Klassisk gammal högerpolitik i regeringens budget

Igår lade regeringen sin budget och det fanns inga direkta överraskningar då man hela tiden gått ut med information om innehållet. Det är en budget som känns igen med en klassisk högerpolitik då man sätter dom som har det bäst i första rummet.

Några kommenterar kring budgeten finns ändå. För det första är jag ändå glad att vägpaketet finns med i budgeten vilken till viss del säkerligen finns med då vi från kommunen är med och delfinansierar projektet. Från vår sida har vi inte sett det som möjligt att vänta.

För det andra är det glädjande att centern nu äntligen anslutit sig till oss andra, det vill säga socialdemokraterna, moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna när det gäller behovet av en västlig länk.

Höginkomsttagarna är de stora vinnarna enligt samstämmiga uttalanden från bankernas privatekonomer och de största vinnarna är höginkomsttagare i villor, vilket om något är gammal klassisk högerpolitik. Däremot är de som är sjukskrivna, pensionärer och arbetslösa de stora förlorarna och även detta enligt bankernas privatekonomer. Återigen så är det gammal klassisk högerpolitik.

Studenterna har halkat efter i flera år och hur studenterna har det håller på att bli en klassfråga enligt SEB-bankens Gunilla Nyström. Studenter med studiemedel står på minus när hyra och nödvändiga utgifter är betalda enligt flera beräkningar från banker och institutet för privatekonomi. Och att skapa en ny underklass ligger i linjen med en klassisk högerpolitik.

Med det som utgångspunkt bör högeralliansen inte slå sig alltför mycket för bröstet om vad regeringens politik har för betydelse för Umeå. Man skryter bland annat om hur bra det är när arbetsgivaravgifterna sänks men man ska komma ihåg att det inte täcker upp för de kostnadsökningar som kommunerna har haft och att tillväxten blir mycket lägre än vad tidigare prognoser har förutspått. Regeringen skriver även ner tillväxtprognoserna, samt att arbetslösheten kommer att öka då sysselsättningen minskar och att prisökningarna i år blir så höga som 3,8 % vilket gör att reallönerna minskar.

* Företagarna vill sälja sina bolag
Inte ens företagarna är nöjda med en högerregering. 40 % av företagarna vill sälja sina bolag enligt en undersökning från länsförsäkringar och det är en ökning på 7 % på ett år. Undersökningen är hämtad från företagare med 5 till 50 anställda.

* Fiskefonden
Vi får verkligen hoppas att fiskeriverket tar sitt förnuft till fånga och ser till så att europeiska fiskefonden kan satsa på utvecklingen i Umeå och framförallt i Vindelälven. Detta så det "letter of intent" som alla skrivit under och som gör att fiskevandringen ska kunna säkras samt att förlikningen ska kunna fastställas av domstol. Det är en mycket gammal process som kostat stora pengar i advokatkostnader.

* Holmötrafiken
I fredags blev jag mycket förvånad över att vägdirektören sa att det inte blir någon svävare. Regeringen har fattat beslut om hur det ska se ut för framtiden med vägverket som huvudman för framtiden och där en regional finansiering skulle till. Länsstyrelsen sade dessutom inte nej utan ville se hur man skulle lösa bullerproblemen. Kommunens ansvar är numera borta för den trafik som vi körde under förfallotid och länsstyrelsens utstakning av väg är också borta.

En kommentar

  1. Fredrik S

    Studenter lever inte fattigt om de kunde hushålla med sina pengar. Jag har själv studerat i flera år, med barn, ingen sparad budget sen tidigare, är politiskt högerriktad men insåg fort betydelsen av att inte kunna springa på krogen, äta ute, köpa dyra kläder osv som en del av studentlivet. Det är något de flesta studenter inte reflekterar över under sin studietid. Tyvärr.

    Jag levde inte dåligt som student utan klarade mig alldeles förträffligt. Konstigt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.