Sören Wibe igen & lite om särtaxan

Igår skrev jag om den förvåning jag kände när jag såg att Sören har gått till Junilistan. Sören har varit motståndare till EMU och krävt folkomröstning om detta. Han har också önskat en folkomröstning angående Lissabonfördragets utformning som han har varit motståndare till.

Fördraget håller nu på att godkännas av regeringarna runt Europa och avgörandet ligger då inte längre i Europa utan på nationell nivå. Sören vill heller inte att beslut ska flyttas till EU samtidigt som han vill ha vara där och påverka för jag antar att en parlamentsplats hägrar. När det gäller de övriga politikområdena avgörs det mesta på nationell nivå och jag har svårt att se hur EU t.ex. ska kunna tvinga länder att bygga ut kärnkraften för att klara miljömålen. Att Junilistan inte kommer att bry sig om de andra politikområdena tror jag med andra ord inte på. Frågan är om Sören kommer att förbli sosse i hjärtat. För jag ser på Junilistan som ytterligare ett högerparti inom politiken i stort.

Däremot när det gäller direktiv i olika områden så måste vi vara framme tidigare och påverka från nationell nivå och inte från europanivå. Visst finns det konstigheter i tolkningarna på hemmaplan av EU-beslut såväl som det finns konstigheter i tolkningarna i EU. Den viktigaste frågan just nu är dock om den svenska modellen och att vi får ha kvar kollektivavtalen samt konflikträtten, istället för en statlig lönepolitik med lagstiftad miniminivå på lönerna.

* Särtaxa eller inte?
Den frågan återremitterades igår för ytterligare kompletteringar. En avgörande fråga blir om vi överhuvudtaget ska göra verksamhetsområden ute i byar som Stöcksjö. Här får nog de boende själva i så fall svara för vatten & avlopp och stå för dessa kostnader. Samtidigt blir det då miljönämnden, som brukar peka med hela handen, som får tvinga igenom den rening och hantering av spillvatten som miljön kräver. Likaså måste nog byggnadsnämnden avslå alla förfrågningar om bygglov och planändringar om inte miljö- och vattenfrågorna får bra lösningar. Vi får väl överväga om vi ska ta tillbaka Stöcksjö som verksamhetsområde för det är orimligt att man i andra nyexploateringsområden ska stå kostnaderna för detta. Jag blev förvånad över moderaternas svängning i denna fråga och är nästan helt säker på att det beror på att man inte kan systemet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.