Fullmäktige, forskning och byggnationer

Idag har vi fullmäktige och det är som vanligt: det pratas mycket och länge i en massa interpellationer och som samlas på hög. Vi är en av de kommuner som har de längst sammanträden i hela Sverige. Det är ytterst få kommuner som alltid håller på en hel dag.

Idag ska vi ta beslut om kulturhuvudstad och det känns bra att alla partier är för projektet utom revolutionärerna i offensiv. En satsning som jag tror kommer att bidra till en fortsatt tillväxt och att göra Umeå till en bättre stad att leva och bo. Det kommer troligen locka hit fler besökare vilket också ger jobb.

Vi ska också behandla tertialrapporten och då kommer Ågren att säga att det finns utrymme för skattesänkningar vilket inte jag tror. Det är slut på sötebrödsdagarna då den djupa ekonomiska krisen i världen kommer att få genomslag via minskade skatteintäkter för kommunerna. Den politik som den borgliga regeringen för kommer också att göra att de kommunala kostnaderna för socialbidrag kommer att skena då folk kommer att utförsäkras från sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen.

* Forskningen
Nu har jag hunnit läsa lite om de pengar regeringen har för avsikt att satsa på forskningen. Jag kan bara konstatera att det mesta går till storstäderna och de som har framtidsforskning utanför de äldsta universiteten inte får utveckla sig på samma sätt.

* Höga hus
Nu när jag har kommit hem ser jag till min glädje att byggnadsnämnden har beslutat om att ställa ut den detaljplan som är på förslag där jag bor på kvarteret Plåtslagaren. Nu tillhör jag, trots att jag är en av dem som bor där, de som tror att det blir bättre i hela kvarteret med den lösning som presenteras. Detta med ett borttagande av den fula karporten som finns idag och med ett nedgrävt gage samt en bra gårds- och boendemiljö som har mycket högre kvalitet än idag till gagn för alla.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.