Umeås tillväxt och Renmarkstorget

Av , , Bli först att kommentera 0

* Fulltecknad vecka
Inför den kommande veckan har det varit en helg i "handlingens tecken" då det är massor att läsa. Denna vecka är det möten hela dagarna och det finns ingen tid för något annat. Vi börjar med grupp på morgonen sedan är det styrelse Region Västerbotten, samsynsgrupp och tack för 25 år. Tisdag är det au, np, ukf och dagen avslutas på kvällen med föreningsmöte. Onsdag är inte heller lugnare. Då är det träff med statens förhandlingsman om vägarna, möte med journalist, möte om anläggning och även föreningsmöte på kvällen. Torsdag är det styrelse med Botniabanan och styrelsemöte i partiet på kvällen. Fredag är det träff med facken inför löneförhandlingar, till Vindeln med E12 och även fredag kväll är jag upptagen men då är det ishockey.

* Umeås tillväxt
Vi håller på med översynen av översiktsplanen som ska ge förutsättningar för framtiden, men tyvärr så känns det som om det t.o.m. internt finns krafter som motverkar utvecklingen och att man inte inser att Umeå då hotas på sikt. Staden ska byggas och det är helt rätt inte minst ur miljö och hållbarhetssynpunkt. Den som inte tror på den modellen bör söka sig till någon avfolkningsbyggd för att få känna på utförsbacken. I Umeå är jag orolig över hur bostadsbyggandet kommer att utvecklas. Många byggen initierades då det gamla regelsystem fortfarande gällde (som fanns på socialdemokraternas tid), men som nu är borta och en 70 kvm lägenhet har blivit 28 tusenlappar dyrare under högerregeringens tid, detta förutom övriga prisökningar.

* Renmarkstorget en stygging
Ja, man kan inte med bästa vilja säga att det är en tilltalande plats. Det är helt slutet i slutet på torget med turistbyrån. Jag minns när vi byggde den och de diskussioner som fördes men den passar inte in. Resten är en stor cykelparkering. Här måste vi tänka nytt. Vi fick se några skisser i samband med diskussionerna om Kungsgatans renovering. Egentligen har det aldrig varit ett bra torg och frågan är om vi behöver två torg med ett kvarters mellanrum. Det kanske är dags att börja se om inte området går att bebyggas och att vi får en byggnad genom platsen och en västra och östra Renmarksgata. Området har attraktiva lägen i bottenplan och säker finns verksamheter som passar in någon våning upp.

Bli först att kommentera

Ras i bostadsbyggandet med högerregeringen

Av , , Bli först att kommentera 0

Inte helt oväntat så har det blivit ett kraftigt ras i bostadsbyggande sedan Reinfeldts högerregering tillträdde. Den bostadspolitik man fört (snarare ingen politik alls) har gjort att det byggs väldigt lite lägenheter oavsett upplåtelseform. År 2007 byggdes 29 700 lägenheter och det är en minskning med hela 34 %. Det är en riktig katastrof för alla som behöver en bostad. Dessutom misstänker jag att det i den siffran finns en del rester sedan tidigare när investeringsbidraget fanns för lägenhetsbyggande.

I Umeå gjorde man en hel del grunder i förväg för att få investeringsbidrag. Det är framförallt små lägenheter som är den stora bristvaran för ungdomar som vill flytta hemifrån och starta eget liksom för pensionärerna. Borttagandet av investeringsbidraget gav en hyreshöjning på 400 kr kvm som ger en dyrare inflyttningshyra med 28 000 om året vilket få kan klara. Den politik som förts har dessutom gett högre ränta vilket också ger högre hyra.

Det finns således ingen politik för att bygga bostäder till dem som behöver det utan de pengarna har använts till skattesänkningar för dem som redan har det bäst. Gammal klassisk högerpolitik och mellan 1991 och 1994 hände exakt samma sak; bostadsbyggandet havererade med en högerregering. Dessutom har pensionärer och studenter inte fått några ekonomiska förbättringar på andra områden.

Det enda som hänt är alltså att de som behöver en lite lägenhet i nyproduktion har får en kostnadsökning i den nyproducerade lägenheten med över 30 000 kr per år, därför byggs inga nya lägenheter. De som nu färdigställs byggdes med det gamla systemet med investeringsbidrag och det tog högerregeringen bort så inga byggen kommer sannolikt att starta där man bygger små lägenheter med hyresrätter.

Bli först att kommentera

Löven slår ut och landstinget bör tänka om

Av , , Bli först att kommentera 0

Björklöven blommar ut ordentligt med jämna mellanrum. Igår spelade man ut Malmö ordentligt i två perioder och spelade jämt i 3:e. De två första perioderna var av mycket hög klass även om man inte gjorde några mål vid numerärt överläge så där har Fagervall en hel del att rätta till.

Löven visade ett GO och en aggressivitet i början av matchen som man gärna vill ska hålla i sig en hel match. Det måste också finnas med i varje match. Ligger man på som man gjorde vinner man och det var likadant när man spelade ut Leksand hemma. Om Löven fortsätter så här blir det fler matcher i år och då kommer även publiken.

*Tänk om landstinget
Det märks att våra kollegor i landstinget inte är lika vana som vi att jobba med samhällsplanering och det också känns som om politikerna måste styra upp sina tjänstemän ordentligt. Nu pratar jag om landstingets sjukhusplan som är helt obegriplig.

Vi planerar för att få ett väl fungerande resecentra för både järnvägstrafik och busstrafik, m.a.o. för kollektivtrafik på både gummi och järn. För att få en kollektivtrafik som blir bra och attraktiv ska den ligga nära verksamheterna. Häri ligger landstigets stora miss när man i sjukhusplanen drar sig längre och längre ifrån resecentradelen och upp över köksvägen.

Jag för min del tycker det är helt vansinne och inte professionellt när vi ska stimulera människor att åka kollektivt. Landstinget är dessutom betalare av all mellankommunal trafik och även tågtrafiken och då säger det sig självt att landstinget bör dra all sin verksamhet så nära resecentrat som möjligt.

Varför ska patienter i framtiden behöva fara så långt ifrån avstigningsplatsen, dvs. resecentrat? Levi och alla andra politiker bör tänka om i sin planering och lägga så mycket verksamhet som möjligt nära resecentrat. Sedan ska hela området få en mer stadsmässig karaktär.

Bli först att kommentera

Löven slår ut och landstinget bör tänka om

Av , , Bli först att kommentera 0

Björklöven blommar ut ordentligt med jämna mellanrum. Igår spelade man ut Malmö ordentligt i två perioder och spelade jämt i 3:e. De två första perioderna var av mycket hög klass även om man inte gjorde några mål vid numerärt överläge så där har Fagervall en hel del att rätta till.

Löven visade ett GO och en aggressivitet i början av matchen som man gärna vill ska hålla i sig en hel match. Det måste också finnas med i varje match. Ligger man på som man gjorde vinner man och det var likadant när man spelade ut Leksand hemma. Om Löven fortsätter så här blir det fler matcher i år och då kommer även publiken.

*Tänk om landstinget
Det märks att våra kollegor i landstinget inte är lika vana som vi att jobba med samhällsplanering och det också känns som om politikerna måste styra upp sina tjänstemän ordentligt. Nu pratar jag om landstingets sjukhusplan som är helt obegriplig.

Vi planerar för att få ett väl fungerande resecentra för både järnvägstrafik och busstrafik, m.a.o. för kollektivtrafik på både gummi och järn. För att få en kollektivtrafik som blir bra och attraktiv ska den ligga nära verksamheterna. Häri ligger landstigets stora miss när man i sjukhusplanen drar sig längre och längre ifrån resecentradelen och upp över köksvägen.

Jag för min del tycker det är helt vansinne och inte professionellt när vi ska stimulera människor att åka kollektivt. Landstinget är dessutom betalare av all mellankommunal trafik och även tågtrafiken och då säger det sig självt att landstinget bör dra all sin verksamhet så nära resecentrat som möjligt.

Varför ska patienter i framtiden behöva fara så långt ifrån avstigningsplatsen, dvs. resecentrat? Levi och alla andra politiker bör tänka om i sin planering och lägga så mycket verksamhet som möjligt nära resecentrat. Sedan ska hela området få en mer stadsmässig karaktär.

Bli först att kommentera

Vem kan man lita på?

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu har det avslöjats att Ammarnäs vilt blandat in nötkött i renköttet då man tillverkat renskav. Jag har inte ens i min vildaste fantasi trott att ett sådant företag skulle fuska vi tillverkningen. Nyss har det också avslöjats att ICA-handlare fuskat med datummärkningen av köttfärs. Man har både märkt om och blandat in gammal köttfärs. Visserligen har ingen blivit sjuk vad man vet men kunderna har lurats. För Ammarnäs vilt får vi väl se hur de stora kunderna kommer att reagera men risken finns att girigheten kan få konsekvenser för sysselsättningen i företaget. För mig är det märkligt att personalen på båda ställen ställt upp och medverkat till fusket. Har rädslan för att bli uppsagd och hamna i den nya a-kassan blivit så stor att man hjälper till med fusket och girigheten hos företagarna?

* Uppdrag granskning
Det har än en gång avslöjats hur städföretag utnyttjar invandrare och inte betalar löner enligt avtal. Man följer inte heller övriga lagar och regler på arbetsmarknaden. I det senaste uppdrag granskning fick man se hur företag som Rangsells sätter ut jobb till underentreprenörer där det inte finns någon som helst respekt för människor. I båda fallen är det ren slavhandel.

Samhället måste finna system där man kommer åt sådana här avarter och visst känns det illa när inte facken har koll på att tecknade avtal följs. De företag som gör på detta vis ska självklart inte få fortsätta med det. Kanske är den enklaste vägen att ålägga dem som sätter ut jobben på en underentreprenad ansvaret och om de missköter sig ge dem näringsförbud. Jag undrar om inte McDonald’s, Burger King eller Rangsells anställt folk själva om de riskerat något som företag. Man kan misstänka att de lägger ut jobb på underentreprenader för att undandra sig ansvar för sina åtaganden.

* Skolflum
Visst har man rätt att bli riktigt upprörd när man får höra att barnen i en skola inte får bära prickiga kläder då någon i personalen fick huvudvärk av detta. Vi ska inte införa skoluniformer i Sverige (aldrig i livet) men man funderar över vart vi är på väg när något sånt här kan hända.

* Skolhälsovård
Det förs en diskussion om resurser inom skolhälsovården. Det är dock märkligt att man inte sagt mera exakt hur det ska vara. T.ex. i Umeå finns resurser inte i samma omfattning inom friskolorna som inom den offentliga. Det innebär att de fristående skolorna får betalt i elevpengen för saker som man inte tillhandahåller vilket är fel.

Bli först att kommentera

Alla hjärtans dag

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag är det en kommersiell dag som instiftas för att sälja varor men det är förståss upp till var och en. Själv har jag ställt upp på en video i VK. Däremot är hjärtat en helt livsnödvändig funktion för allt liv och för oss människor går fel att laga om man kommer på vad som gett upphov till felet. Nu ska en plan för förebyggande arbete (som tagits fram av hjärtläkare i Europa, WHO och kommissionen) överlämnas till regeringarna. Förslaget är att förbud mot transfetter och slopad moms på frukt och grönt ska införas. Det är kanske bra men varför ska den typen av åtgärder till för att få människor att leva på ett sätt som är bra för dem själva?

I dagens upplysta samhälle är det ingen svår information att få tag på även om media som ibland brukar skrämma folk med den ena tänkbara katastrofen efter den andra inte agerat i detta. Som lekman kan man tycka att det skulle vara intressant med grävande journalistik och att frågan borde ha ett stort läsvärde. Nu håller en hel del veckotidningar på med sådana reportage men det är snarare för att företag ska kunna sälja sina produkter och det är inte det jag syftar på.

Jag har själv på olika sätt berättat att jag tagit tag i min egen situation, framförallt genom att motionera mycket mera och till viss del genom att förändra kosten. Jag har också i stort sett tagit bort sockerintaget. Alla vet att dessa saker, plus rökning och alkohol, ger upphov till saker som stora bukar, diabetes och högt blodtrycket. Saker som skadar hjärtat. Det är så enkelt att ta sig en långpromenad istället för att sitta hemma framför TV:n och jag förstår inte att det i dagens upplysta värld ska behövas subventioneras det som är bra för oss. Det borde snarare läggas skatter på det som orsakar ohälsan så att dem som inte bryr sig får betala för sjukvårdsinsatserna kollektivt.

Bli först att kommentera

Stadsutveckling, attityder till näringslivsklimatet och studenters allmänbildning

Av , , Bli först att kommentera 0

* Badhus med stadsutvecklig
Vi ska ha ett nytt modernt badhus i Umeås centrum. Det kommer att bli lätt att ta sig dit eftersom all kollektivtrafik passerar där, förutom den som är spårbunden. I den förfrågan som gått ut och som företag kan titta på har vi sagt att det ska vara ett stadsutvecklingsprojekt. Det innebär att resten av kvarteret ska ha annat innehåll och att det inte bara är en omlokalisering av kommunal verksamhet. Har det varit det senare vi önskat hade vi byggt allt själv. Vi vill ha med det privata näringslivet som ska utveckla Umeå på den punkten och vi väntar med spänning på vilka dragare som kan komma.
Badet kommer att finansieras via avgifter och skattemedel men gym eller SPA tillhör inte den kommunala kompetensen. Den uppfattningen kanske t.o.m. Svenskt näringsliv delar. Att fastighetsägarna inte tycker vi ska syssla med kommersiella lokaler det vet vi.

* Attityder hos Svenskt Näringsliv
Näringslivsklimatet är en attitydundersökning och efter min kritik mot undersökningen har jag fått massor med samtal från företagare. Jag har nästan lust att skriva vad de säger men det vill de inte. De vill inte gå till media heller med sina synpunkter. Man kan dock konstatera att vad som är bra attityd i en kommun är pesten i den andra. Det finns kommuner som sysslar med saker som företag tycker har varit att lura staten och det gäller industrihus. Och det finns andra kommuner där attityderna till företagsklimatet är gott trots att kommunen tillhandahåller inventarier till vissa företag. Ja, listan efter alla samtal om hur attityderna skiljer sig åt om vad en kommun ska göra är markanta.

Jag vet att Svenskt Näringsliv vill att man agerar mot oss socialdemokrater här i Umeå så att det är någon annan ska göra jobbet. Mer säger jag inte utan det får i så fall medlemmarna själva göra om man vill ha det så eller inte. Men i Umeå har företagens attityd till näringslivsklimatet påverkats i allra högsta grad då media låg i botten och hade sämsta resultat av alla områden. Det är samma media som finns i Västerbotten, nämligen VK, VF, Norran, Radio Västerbotten, TV4 Västerbotten och SVT Västerbotten.

* Vad vet en student
Förra veckan presenterades en undersökning om att studenternas allmänbildning inte var särskilt hög. Det gör en självklart lite besviken. Man tog ett exempel som handlade om huruvida man visste vilket parti Bosse Ringholm tillhör. 50 procent av studenterna visste att han var socialdemokrat medan befolkningen i övrig visste det till 85 %. Nu kanske den frågan inte ska anses höra till allmänbildningen men det var bara en av frågorna. Vi måste nog få ett större samhällsintresse bland våra ungdomar och då gäller det att börja tidigare än på universitetet.

Bli först att kommentera

Driver svenskt näringsliv jämställdhet?, tak för sjuka och Ohly

Av , , Bli först att kommentera 0

Sven-Olof Edvinsson (c) har lidit av att jag inte litat på svensk näringslivs attitydundersökning av företagsklimatet och han inbillade sig att det berodde på att de har en kvinnlig chef. Hon är bara budbärare för kampanjorganisation så det har inget med det att göra. I Umeå kommun jobbar vi för heltider som norm och deltider som en möjlighet. Men jag har aldrig någonsin hört att Svenskt näringsliv drivit den frågan – snarare tvärtom. För oss är det en viktig jämställdhetsfråga men den tycks inte vara det för dem. Och förutom att man inte värnar jämställdhet så driver svenskt näringsliv kampanjer för sänkta arbetsgivaravgifter. Det innebär att man vill lägga beslag på de pengar som löntagarna avstått i lönerörelsen till olika delar av välfärdspolitiken, t.ex. de sociala försäkringarna och/eller arbetslöshetsförsäkringar.

* Tak för sjuka
Äntligen har regeringen insett att de var inne på helt fel väg (ännu en gång) när de skulle införa ett tak på 75 % i sjuförsäkringen efter 1år. Detta inklusive de försäkringar som finns via avtal, kollektivt eller enskilt. Tanken var att man skulle stjäla de pengar som löntagarna avstått i lönerörelse eller de pengar man enskilt betalt in via premie till försäkringsbolag.

Skatteverket sågar också regeringens förslag om vissa skattesänkningar för tjänsteföretag då man anser att det snedvrider konkurrensen och skapar rättosäkerhet. Regeringen har haft lätt att komma med ogenomtänkta förslag.

* Tack Ohly
Jag tycker det är bra att Ohly vägrar gå in i en valplattform med oss före valet, en s.k. rödgrön valplattform, samt att han avvisar alla förhandlingar/kompromisser med oss och Mp. Jag vet inte om hans utspel är ett svar på Wetterstrands fråga från helgen. Själv tycker jag inte vi ska göra en gemensam valplattform och jag har varit kritiskt mot det stora inflytande som Mp och V fick under förra mandatperioden och som var en orsak till att vi fick en högerregering.

Bli först att kommentera

Svenskt Näringsliv, etanol och högerregeringen

Av , , 3 kommentarer 0

Denna kampanjorganisation har fått media att agera i sitt ledband trots att inte rapporten är färdig. De är duktiga på att få igång budbärarna. Jag har samma uppfattning som jag alltid haft att den inte är så mycket att bry sig om. Enligt Folkesson kunde en del bero på att vägpaketet inte blir klart. Då är det för mig klart att det inte rör det lokala klimatet. De har också varit ute och sagt att vi konkurrerar med företag med våra egna verksamheter, saker som det är många år sedan vi slutade med.

Sven-Olof Edvinsson gick enligt VK till attack mot mig och påstod att det beror på att det är en kvinna som är chef i Umeå. Jag säger bara lögn och förbannad dikt. Jag förstår att det gör ont i Sven-Olof Edvinsson för centern är väl nästan de enda som gett den organisationen fullt stöd och nog vet väl jag och andra den personliga kopplingen som finns i Umeå. Svenskt näringsliv är en kampanjorganisation mycket större än det facken påstås vara från borgligt håll.

Regeringen har i sin politik fattat massor beslut som gjort det dyrare att vara med i facket men däremot har företagen fått behålla alla ekonomiska fördelar för att vara med i Svenskt Näringsliv. Den organisationen har inte en enda gång deltagit i något arbete för att utveckla Umeå och dess företagande och sitter t.ex. inte med i de organisationer som tagit fram de regionala tillväxt och utvecklingsplanerna.

* Etanol igen
Det går inte många dagar mellan olika rapporter om etanolen och att den inte är så bra för klimatförändringarna som man trott. I slutet på förra veckan kom en rapport som sa att etanolen t.o.m. kan förvärra växthuseffekten. Problemet är att när mark odlas för energigrödor frigörs koldioxid som är bundet i marken. Ska vi lita på vetenskapen innan vi tar politiska beslut så gäller det att vi får en sann och rättvisande bild så vi inte förvärrar växthuseffekten. Jag vet att etanolföreträdarna står upp och försvar bränslet samt gratis parkeringar men jag som varit en etanolanhängare har tagit åt mig de kunskaper som redovisats det senaste året. Då faller etanolen som en sten när det gäller miljön.

* Högerregeringen
De stjäl pengar som avsatts i löneutrymmet då man vill förbjuda försäkringar som ger högre ersättning vid sjukdom än de nivåer som riksdagen sagt ska gälla för den statliga delen. De vill även förbjuda privata försäkringar. Tidigare gick man ut och sa att folk med egna medel ska ordna sig trygghet, vilket förbjuds. I detta fall fick man inte ens med sig Svenska Dagbladets politiske chefredaktör som brukar sitta i TV-soffan fredagar. Detta är ett brott mot allt som varit vedertaget tidigare.

3 kommentarer

Batong Björklund och vatten på flaska

Av , , Bli först att kommentera 0

* Märkliga förslag
Igår tyckte folkpartiledaren och skolministern att polisen kunde hämta barn som skolkar. Skolborgarrådet Lotta Edholm (fp) och socialborgarrådet Ulf Kristersson vill dessutom att polisen ska köra hem tidigare dömda ungdomar som är ute på stan på kvällarna. Jag tycker allt detta är märkliga förslag. Om du är dömd för något så får du ett straff och vi dömer ingen till husarrest i Sverige. Ska vissa inte få gå ut? Polisen ska se till så att inte nya brott begås. Men jag tycker inte att polisen ska utgöra taxi åt barn som skolkar. Det är en uppgift för föräldrarna och skolan.

* Drick vanligt vatten
Tala om slöseri och dåliga miljöval för hur i hela fridens namn kan folk köpa vatten på flaska, åtminstone de som bor i Umeå när vi har så bra vatten som vi har? Restauranger skulle med säkerhet få en bättre lönsamhet om man gav fasen i att servera flaskvatten och i stället övergå till kranvatten. Samma sak gäller konsumenterna som går och köper vatten på flaska. De ska dessutom bära tillbaka returflaskan. Vatten på flaska är ett resursslöseri och dessutom ett dåligt miljöval. Det är redan idag för många turer med lastbil som spyr ut föroreningar och att dessa ska köra ut vatten på flaska är onödigt, vatten som vi redan har i kranarna.

Bli först att kommentera