Alliansens paroll är att det ska vara dyrt, dyrt, dyrt men bara för vissa

Alliansens höjda skatter kommer att slå hårt men bara mot vissa.

* Dyrare kollektivtrafik med alliansen
Det blir konsekvenserna när alliansregeringen inför högre diselskatter. Hade man velat styra fler resande till kollektivtrafik hade man ju kunnat ge riktade insatser till busstrafiken. Bilresenärerna blir inte lika hårt drabbad då reseavdragen justeras, ett avdrag som gynnar mest storstäderna. Etanol är för oss i Umeå inget alternativ då vi har problem med att klara luftkvalitetsnormen. Alla beslut som tas gynnar de som har det bäst.

* Dyrare el
Man höjer också skatterna på vattenkraft vilket med säkerhet innebär mindre intäkter för oss. Intäkter som hade kunnat användas till välfärd då vi är delägare i vattenkraften från stornorrfors. 7 miljoner mindre i intäkt som också kan komma att slå på elpriserna. Den elintensiva industrin ger många jobb och vattenkraften är en mycket ren energi jämfört med andra. Även de här höjningarna går till sänkt skatt för dom som har det bäst ställt.

* Vägar och järnvägar
I budgeten hamnar de stora investeringar runt storstäder. Norra länken får gå först men ute i landet får vi vänta trots att industrin också behöver kommunikationer. Allt prioriteras för att tillgodose flest moderatväljare, och inte där behoven finns som t.ex. att klara luftkvalitetsnormen i Umeå. Här måste det tas nya grepp om finansieringen. När stora insatser måste göras kan man inte ha kvar nuvarande system med årliga budgetar och direkta avskrivningar. Här har du något att bita i Ibrahim Baylan då menar jag både systemet och alliansen.

* För många inbjudningar
Jag tycker det är konstigt att så många företag och organisationer skickar ut inbjudningar direkt till kommunalråden. I Umeå fattar vi beslut om sånt, och det gör vi inte själva. Det innebär att man får slösa tid och sitta och rensa e-mailbrevlådan och skicka dom till ansvariga. Det skulle vara skönt att bli struken på alla sådana kallelselistor. Skicka inbjudningarna till kommunen och inget annat.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.