Bättre miljö kräver nya tag

Vi har alltid jobbat för en bättre miljö, men vi ska vara ärliga och säga att vi måste våga lite mera i det vardagliga arbetet. För närvarande håller vi på att inrätta en miljöbilpool i Umeå kommun. Då försvinner möjligheten att köra egen bil i tjänsten och förhoppningen är att fler börjar gå, cykla eller åka kollektivt till arbetsplatsen (samtidigt som man slipper betala parkering) för att sedan ta en bil ur poolen i tjänsteärendena. 140 000 dvs. 140 tusen mil körs i tjänsten. Vi tror att det blir mindre körning i framtiden och då kan förvaltningarna spara pengar.

Det är inget nytt i detta men varför ska vi inte kunna få de anställda att åka kollektivt i tjänsten eller kanske till och med cykla? Kommen står idag för allt underskott i kollektivtrafiken inom Umeå kommun. Vi skulle kunna finna ett system där man åker gratis i tjänsten för kommunen ska ju ändå betala.

Om förvaltningarna lyckas med detta utan att behöva betala får man pengar över till annat, som att skaffa fram löneutrymme. Det passar självklart inte alla men jag är säker på att det skulle vara möjligt att genomföra. Systemet skulle gälla i jobbet och det skulle vara enklast istället för att hålla på med fakturering osv. Finns viljan så borde det gå.

På andra ställen har man infört rabattkort eller månadskort som man sedan åker på till och från jobbet samt på fritiden men sådant ska förmånsbeskattas och tas då ur ett löneutrymme. Parkeringarna är också på gränsen till att vara för låga i förhållande till skatteregler och förmåner och stimulerar inte till gång, cykel eller kollektivtrafikokände. Jag kanske ska föra över idén till tekniska nämnden och Christer Paulsson till att fundera över om inte gratis buss för förvaltningarnas anställda kunde vara en bra idé.

En kommentar

  1. TC

    Se till att exempelvis de skiftanställda på Volvo ges möjlighet att ta bussen till jobbet på morgonen och hem på natten så kommer bussåkandet att öka dramatiskt i Umeå. Att inte ha bussförbindelser till en av stans största arbetplaster på tider då de anställda kan använda den är uruselt och mycket ovanligt bland de flesta andra kommuner. Men Umeå är ju inte precis känt för sin företagsvänlighet, särskilt inte när det handlar om privatägda företag.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.