Låt uteserveringarna ha öppet året runt om de så vill!

Av , , Bli först att kommentera 0

I UmeBrå är vi överens över partigränserna om att det inte är årstiden som ska bestämma om uteserveringarnas ska vara öppna eller inte. Det ska vara upp till restaurangerna själva att bestämma om detta. Det går att sitta ute långt före den första maj och varför ska man inte kunna ha uteservering t.ex. på nyårsafton om någon nu vill sitta ute och fira?

Bli först att kommentera

Moderatregeringen fortsätter på den inslagna vägen med försämringar för dom utsatta

Av , , Bli först att kommentera 0

Hade tänkt göra en djupare analys av den nya budgeten men har faktiskt inte haft tid att göra det. Men några kommentarer hittills är att det återigen handlar om att föra över pengar till dom som redan har det bäst samtidigt som man försämrar för sjuka, arbetslösa och deltidsarbetslösa. En klassisk högerpolitik.

Sedan har vi bensinskatten som höjs och dessutom höjs energiskatterna på den rena energiproduktionen. Jag befarar att det kommer att hotar den elintensiva industrins investeringar.

Fastighetsskatten är en annan omfördelning till storstadsområdena. Nu hörs kritiken till och med från de borgliga ledarskribenterna som är kritisk mot hur man gick fram med det i valrörelsen utan att veta vilka konsekvenser det skulle få. Man är nu tvingad att göra något trots att jag tror finansministern egentligen tycker det är fel. Men man måste göra något för det var nog bl.a. det som gav valsegern.

Däremot har jag inte funnit något som berör regionalpolitiken, det är ju under de goda tiderna man ska satsa så att det blir nya och långsiktiga jobb ute i landet. Inget fanns heller i budgeten som ger arbetsmarknadspolitiska åtgärder så att man kan satsa pengar på att utbilda i vissa bristyrken som i annat fall kan ge bromsar för tillväxten. Det finns säkert mycket att återkomma inte minst framåt våren när vårbudgeten läggs.

* Nytt uppdrag för Ibrahim
Sedan blir man naturligtvis glad över Ibrahim Baylans nya uppdrag som ordförande i trafikutskottet, men samtidigt har jag fortfarande den uppfattningen att det var fel att han inte fortsatte inom utbildningspolitiken. Hans tankar där med vissa satsningar mot teknikföretagen var bra. Vi kan ju inte byta bort ansvariga som det gjordes efter valet. Idag blir det invigning och bandklippning på Dragonskolan.

* Locka fler till Umeå
Umbassadörer kan man bli om man vill göra insatser för att få hit fler kongresser och konferenser. Om vi alla hjälptes åt i våra funktioner att dra dessa till Umeå skulle det gynna vår tillväxt, det är svårt för Umeå Convention byrå att göra allt detta själv.

* Heja Löven
Dagen avslutas med att heja på björklöven!

Bli först att kommentera

Lite mer om världsarv och Kvarkenkonferens

Av , , Bli först att kommentera 0

När detta skrivs under en rast på nämnda konferens får man en hel del reflektioner. En är naturligtvis den ständiga frågan om varför inte den svenska regeringen stöttar Kvarkentrafiken som nästa försvann i och med inträdet i EU. En organisation som skulle öka rörligheten men i Kvarken nästan stängde gränsen.

Inte trodde jag att intresset skulle vara så stort över vår styrmodell med kommundelsnämnder i de kommundelar som blev en del av Umeå kommun. Finland har ett ännu större problem än vi med mycket små kommuner som aldrig kommer att klara sig själv och de har också full förståelse om att det går att minska administrationen. Att sänka kostnaderna för detta för att kunna använda dessa pengar till verksamhet. Vårt system tror både jag och de som tror på större kommuner skulle vara bra då den stora frågan om språk skulle vara upp till varje KDN att besluta om. Norden är sig likt.

* Världsarv

Det får man av unesco, ett FN organ, och vad man funderar över i detta fall är att de flesta pratar om vad som är unikt för att bli världsarv. Men de glömmer ändå bort att för Unesco går bildandet av arven ut på att undvika krig. Glöm inte bort att världsarven är till för freden och de måste skolbarnen lära sig. Naturreservat, natura 2000, nationalparker osv. Det är alltid det som ger dom olika skydden, världsarv är ingen skyddsstämpel.

* Upphandling av utbildning

Anbuden som vi tog i tisdags gav en kostnadsminskning för gymnasiet med 11 miljoner på tre år. Mycket pengar och det måste innebära att dessa utbildningsanordnare jobbar annorlunda och får lägre kostnad. Lär av detta ni som jobbar med utbildning för det är inget fel att sänka kostnader som kan användas på olika sätt som att höja lönerna.

Bli först att kommentera

Lite mer om världsarv och Kvarkenkonferens

Av , , Bli först att kommentera 0

När detta skrivs under en rast på nämnda konferens får man en hel del reflektioner. En är naturligtvis den ständiga frågan om varför inte den svenska regeringen stöttar Kvarkentrafiken som nästa försvann i och med inträdet i EU. En organisation som skulle öka rörligheten men i Kvarken nästan stängde gränsen.

Inte trodde jag att intresset skulle vara så stort över vår styrmodell med kommundelsnämnder i de kommundelar som blev en del av Umeå kommun. Finland har ett ännu större problem än vi med mycket små kommuner som aldrig kommer att klara sig själv och de har också full förståelse om att det går att minska administrationen. Att sänka kostnaderna för detta för att kunna använda dessa pengar till verksamhet. Vårt system tror både jag och de som tror på större kommuner skulle vara bra då den stora frågan om språk skulle vara upp till varje KDN att besluta om. Norden är sig likt.

* Världsarv

Det får man av unesco, ett FN organ, och vad man funderar över i detta fall är att de flesta pratar om vad som är unikt för att bli världsarv. Men de glömmer ändå bort att för Unesco går bildandet av arven ut på att undvika krig. Glöm inte bort att världsarven är till för freden och de måste skolbarnen lära sig. Naturreservat, natura 2000, nationalparker osv. Det är alltid det som ger dom olika skydden, världsarv är ingen skyddsstämpel.

* Upphandling av utbildning

Anbuden som vi tog i tisdags gav en kostnadsminskning för gymnasiet med 11 miljoner på tre år. Mycket pengar och det måste innebära att dessa utbildningsanordnare jobbar annorlunda och får lägre kostnad. Lär av detta ni som jobbar med utbildning för det är inget fel att sänka kostnader som kan användas på olika sätt som att höja lönerna.

Bli först att kommentera

Lite mer om världsarv och Kvarkenkonferens

Av , , Bli först att kommentera 0

När detta skrivs under en rast på nämnda konferens får man en hel del reflektioner. En är naturligtvis den ständiga frågan om varför inte den svenska regeringen stöttar Kvarkentrafiken som nästa försvann i och med inträdet i EU. En organisation som skulle öka rörligheten men i Kvarken nästan stängde gränsen.

Inte trodde jag att intresset skulle vara så stort över vår styrmodell med kommundelsnämnder i de kommundelar som blev en del av Umeå kommun. Finland har ett ännu större problem än vi med mycket små kommuner som aldrig kommer att klara sig själv och de har också full förståelse om att det går att minska administrationen. Att sänka kostnaderna för detta för att kunna använda dessa pengar till verksamhet. Vårt system tror både jag och de som tror på större kommuner skulle vara bra då den stora frågan om språk skulle vara upp till varje KDN att besluta om. Norden är sig likt.

* Världsarv

Det får man av unesco, ett FN organ, och vad man funderar över i detta fall är att de flesta pratar om vad som är unikt för att bli världsarv. Men de glömmer ändå bort att för Unesco går bildandet av arven ut på att undvika krig. Glöm inte bort att världsarven är till för freden och de måste skolbarnen lära sig. Naturreservat, natura 2000, nationalparker osv. Det är alltid det som ger dom olika skydden, världsarv är ingen skyddsstämpel.

* Upphandling av utbildning

Anbuden som vi tog i tisdags gav en kostnadsminskning för gymnasiet med 11 miljoner på tre år. Mycket pengar och det måste innebära att dessa utbildningsanordnare jobbar annorlunda och får lägre kostnad. Lär av detta ni som jobbar med utbildning för det är inget fel att sänka kostnader som kan användas på olika sätt som att höja lönerna.

Bli först att kommentera

Lite mer om världsarv och Kvarkenkonferens

Av , , Bli först att kommentera 0

När detta skrivs under en rast på nämnda konferens får man en hel del reflektioner. En är naturligtvis den ständiga frågan om varför inte den svenska regeringen stöttar Kvarkentrafiken som nästa försvann i och med inträdet i EU. En organisation som skulle öka rörligheten men i Kvarken nästan stängde gränsen.

Inte trodde jag att intresset skulle vara så stort över vår styrmodell med kommundelsnämnder i de kommundelar som blev en del av Umeå kommun. Finland har ett ännu större problem än vi med mycket små kommuner som aldrig kommer att klara sig själv och de har också full förståelse om att det går att minska administrationen. Att sänka kostnaderna för detta för att kunna använda dessa pengar till verksamhet. Vårt system tror både jag och de som tror på större kommuner skulle vara bra då den stora frågan om språk skulle vara upp till varje KDN att besluta om. Norden är sig likt.

* Världsarv

Det får man av unesco, ett FN organ, och vad man funderar över i detta fall är att de flesta pratar om vad som är unikt för att bli världsarv. Men de glömmer ändå bort att för Unesco går bildandet av arven ut på att undvika krig. Glöm inte bort att världsarven är till för freden och de måste skolbarnen lära sig. Naturreservat, natura 2000, nationalparker osv. Det är alltid det som ger dom olika skydden, världsarv är ingen skyddsstämpel.

* Upphandling av utbildning

Anbuden som vi tog i tisdags gav en kostnadsminskning för gymnasiet med 11 miljoner på tre år. Mycket pengar och det måste innebära att dessa utbildningsanordnare jobbar annorlunda och får lägre kostnad. Lär av detta ni som jobbar med utbildning för det är inget fel att sänka kostnader som kan användas på olika sätt som att höja lönerna.

Bli först att kommentera

Kvarkenkonferensen om världsarv, företagen ryter till, samt lata politiker m.m.

Av , , Bli först att kommentera 0

* Kvarken

Idag ska jag på förmiddagen åka färja över till Wasa och Kvarkenkonferensen som i år handlar om världsarvet. Tyvärr fick inte Västerbotten bli världsarv, men att landhöjningen är unik är ställt utom allt tvivel. Däremot kan vi inte vänta på den fasta förbindelsen som den ger utan kommunikationer måste lösas, först genom bättre och tätare förbindelser som nås via Replot på finsk sida och med samhällsstöd under en tid, och sedan med en fast förbindelse.

* Företagen ryter till

Företagarna håller på att ryta till om behovet av långsiktighet och även samhällsstöd för trafiken och efterfrågar analyser. Det är bra att vi går hand i hand i denna fråga. Finlands regering är beredd att upp handla i ytterligare 2 år och hoppas att det är ett tecken på nytt färjeläge som kortar tiden.

* Västerbotten ett stort skarvbo om fågelvännerna fått bestämma?

I skarven mellan länderna det vill säga kustbandet har länsstyrelsen gett tillåtelse på skyddsjakt av skarv. Ett fullständigt korrekt beslut som självklart kritiseras av Per Hansson med flera hos ornitologerna. Tänk vilket samhälle det skulle ha varit om de fått styra. Inte en skogspinne hade fått vara kvar för allt skulle ha varit till för fåglarna och Västerbotten varit ett stort skarvbo, ett reservat där inget gått att göra. Vart dom skulle ha levt förtäljer inte historien.

* Lata politiker

TV 4 gör bedömningen att tre moderater, en kristdemokrat och en centerpartist är latast i riksdagen då de inte gjort några avtryck. Dom kanske har varit latast i riksdagen och jobbat med annat. Men jag är dock helt övertygad om att avtryck i motioner eller andra frågor inte är ett mått på aktivitet i politiken.

* Fotboll och trav

Fotbollsdamerna får åka hem från Kina, helt väntat för min del då jag tycker man är utan mittfällt. Däremot blir det bra trav från Solvalla ikväll då två Umåkerstränare har goda chanser. Ove Lindkvist rattar Clear Sign i uttagningen till kriteriet och i samma lopp har Mats Bucht sin tränades Dandie Palema som körs av Per Lennartsson. Jag hoppas och tror att båda har chans att gå vidare så ta med båda på kupongen.

Bli först att kommentera

Vägar, Ön, gästhamn och regionalpolitik …

Av , , Bli först att kommentera 0

Denna tisdag blir det ett antal korta funderingar kring olika saker.

* Damer packa väskan
Den förste är att jag tror Sveriges fotbollsdamer får packa resväskorna och åka hem. Det blev inget lag utan Malin Moström.

* Nyttiga vägar
Finlands EU minister sa på en konferens förra veckan, som vi båda var på, att när det gäller infrastruktur och projektens lönsamhet har vi lämnat över för mycket inflytande till experter. Precis vad vi sagt när man ryckte sönder helheten om nyttorna i Umeåprojektet.

* Bilar
Idag tar vi beslut om utställning av ÖPL om Ön. Tänk vad rotat all planering är och som bara går ut på mera vägar till nya områden. Fina vägar som sedan ska ha åtgärder som begränsar trafiken. Vi har haft svårt att se nyheter som ska ge mindre trafik från början.

* Bensinskatt
Det kanske är det som är lösningen för mindre trafik. Det är nu regeringens nya giv men återigen kommer det fram att ökade avdragsmöjligheter ger vinster för dom som bor nära storstäder. Återigen en överföring av pengar till storstadsregionerna.

* Gästhamn
Det vill folkpartiet i Umeå ha, men dom brukar ofta fråga sig vad kommunen ska syssla med. Ska man då bygga gästhamnar för dom som har råd att ha båt och finansiera det med skattemedel?

* Jan Björklund
Som ny folkpartiledare får han underkänt av förre ledarskribenten i VK, Olof Kleberg, i ämnena miljö, jämställdhet och integritet. Det sista som Kleberg alltid kallat kontrollsamhället t.ex. när det gäller olika typer av övervakningar.

* Gruvor
Vi vet att en stor del av Europa får sina järnmalmstillgångar från Norrland. Ska vi ta upp allt ur marken nu och överlämna bergrester till kommande generationer eller ta alla naturtillgångar under några generationer som man gjort med oljan.

* Regionalpolitik
Norsjö trätrappor fortsätter att investera även om den nya regionalpolitiken sänkt stödnivåerna för regionalpolitiken. Pengarna från EU till kompetensutveckling i regionala fonden har halverats men tyvärr vet jag inte om det halverats för hela Sverige och inte enbart för Norrland men det ska synas.

* Nya nationalparker
Frågan är hur många till vi ska bilda och visst är det rätt av länsstyrelsens tjänstemän att tillåta skyddsjakt på skarven. Vi ska ge beröm för goda beslut.

* Pensionärerna
Den gruppen är det tyst om och de har varit mycket tåliga i kritiken mot regeringen även om dom nu vill ha samma standardökning som andra svenskar. Det går inte att göra annat än hålla med.

* Skitiga bad
Det har vi också hört talas om den sista tiden. Orsaken är att alltför många inte orkar ta av sig underkläderna och enbart nöja sig med baddräkter och badbyxor. Det är märkligt att folk vill bada med underkläderna på då man vet att badvattnet blir skitigt, och visst är det härligt att bada i rent vattnet?

Bli först att kommentera

Dags att slå ihop kommuner?

Av , , Bli först att kommentera 0

Kommunsammanslagningsfrågan torde vara aktuell efter diskussionerna om hemsjukvården i förra veckan. Kommunerna skulle sköta den och pengarna, 21 öre, i skatt skulle föras över från landstinget. Det är 104 miljoner och dessutom vinner länet ca 5 miljoner på kostnadsutjämningen.

Från Umeås sida har vi varit beredda att under ett par år betala till en extra mellankommunal kostnadsutjämning trots att vi är den kommun i hela landet som betalar mest till systemet. Vi gör det för att det är en bra reform för medborgarna. Det är för dom vi har den offentliga sektorn. Vi är inte till för att sysselsätta folk även om det blir en effekt.

Nu verkar inte reformen vara möjlig för en del kommuner av ekonomiska skäl och det är då man måste ställa sig frågan om vi inte har för många små kommuner. Kan man inte klara uppdraget med de skatter man får och alla får dessutom del av inkomst- och kostnadsutjämningen förutom Umeå som betalar till den sista. Då är kommunerna för små och det går för mycket pengar till ineffektiva lösningar och för stor byråkrati.

Vill medborgarna ha fler kommuner i stället för bättre tjänster? Den nya regeringen vill ju dessutom minska skatterna ytterligare. Ansvarsutredningen berörde inte detta i sitt arbete och hade inte det i uppdraget men ska andra kommuner alltid stå för en ineffektiv organisation?

Kommunsammanslagningar har kanske varit lika viktigt som att ordna sjukvården i nya regionkommuner. Det förslaget bygger på att man ska klara uppgiften om en bra och likvärdig sjukvård. Däremot gör vi nog fel som går in i ett KSO och tror att det löser dom andra frågorna för länet.

Är det för att gå igång 2010 kan det vara rätt, men inte om vi ska vänta till 2014 för den organisationen har ett stort demokratsikt underskott då antalet ledamöter inte följer befolkningssammansättningen i länet. Men det är inte för sent att ompröva det som inte trätt i kraft.

* Helgen som gick

Några sportsliga saker; Löven och Kallur gjorde sin plikt och Formel 1 blev en finsk framgång. Ska man tro opinionsundersökningar så är inte näringslivspolitiken som alliansregeringen för någon höjdare och inte politiken i övrigt heller. Det syns som om väljarna inser att man gjorde ett dåligt val som bytte regering. Det är väl idag ett år sedan valet och inte tycker jag man ska skryta alltför mycket. Hur många röster fick man på att inte höja bensinskatten? Domstolsförhandlingarna för löftesbrottet är dock 3 år bort.

Bli först att kommentera

Byråkrati som ger frostbrytningar!!!

Av , , Bli först att kommentera 0

I morse när jag gick till jobbet läste jag utställningen av en förändrad detaljplan där jag bor. Inte så att jag har något emot att det ska byggas, snarare att det är för lite men det är inte det som var reaktionen. Det sägs att synpunkter på förslaget ska lämnas in SKRIFTLIGT. Jag reagerar och funderar om e-post är skriftligt och stegar upp på kontoret för att få reda på detta.

Beskedet jag får är att det skall vara skriftligt. Kommer det via mail så skickar man och säger att man tagit emot men vill ha ett skriftligt svar. Jag skyller inte på handläggarna utan dom vill nog ha samma sak som jag vilket skulle underlätta betydligt, även för dom.

Jag kommer självklart att ta upp detta och föreslå att vi ändrar rutiner och tar emot synpunkter och godkänner mail. Går inte detta måste man omedelbart ändra lagstiftningen. Vi måste ju ta tillvara den nya tekniken och de rationaliseringar den ger och den ska ta mig fasen inte ge mer byråkrati!

Bli först att kommentera