Metall och utbildning för förtroendevalda, alliansens dövhet och kullerbytta

Av , , Bli först att kommentera 0

* Har Metall ingen utbildning för sina förtroendevalda
Lite trött efter en lång måndag, men lite tankar finns ändå. Jag tror Metall facket är utan utbildning då man har före detta klubbstyrelsemedlemmar som tycker att är man politiker och sitter i styrelser så ska man inte ha tjänstepension. Deras medlem, gruppledare i miljöpartiet Alireza Mosahafi som suttit i styrelsen för metall i GE Healtcare och deras tidigare namn på företagen röstade emot detta förslag på fullmäktige. Jag tycker det är hemskt för att inte säga skandalöst att miljöpartiet beter sig så. Partiet måste ju centralt fråga sig om man ska samarbeta med sådana mörka krafter som inte vill ha tjänstepensioner. En gruppledare med den inställningen som diskriminerar på sånt sätt vill inte jag ha att göra med. Nina Björby och Tomas Nilen vad gör ni åt sekterna i ert parti?

* Döva alliansen
Ja man är helt döv. I fritidsnämnden har dom som är experter på idrott gjort bedömningen att konstgräs på Tegssidan skulle skjutas framåt. Det vet jag då Lennart Johansson bekräftat detta. Britt-Marie Lövgren, fp, blev ledsen för detta och skyllde på att vi svek vallöften. Nu är det så att det är fotbollen som inte ville ha konstgräs och att det kunde skjutas på framtiden.

* Alliansens kullerbytta
På måndagens fullmäktige krävde man stora rationaliseringar i sitt budgetförslag inom administrationen. När det kommer ett sånt förslag dagen efteråt vill man inte kännas vid några rationaliseringar inom färdtjänsten. Alliansens minne varade knappt ett dygn. Dom känns igen.

Bli först att kommentera

Allt detta prat…

Av , , Bli först att kommentera 0

* Det pratas för länge
Igår hade vi budget i kommunfullmäktige i Umeå. Det pratades så länge att en del ärenden utgick, ett som det bara fanns ett förslag till beslut om. Frågan är om demokratin stärks av längre prat eller om ärendet blir intressantare för längre debatt. Efter att vi haft gruppledareanförandena som var klar kl. 12 där partiernas ståndpunkter lades fram så pratades det till kl. 18. Inget nytt tillfördes. Det fanns personer som var in över 15 gånger inkl. repliker. Det hörde lyssnarna. Inte blir det mer demokrati för längre möten när alla visste innehållet efter gruppledarna.

* Sociala fick 55 miljoner
De som lyssnar eller läser nyhetsbevakningen tror nog att sociala fick 35 miljoner mer, enligt plan ja, men i den fanns det ytterligare 20 för 2008. Socialnämnden fick för 2008 totalt 55 miljoner kr mer än i år. Kom då ihåg att det blir mer då lönereserven läggs till, säker mer än 10 miljoner i år och minst lika mycket nästa. Så är det och så ska det låta.

* Fattar ni?
Jag vet att ju mera bil man kör desto mer utsläpp blir det. Bygger man mera stad nära till kollektivtrafiken då blir det bättre för luften, körsträckorna blir mindre. Men miljöpartiet i Umeå tror inte på den sanningen.

* Miljöpartister diskriminerar
Miljöpartiet vill inte att en del förtroendevalda som har en del av sina arvoden från kommunala bolag ska få någon tjänstepension för sitt uppdrag. Miljöpartiet har bestämt sig för att diskriminera en del förtroendevalda då de ska stå utan tjänstepension vilket alla andra på arbetsmarknaden har.

* Dagens möten
Ja, dagens möten blir avslagna. Glöden finns inte till ett engagemang på samma sätt efter att suttit i mer än 12 timmars möten i går. Det går att göra dessa kortare om vissa personer låter bli att upprepa det som gruppledaren redan sagt. Längre tid i talarstolen ger inte mer demokrati. Vem har tid att lyssna från 9 på morgonen till kl. 21 på det som sker. Till och med media tröttnar.

Bli först att kommentera

Budgettalet

Av , , Bli först att kommentera 0

Budgettalet finns att läsa på s-info.se/holmlund

Bli först att kommentera

Budget, skidveteraner och trafikvett

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag har vi budget i kommunfullmäktige. Jag ska inte ta upp plats här i bloggen för att tala om vad vi ska göra. Då måste hela budgetdokumentet läsas men vad jag säger i mitt inledningsanförande kommer att läggas ut på hemsidan.

I fredags träffade jag förutom den entreprenör som jag hoppas kommer att bygga ett samiskt centrum de verkliga entusiasterna, nämligen en grupp skidveteraner. Till vintern kommer man att hålla veteran SM ute på Nydala konstsnöspår, som blev en verklig fullträff. De ser ut att ha ordning och reda på allt som behövs för att genomföra arrangemanget. Däremot tror jag dom kommer att misslyckas med att få undertecknad att ställa sig på startlinjen. Däremot ska jag självklart ställa upp och dela ut priserna.

Jag är inte förvånad över att det händer så mycket trafikolyckor. Man ser många konstiga manövrar ute i trafiken där det enbart är tur som gör att olyckan undviks. Jag fattar inte vart det sunda förnuftet och de kunskaper man fått tagit vägen. Det finns regler t.ex. för att lämna fotgängare företräde på övergångsställena, det gör man också i de flesta fall. Däremot finns inte den skyldigheten gentemot cyklisterna. Där ser man många cyklister som cyklar ut över ÖK i full fart trots att man inte har företräde. Bilisternas sätt att göra omkörningar är ett annat exempel. Däremot är det mycket bra att polisen är ute och kollar nykterheten. Hur kan man sätta sig bakom ratten med alkohol i blodet.

Bli först att kommentera

Samiskt center i Umeå och avslöja kommunist sekterna

Av , , Bli först att kommentera 0

Samisk center i Umeå

Ett samiskt center i Umeå skulle vara helt rätt. Bra för besöksnäringen i Umeå men även för fjällvärden. Jag tror det finns goda möjligheter att skapa ett sånt eftersom det finns entreprenörer som vill . Innehållet kan variera men visst måste kåtor att sova i vara med liksom möjligheter att lära om samer och deras kultur där självklart ingår både sameslöjd, utställningar och god mat. Vi måste skapa förutsättningar för detta

Avslöja de revolutionära kommunisterna

Det är lite konstigt att det finns folk som fortfarande tror på den revolutionära kommunismen. Några i sektledningarna finns alltid men jag är övertygad om att en del av sympatisörerna inte vet vilken ideologi som ligger bakom och media har inte granskat och talat om sanningen för läsarna, lyssnarna och tittarna. Jag menar de väpnande revolutionärerna i Rättvisepartiet socialisterna eller offensiv som dom brukar säga. Den politiske läromästaren är Leo Trotskij som hade en liten annan syn på kommunismen än Lenin. De är sekterister och det är därför jag kallar dom sekt. De jobbar med enterism, dvs. med infiltration. Exemplen finns ju här i Umeå där de infiltrerat det socialdemokratiska partiet och SSU men uteslöts så småningen om. Under tiden med den fria nomineringsrätten gick dom till val under Sap flagg där dom satte våra namn överst på valsedeln och sedan sina egna revolutionärer. Det hålet täppte lagstiftarna i riksdagen till och då bildade man det revolutionära partiet offensiv som numera heter Rättvisepartiet socialisterna. Jag tror ytterst få vet om att de är revolutioner som tror på den ständiga revolutionen och som inte skulle dra sig för att ta till vapen för att omstörta världen . Vi som vet hur odemokratiskt styre det är i kommunistländer är förvånad i vår upplysta värld att de har underlag för ett parti. Okunskap är mitt svar

Bli först att kommentera

Ny attraktion,Mellan östern och Konstgräs

Av , , Bli först att kommentera 0

SOMMARLOV
Bara en vecka kvar innan kommunala sammanträden tar paus. Skönt känns det i alla fall även om Umeå centrum där Kungsgatan blir byggarbetsplats i 2 år kanske inte är så attraktiv som man skulle vilja. Men det kommer att bli bra bara nedskräpningen upphör runt centrum och i parker

NYTT BESÖKSMÅL
Idag ska jag faktiskt träffa en turistföretagare som vill utveckla verksamhet även här i Umeå. Företaget har en del besökspunkter sedan tidigare dock inte i Umeå. Vid telefonsammanträdet hördes konceptet mycket intressant och jag hoppas att det kan bli av. Jag kan dock inte säga mer idag då det har att göra med företagets relationer med andra

MELLANÖSTERN
I Palestina tar man långsamt död på varandra. Jag har besökt området för länge sedan och kände då att finns det några möjligheter till fred. Jag är tveksam, utifrån ser det i alla fall ut som om de ledare som finns inte har annat mål än krig mot andra eller med varandra. Fostran från barnsben om strid och krig som metod kanske är en orsak förutom avsaknaden av demokratisk fostran.

KONSTGRÄS
Tittar man på TV och älskar fotboll tycker jag många kommuner och klubbar kan komma till Umeå och göra studiebesök så ska vi visa upp de fördelar som konstgräs har gentemot de leråkrar som de flesta gräsplaner är stora delar av året . Välkomna till Umeå och ni vet väl att konstgräs ökar nyttjandegraden flera gånger om

Bli först att kommentera

Nya resecentra och hemsjukvård

Av , , Bli först att kommentera 0

Den har veckan har varit mycket sammanträden med många stora ärenden. Det finns de som har betydelse för kortare och längre sikt. Nu byggs Botniabanan och till den ska tre resecentra byggas, Hörnefors, Umeå Östra och Umeå C. Vi har på tagit ett inriktningsbeslut Umeå C och fått ytterligare kött på benen hur Umeå Östra kommer att se ut. Jag för min del är helt övertygad om att vi landat rätt i båda. Förslagen eller skisserna som man kanske ska säga det än så länge finns på kommunens hemsida.( http://www.umea.se) Jag rekommenderar er att gå in och titta för det är en liten upplevelse i sig.

Kommunförbundets styrelse idag handlade mest om vad som ska ingå i det övertagande om hemsjukvården vi diskuterar och hur mycket pengar vi ska skatteväxla om. Vi får då ännu högre kommunalskatt i Umeå men landstinget sänker ju motsvarande och då har de en av de lägsta landstingskatterna men kommunerna en av de högsta för att inte säga de högsta. Jag är dock helt säker på att det blir bättre för våra medborgare om vi övertar ansvaret för hemsjukvården och det som hör till den. Det finns dock alltid viss misstänksamhet för det räknas alltid vinnare och förlorare i ett sånt skede ekonomiskt, men det måste vi lyfta oss i håret och klara ut bara vi vet att det blir bättre för medborgarna. All offentlig sektor är till för medborgarna vilket ofta glöms bort. Jag har mött folk som tror att vi är till för dom som jobbar där vilket är fel

Bli först att kommentera

Regionalpolitiken är död och begraven

Av , , Bli först att kommentera 0

Visst är det högkonjunktur och arbetslösheten sjunker. Vem som ska ha äran kan vi tvista om. Jag menar att mycket har att göra med den politik vi socialdemokrater förde före valet men effekterna kom nu. Sedan finns det en högkonjunktur i hela världen.

Däremot saknas regionalpolitiken helt i både debatten och i praktisk politik. Jag har frågat många gånger tidigare om de gamla besluten att de statliga verken ska ta regionalpolitisk hänsyn vid sina ställningstagande fortfarande gäller. Det går inte att få svar.
Hanteringen av arbetsskadorna är flyttat söderut, ingen i Norrland. Skattekontorens närvaro i inlandet hur blir det med dom Domstolsväsendets organisation, exemplen kan göras många. Vi ska nyttja EU pengar till regionalpolitik genom Mål 2. Inga beslut fattas om beslutsorganisationen vem som ska vara ordförande och vilka de övriga ledamöterna ska vara ? Pengar finns hos länsstyrelsen som om dom inte förbrukas säkert kommer att tas tillbaka till statskassan. De gränsregionala programmen går inte heller att börja med. Ansvaret för detta är Näringsminister Maud Olofsson. Hennes partikollegor runt om i länet och landet har tidigare alltid ropat på regionalpolitiken. Endera är dom belagda med munkavle eller så har det hänt något annat för de hörs aldrig till i debatten. Även inom detta område verkar det som om centern fullt ut köpt den moderata politiken innebärande att man inte ska ha någon regionalpolitik överhuvudtaget. Regionalpolitiken är död i debatten och verkligheten och den behövs även i en högkonjunktur

Bli först att kommentera

Järnvägstransportörer vakna

Av , , Bli först att kommentera 0

Mycket får man höra när sinnet rinner till. Vi har företag som Komatsu Forrest som vill skicka sina skogsmaskiner på järnväg. Men vem hjälper dom att få till stånd en fungerande logistik trots att de inte kan fylla hela tåg. Jag blir förbannad när man hör att det finns ingen som engagerar sig för att lösa deras behov. Vi vill av miljöskäl ha över mera till tåg då måste man skärpa sig.

Bli först att kommentera

Långa och många handlingar ger ändå resultat

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag tycker än en gång att våra handlingar är för långa och omständiga, men igår tog vi ändå en inriktning på resecentra mitt i stan. Det är bra att vi blev överens och jag tror dessutom att det blir bra även om jag i början trodde att "gamla station" skulle vara station. Huvudsaken är att det blir bra för resenärerna.

Skitkul
Det skulle nog ungdomarna säga om alla de detaljplaner som är på gång för att skapa boende åt dom som vill bo här. Tyvärr hade jag rätt när jag sa att regeringens politik inte gynnar hyresrätten så en del omtag får vi ta beträffande markreservationer. Även om jag egentligen ogillar tvära kast i planeringen måste vi ha planer som det går att bygga efter. Trivselboende i Sävar är bra. Alfonsios planerade restaurang vid Umebagarn också bra, Sandåkern vid Tvärån några våningar högre. Ja, det finns många exempel på byggande.

Byggjobbarna
Den kår som jag själv tillhör har bra med jobb. I Umeå tjänar man bra med pengar, men samtidigt bygger man billigt dvs. man har effektiv produktion som gör att det är bra för alla.

Miljöåtgärder
Ja det blir det när vi säger ja till en ny bergtäckt i Tjälamark. Då blir det färre tunga fordon genom centrala stan. Jag kan tipsa att mycket av det som byggs eller ska byggas finns att läsa om på kommens hemsida.

Lördagsgodis blir det för en gammal dragon att åka häst och vagn med hustrun och Tilde, som vi ska sköta i helgen till invigningen av dragonparken. Dragoner eller rättare sagt Norrlands dragoner hette egentligen K4.

Regionkommuner har moderaterna svårt för om man ska tro dagens media även om jag kanske tolkade partisekreterarens debatt lite annorlunda. De andra partierna har säkert inget att sätta emot även om dom sägs stödja en annorlunda organisation.

Bli först att kommentera