. kostnadsutjämningen. Därmed är det lika förutsättningar att bedriva välfärdspolitik i hela landet.

Den sista (som jämnar ut kostnaderna) tar hänsyn till strukturella skillnader som kostar olika, t.ex. andelen barn och gamla som behöver mer samhällsinsatser. Minns jag inte fel betalar Umeå mest till kostnadsutjämningen, men att man får på inkomstsidan. Det senare beror på den stora andelen studenter.

Vi kommuner i Västerbotten har tidigare yttrat sig över förslaget. Vi kan inte tänka oss att löneläget ska vara en faktor i kostnadsutjämningen. Dvs. kommuner som idag har hög skatt och dessutom inte haft råd med lika höga löner som man haft i lågskattekommuner. Vi ska tvingas ge mera pengar till dessa kommuner så dom kan höja lönerna ytterligare och därmed kunna sänka skatten ytterligare. Detta medan vi i Västerbotten inte ska kunna betala samma löneökningar. Det kan komma att bli så att vi tvingas skära i verksamheten eller höja skatten.

Nu vi jag se att kommunföreträdarna i Västerbotten vaknar upp och står för det vi varit överens om. Vi ville inte att löneläget ska vara med i kostnadsutjämningen. Hur i hela värden kan centern ha köpt detta förslag som enbart gynnar högerstyrda lågskattekommuner. Kasta förslaget i papperskorgen, det är inte sunt!

Hur vi ska klara kompetensförsörjningen och få rätt utbildad arbetskraft till våra företag är ett annat stolpskott från regeringen. Dra ner pengar på utbildningen för vuxna är fel väg att gå, bl.a. ett slag mot invandrarna. Komvux minskas med 30 % och arbetsförmedlingens minskning är på 40 %. Detta ger sämre förutsättningar både för de enskilda personerna och våra företag.

Jag ser också att VK:s politiske ledarskribent numera kallas politiker. På nätsidan står Ola Nordebro under rubriken ’Här hittar du bloggare av Umeås hetaste politiker’. Olof Kleberg som jag debatterade med flera gånger blev mycket irriterad om man kallade honom politiker. Tiderna förändras.

Bli först att kommentera

UIK, sportfiske, länsarkitekten samt Ågren & Thatcher

Av , , Bli först att kommentera 0

Vårväder

Visst känns det som om att våren är på väg även om det kan komma något kort bakslag. Det här vädret skulle vi ha haft i påskhelgen. Fotbollens serier startar nu och det är ytterligare ett starkt vårtecken. UIK:s damlag, vårt riktigt stora varumärke, gav raka besked i premiärmatchen. Ni blir att räkna med så grattis UIK – vi håller tummarna. Dom ska vi också hålla för MoDo ikväll när dom ska koppla greppet hemma i Ö-vik.

Sportfiske

I eftermiddag ska vi åter diskutera fisket i Vindelälven och Umeälven. Jag har sagt det tidigare och upprepar det: det känns som om att vi kommer att finna en bra lösning. Sedan gäller det att göra detta till ett näringsprojekt.

Sportfiske, rätt hanterat, kan skapa bra och många nya jobb efter älvdalen och locka hit folk från övriga Sverige och Europa. Men det är viktigt att man lyckas klara av problemen för naturfiskarnas vandring då det är en viktig åtgärd för den biologiska mångfalden. All fisk får inte tas upp för då blir det inget kvar för reproduktionen.

Länsarkitekten

Länsarkitekten vill pröva egna vägar att behandla ärenden, dvs. en egen besvärsordning. Det är märkligt och visar väl att den här typen av system tillhör det förgångna. Ledande politiker i länet ska vara sämre enligt honom på att ta tillvara statens intresse än han. Ja, tala om självgodhet. Kommunpolitiken får hantera flera miljarder kronor däri stora värden som utbildningsväsendet mm. Är det några som tittar till helheten så är det väl kommunalpolitiker.

Banverket som sektorsmyndighet och ansvarig för järnvägen säger OK till byggandet på Öbacka. Länsarkitekten vet bättre än den myndighet som fått ansvaret att hantera järnvägsfrågor!?! Nu kommer väl kravet på att också den myndigheten måste få nytt folk som vet lika mycket som han. Tala om en såpopera från länsarkitekten. Däremot kan det nog öppet sägas att hans inlaga när planen skickades tillbaka till kommunen för ny utställning inte var huvudmotivet för länsstyrelsens ställningstagande.

Ågren och Thatcher

Anders Ågren, oppositionsråd i Umeå, har Margaret Thatcher som politisk idol, järnladyn från England. När man vet detta så är det lättare att förstå hans politiska ställningstaganden. Hon har genom åren varit den politiker som rivit ner mest av välfärdspolitiken i sitt land. Ta bara bostadspolitiken och privatiseringarna av monopolverksamhet. Anders Ågren torde ha samma målsättning då hon är hans politiske idol, även om han lindar in det lite finare. Det pågår just nu en gigantisk överföring av resurser till dom som redan har det gott ställt och det tas från dom som har det sämre.

Trött blir man ibland

Främst på alla dessa inbjudningar till kurser och annat som kommer via nätet med krav på deltagande i än den ena än den andra undersökningen. Därtill ska läggas massor med annan reklam. Förut skickades detta med brev men nu när man slipper porto så skickar alla ut detta skräp medan andra ska ägna tid åt att rensa datorn från den typen av brev. Hmm.

Bli först att kommentera